Mar 01, 2024
वैचारिक

व्यक्त व्हा

Read Later
व्यक्त व्हा


कोणाशी बिनसलं! आपली बाजू खरी असून पण कुणाशी वाद झाला!कोणी आपल्यावर विनाकारण चिडल!घर असो की ऑफिस...
तर जमत का हो बोलायला लगेच?मनातली आपली विचारांची बाजू जमते का हो लगेच सांगायला? थांबते का मनाची घुसमट?
नाही ना.....याच बहुतेक वेळा कारण असतं आपला समजूतदारपणा!!!!
एक शब्द तर पाठ असतो.."जावू देत",सोडून दे...नात वाचवायचं असतं .जपायच असतं ना .
एक सांगू...व्यक्त व्हा.,बोला,जे मनात असेल ते बोलून टाका..आपल्या भावना आपले विचार समजू देत ना..त्यासाठी संवाद गरजेचा....
आपले असतील तर समजून घेतील आणि नाहीच घेतलं तर ते आपले नसतील.
एक छान वाक्य वाचण्यात आल आज.. मनातलं वेळेवर बोलून टाकता आल पाहिजे नाहीतर साठलेल्या भावनाच कर्ज फेडायला आयुष्य कमी पडत.
आणि वेळ निघून गेल्यावर त्या बोलण्याचा ही काहीच उपयोग होत नाही ....
व्यक्त व्हा आणि मनाचे दडपण(stress) कमी करा .
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
ईराच्या कथांचे कुठलेही भाग मिस करू नका, आजच जॉईन करा ईरा वाचनालय. व्हाट्सएप: व्हाट्सएप:
Circle Image

आनंदी

Job

Hobby In Spirtual Journey

//