Feb 24, 2024
वैचारिक

वेळ वेळेवर सांगून जाईल

Read Later
वेळ वेळेवर सांगून जाईल
वेळ शेवटी वेळेवर सांगून जाईल ,तुम्ही कोणासाठी पळत होता, कोणासाठी धडपडत होता, कोणासाठी जीवाची काळजी न करता पैसा ,धन, घर ,जमीन कमवत होता...तेव्हा वेळ हे सांगून जाईल की इतके करून तुझ्यासाठी कोण किती जगत आहे, तुझी कोणाला किती गरज आहे, किती तू जिवा भावाचा आहे..तुझ्या साठी घरात कोणती जागा आहे.. वेळ वेळेवर सगळे सांगून जाईल... वेळ वेळेवर योग्य ते शिकवून जाईल...घरातून तुझ्याच तुला हाकलून देण्यात येईल ,की तुला एखाद्या पारावर लावरीस म्हणून बसण्याची वेळ येईल..तुझ्या कमावलेल्या पैश्यातून तुला किती पैसे वाट्याला येतील, तुझी स्वतः सोय करून ते त्यांची सोय होत नाही म्हणून कुठे तुलाच सोडून येतील..सांगता येत नाही...पण वेळ वेळेवर तुला सांगून जाईल इथे तुझे कोणी नाही..इतजे स्वार्थाचे वाटेकरी दगा कधी देतील..
©®अनुराधा आंधळे पालवे
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
ईराच्या कथांचे कुठलेही भाग मिस करू नका, आजच जॉईन करा ईरा वाचनालय. व्हाट्सएप: व्हाट्सएप:
Circle Image

Anuradha Andhale Palve

Government Job

... I Search My Identity In Being A Writer Of My Soul

//