Jan 29, 2022
नारीवादी

तुला काय कळतंय

Read Later
तुला काय कळतंय

आज मुलांच्या शाळेत मिटींग आहे." मीरा.

"आज मला खूप काम आहे. मी नंतर जाऊन मॅडमना भेटतो." अमर.

"अहो, मग मी जाऊ का? सगळ्याच मॅडमची भेट होईल." मीरा.

"तू कशाला? काही गरज नाही. तुला काय कळणार? अशा अवतारात जर तुला पाहिले तर तू कामवाली वाटशील. ती शाळा खूप मोठी आहे. तिथे स्टॅन्डर्ड लोकं येतात. तू तेथे जाऊन आमची इज्जत घालवू नकोस." अमर रागाने मीराला म्हणाला. डब्याची पिशवी घेऊन तो तावातावाने ऑफिसला गेला आणि मीरा त्याच्याकडे पाहतच बसली.

तर अमर आणि मीराचे लग्न दहा वर्षापूर्वी झाले होते. लग्न झाल्यानंतर थोड्या दिवसांनी पाहुणे मंडळी गेली आणि नव्याची नवलाई संपली. त्यांच्या घरी भरपूर श्रीमंती होती. अमर हा स्वतःचा व्यवसाय करत होता. लग्नानंतर मीराने आपले पूर्ण लक्ष संसाराकडे वळवून घेतले. ती फक्त काम करत होती. थोड्या दिवसांनी मीराला दिवस गेले. आता तर ती पूर्णपणे संसारात रमून गेली. मीरा शिकलेली होती. तिने नोकरीला महत्व न देता आपल्या मुलाबाळांना प्राधान्य दिले आणि संसाराकडे लक्ष दिले. मुले आता मोठी झाली होती.

असेच एकदा अमरला एक महत्त्वाची फाइल सापडत नव्हती. मीराने त्याला विचारले, "काय हवे आहे?"

अमर, "एक महत्त्वाची फाइल सापडत नाही शोधतोय."

मीरा "कोणती फाइल?"

अमर तिच्या अंगावर एकदम ओरडला "तुला काय कळतंय त्यातलं? एखादी वस्तू ठेवली वेंधळ्यासारखं की ठेवून द्यायचं. व्यवस्थित ठेवायला येत नाही?"
मीराला वाईट वाटले ती काही बोलली नाही.

एक दिवस ऑफिसमध्ये पार्टी होती. सहकुटुंब पार्टीला हजर रहायचे होते. अमरला आता मोठा प्रश्न पडला. "हिला नेलं तर ऑफिसमधील लोकं काय म्हणतील? माझं स्टेटस खराब होईल. काय करावे?" अशा विचारात तो असतानाच मीरा तेथे येते.

"कोणता विचार करत आहात? काही टेन्शन आहे का?" मीरा म्हणाली.

"पार्टीला जायचं आहे. सगळ्यांच्या बायका अगदी स्टॅन्डर्ड. जाॅब करून अगदी टापटीप राहतात. तुला चार पैसे कमवण्याची अक्कल नाही. तुला तेथे नेलो तर मला मान खाली घालायला लागणार." अमर वैतागून म्हणाला.

"अहो, मग मी येत नाही. तुमचं तुम्ही जा." मीरा.

"मग मला सगळे विचारले तर काय सांगू?" अमर.

"सांगा तिची तब्बेत बरी नाही." मीरा.

"अरे, हो की. छान कल्पना आहे." असे म्हणून अमर खूश झाला. पण त्याने एकदाही मीराचा विचार केला नाही. ती तर त्याच्यासाठी आणि कुटुंबासाठीच तर घरी राहिली. पण त्याची कुणालाच जाण नाही. ती संसाराच्या कालचक्रात अडकली होती. स्वतःकडे तिने कधी लक्षच दिले नाही. फक्त कुटुंबाचा विचार करत राहिली.

आणखी थोड्या दिवसानंतर अमरला कोणते तरी टेन्शन आले होते? आता तो ऑफिसचं काम घरी सुद्धा करू लागला.

मीराने विचारले, "इतके काय टेन्शन आहे?"

तो पुन्हा तिला ओरडला "तुला काय कळणार आहे का त्यातलं? आणि कामाच म्हणलं तर तू काय मला सोल्यूशन देणार? तुमची जागा ही फक्त चूल आणि मूलच आहे. तुम्हाला कोणत्या गोष्टी कळणार आहेत आणि त्यातल्या? आणि बायकांना येतं तरी काय?" असे म्हणून तो निघून गेला.

त्यावेळी मीराची मैत्रीण तिथे होती तेव्हा ती तिला म्हणाली, "अगं त्याच ऐकून का घेतलेस? आणि तू काही करत का नाहीस?"

मीरा म्हणाली, "आता काय करणार आहे. मुले थोडी मोठी झाली आहेत. पण आता मी काय करू? कॉलेज होऊनही इतकी वर्षे झालेली आहेत आणि इतका वर्षाचा मध्ये ग्याप आहे. आता काय करू शकणार आहे?"

मीराची मैत्रीण "अग तू आधी फॅशन डिझायनिंग खूप सुंदर करायचीस. तुला कॉलेजमध्ये असताना मी पाहिले आहे. मग त्याचा काहीतरी उपयोग कर ना"

मीरा म्हणाली "आता काय करणार आहे मी?"

"एक काम कर मला पेपरवर काढून दे. एका कंपनीमध्ये बघूया काय होते ते" असे म्हणून मीराची मैत्रिण मीराला काही पेपर देते..

ते पाहून मीराला एक नवी उमेद, नवा जोश मिळतो. संसाराच्या कालचक्रात अडकून ती सगळं काही विसरली होती. पण आता त्यातून बाहेर पडणार होती. स्वतःसाठी जगणार होती. त्या उमेदीने तिच्यात एक नवी शक्तीच तयार होते आणि ती जोमाने कामाला लागते. ती त्या पेपर वरती डिझाईन्स काढायला सुरुवात करते. एक एक करत डिझाईन काढते आणि काही वेळातच तिचे डिझाईन तयार झाले.

मीराची मैत्रीण ते सगळे डिझाईन पेपर्स घेऊन एका कंपनीमध्ये सबमिट करते. थोड्या दिवसांनी मीराला मेसेज येतो की तिचे डिझाइन्स कंपनीला खूप आवडलेले आहेत आणि त्यांना आणखीन डिझाईन्स हवे आहेत. त्याबद्दल ते चांगली सॅलरी सुद्धा देतो असे म्हणाले. मीरा खूप खुश झाली आणि परत कामाला लागली.

असेच काही महिने गेल्यानंतर एकदा तिचा नवरा अमर काहीतरी काम करत असताना त्याचा असिस्टंट तेथे आला. तो अमरला काहीतरी सांगू लागला आणि अमरला आता टेन्शन आलं होतं. "काय झाले आहे?" मीरा.

"तुला काय कळणार आहे का त्यातल? तुला काय येते काय कधी?" असे म्हणाला. तेव्हा ती सरळ जाऊन असिस्टंट ला विचारते. असिस्टंटने सांगितले की परवाच रॉ मटेरियल घेतला आहे. त्याचा पेमेंट करून झालेला आहे आणि आता टेंडर पास करण्यासाठी दहा लाख रुपये भरायचे आहे. त्यातील थोड्या पैशांची सोय झालेली आहे. बाकी पैसे भरायचे शिल्लक आहेत आणि सरांचा स्वभाव कुणाकडे मागायचे नाही असा आहे. रविवार असल्याने सगळं बंद आहे काय करावे ते कळेना असे म्हणून तो निघून गेला. इकडे मीरा थोडा विचार करून उरलेल्या पैशांचा एक चेक अमर समोर ठेवते. तर अमरला आश्चर्याचा धक्का बसतो हे काय आणि कुठून आले? मीराने तेव्हा सगळ्या हकीकत अमरला सांगते. तेव्हा त्याला स्वतःचीच लाज वाटू लागते.

त्याला समजले की बाईने मनात आणले की ती काहीही करू शकते.

ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Priyanka Abhinandan Patil

मनात जे काही येतं ते लिहिते.. मनापासून लिहायला आवडते..