Avatar

Pavan Pradnya

मनातल्या भावना कल्पकतेने गुंफूण कथांच्या माध्यमात मांडायला आवडते.
featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 30, 2024

लग्न कुटुंबाची प्रगती की वैयक्तिक अधोगती भाग २ अंतिम

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 30, 2024

लग्न कुटुंबाची प्रगती की वैयक्तिक अधोगती भाग १

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 29, 2024

बोल तिचे जिद्द माझी भाग ३ अंतिम

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 29, 2024

बोल तिचे जिद्द माझी भाग २

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 29, 2024

बोल तिचे जिद्द माझी भाग १

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 28, 2024

नकळत तुझ्यात गु़ंतले भाग ३ अंतिम

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 28, 2024

नकळत तुझ्यात गु़ंतले भाग २

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 28, 2024

नकळत तुझ्यात गु़ंतले भाग १

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 27, 2024

घरोघरी मातीच्या चुली भाग ३ अंतिम

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 27, 2024

घरोघरी मातीच्या चुली भाग २

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 27, 2024

घरोघरी मातीच्या चुली भाग १

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 26, 2024

तिची जन्मदात्री अंतिम भाग ३

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 26, 2024

तिची जन्मदात्री भाग २

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·April 26, 2024

तिची जन्मदात्री भाग १

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·March 14, 2024

दिल बेधुंद भाग ३

featured
Pradnya Pavan BorhadeP
Pradnya Pavan Borhade
·March 13, 2024

दिल बेधुंद भाग २

Join our newsletter 🎉

Read and share new perspectives on just about any topic. Everyone’s welcome.
  • 01Get more discount
  • 02Get premium magazines
subsc