Jan 28, 2022
कविता

तुझिया फुलाला

Read Later
तुझिया फुलाला

नको रे जीव लावू, एवढा ह्या तुझिया फुलाला ,
तुझिया वाचून गन्ध नाही ह्या आयुष्याच्या दरवण्याला ........
भहरले मी तुझ्या कोमल या स्पर्शाने, 
मोहरले मी परी अंतःकरणातुनी,

आठवते माझं तुझें बेभान होणे,
होऊनि बेभान अल्हाद फिरणे, 
कवयेत तुझ्या भान हरपणे,
भान हरपुनी आनंद घेणे, 

नको रे जीव लावू, एवढा ह्या तुझिया फुलाला ,
तुझिया वाचून गन्ध नाही ह्या आयुष्याच्या दरवण्याला .......

ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Mukta Swapnil

Accountant

शब्दांना किंमत आणि मनातल्या भावना, प्रेम करणाऱ्याला कळत नसेल तर त्या प्रेमाला अर्थ नाही.......