Feb 23, 2024
‌........

‌........

वाचताना मनात चालणाऱ्या विचारांचा कप्पा व्हावा बंद इतकी असते मी धुंद म्हणून वाचन हा माझा पहिला छंद..... भेटेल ते वाचत गेले मनामध्ये रचत गेले.असं करता करता माहित नाही कधी मनात घुटमळणाऱ्या भावना कागदावर उतरवत गेले शब्दाला शब्द जुळवता जुळवता लिखाणात रमत गेल
373

Post

121

Overall Rank

0

Followers

0

Following

117742

Views