Avatar

Nita Adv

सरकारी शाळेत शिक्षिका म्हणून एकविस वर्षे नोकरी करून स्वेच्छा सेवानिवृत्तीनंतर वकिली व्यवसाय करते . मी लेखीका नाही परंतु शालेय जीवनापासून भावलेलं, रुजलेलं, अनुभवलेलं शब्दांत उतरवायचा एक छंद . वाचनाचा व्यासंग . शब्दांच्या दुनियेत रमायला आवडणारी मी एक शब्दवेडी .
featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 9, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग -२९ ( अंतिम)

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 9, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग -२८

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 9, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग -२७

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 9, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग -२६

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 8, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग -२५

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 8, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग -२४

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 8, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग -२३

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 8, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग-२२

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 7, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग-२१

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 7, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग-20

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 6, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग -१९

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 6, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग-१८

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·September 5, 2022

एकत्र कुटुंबपद्धती गरजेची भाग -३

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·August 31, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग-१७

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·August 30, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग-१६

featured
Adv Nita KachaveA
Adv Nita Kachave
·August 29, 2022

वैखरी एक प्रेमकथा भाग-१५

Join our newsletter 🎉

Read and share new perspectives on just about any topic. Everyone’s welcome.
  • 01Get more discount
  • 02Get premium magazines
subsc