Aug 13, 2020
कथामालिका

तुझं ते प्रेम आणि माझा तो विश्वास

Read Later
तुझं ते प्रेम आणि माझा तो विश्वास

काय काय सांगू तुझ्याबद्दल आणि कोणत्या शब्दात वर्णन करू त्या दिवसांचं ना.. १५ वर्ष होत आली रे आपल्या बंधनाला.. 
माझी पहिली आठवण जेंव्हा तू मला झुमरी म्हणाला होता आणि मी रडत तुझ्या बाबा कडे गेले होते :P

Circle Image

Mahi

IT Engineer

I am an Engineer and hopelessly romantic