Feb 24, 2024
वैचारिक

माफी

Read Later
माफी


आजूबाजूला खूप माणसे असून पण खूपदा आपल्याला एकट वाटत ना कुणाशी बोलवस वाटत ना कुणाला भेटावस वाटत.एकांत हवा असतो ...अस तेव्हा वाटत जेव्हा कुणीतरी आपल्याला खूप दुखावलं असेल किंवा आपण कुणाला तरी दुखावलं असेल ..होय ना...
यावर एक उपाय ..तो म्हणजे माफ करायचं कुणीही असो...फक्त माफ करायचं.
जेव्हा जेव्हा मनात अस वाटेल तेव्हा त्यांना अठवायच नी बोलायचं...देवा ते चुकले असतील तर त्यांना माफ कर नाहीतर मी चुकले असेल तर मला माफ कर.
खरच खूप छान वाटत करून पहा एकदा...?
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
ईराच्या कथांचे कुठलेही भाग मिस करू नका, आजच जॉईन करा ईरा वाचनालय. व्हाट्सएप: व्हाट्सएप:
Circle Image

आनंदी

Job

Hobby In Spirtual Journey

//