Oct 24, 2021
कथामालिका

त्या आठवणी भाग -6

Read Later
त्या आठवणी भाग -6

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

याआधी -

      कॉलेजमध्ये फ्रेशर्स पार्टी होणार होती. विवान आणि बाकी सगळे तयार झाले आणि कॉलेजला निघाले . त्यांचे सिनियरच पार्टीची आयोजित केलेले होते . बाकी विवानच्या वर्गातले हळू हळू येत होते . त्यानंतर कार्यक्रमाला सुरुवात झाली . फ्रेशर्स मुलांच ओळखीचा कार्यक्रम सुरु झाला . विवान ज्या मुलीच नाव शोधू पाहत होता . तीच नाव घेताच ती स्टेजवर आली . विवानची नजर तिलाच पाठलाग करत होती . 

-----------------------------------------------------------

यापुढे -

 

      ती अगदी सुंदर दिसत होती . तिच्या चेहऱ्यावर स्माईल खूप शोभत होती . स्टेजवर चढत असताना विवानची नजर तिच्यावरून हटतच नव्हती . बँड आणि चॉकलेट घेतल्यावर तिच्या ओठाच्या हालचालींवरही त्याच लक्ष होत . ती ' thank you ' म्हणत होती हे त्याला कळाल. खाली येत असताना सुद्धा त्याच लक्ष तिच्यावर निरखून होती . बघत असताना तो अचानक उभारला . दत्ता त्याच्या बाजूलाच बसला होता .

 

दत्ता -" काय झालं रे ? उभा का झालास ?"

 

      त्याच्या त्या प्रश्नाने विवान जागा झाला . ' काही नाही ' म्हणत तो खाली बसला . अखेर त्याला तीच नाव कळाल , यावरच तो समाधानी होता .त्याला पुढचा पाऊल ठेवायच नव्हत .त्याला फक्त नाव हवं होत . तो त्याच्या पुढं जाणारही नव्हता .

 

       कार्यक्रम असेच पुढे पार पडत होती . प्रत्येकाची ओळख करून घेतानाच वेळ जात होता . त्यातच दुपार होत आलेली होती . जेवणाचं वेळ सुद्धा होत होती .हॉलची परवानगी फक्त जेवणाच्या वेळेपर्यंतच दिली होती . म्हणून दुपारचं जेवण , राहिलेल कार्यक्रम आणि खेळ गणित विभागात घ्यायचं ठरलं होत . तस विभाग मोठं होत . कॉरिडॉरमध्ये जेवणाची व्यवस्था केलेली होती . फ्रेशर्स असलेले जेवण्यासाठी जमा झाले . सिनियर असलेले मात्र त्यांना जेवायला वाढत होते . जेवण्यासाठी वर्गातील बाकाचा वापर करू लागले . विवान आणि बाकी जेवण आटपत होते . बाकी सगळ्या प्रोफेसर यांना सुद्धा जेवायला वाढण्यात आल . हळू हळू सगळ्यांचं जेवण आटपलं .

 

       पुढच्या खेळासाठी वर्गातले बेंचेस आजूबाजूला करण्यात सिनियर व्यस्त झाले . थोड्यावेळात सगळे आपापल्या जागेवर बसले . खेळाचा कार्यक्रम सुरु झाला . सिनियर असलेले मुली समोर येऊन खेळाचे नियम सांगत होते आणि खेळाला सुरुवात करत होते . त्यात दोघांना म्हणजेच सिनियर आणि फ्रेशर्स यांना भाग घेण्याची परवानगी होती . खेळाची सुरुवात झाली . त्यात  भाग घेण्यासाठी मुलांची चढाओढ चालू झाली . लहानमोठ्या खेळ चालू होत्या . तर वर्गाच्या बाहेर कोरे सर जाताना दिसले . 

 

      कोरे सर म्हणजे मुलांना जस हवं असत तसे प्रोफेसर .. म्हणजे मुलांच्या मनातील ओळखून घेणारे , तितक्याच तळमळीने शिकवणारे आणि विशेष म्हणजे विवान आणि बाकीच्या रूममधील मुलांना ते जवळ होते . कारण कॉलेज सुटल्यावर कोरे सरही चहा पिण्यासाठी त्यांच्यासोबत जात असे . त्यात परत इकडे तिकडेच गप्पा होत असे .

 

      वर्गाच्या बाहेर कोरे सर दिसल्यावर सिनियर मुलांनी त्यांना खेळामध्ये भाग घेण्यासाठी मानवू लागले . सर नको म्हणत असतानाही मुलांनी  त्यांना ओढत वर्गामध्ये आणले . कोरे सर म्हणाले .

 

कोरे सर -" मी खेळ नाही खेळत . "

 

असं म्हणताच वर्गात गोंधळ सुरु झालं . 

 

कोरे सर -" अरे शांत व्हा . मी खेळ खेळत नाही . पण या नव्या मुलांसाठी गवळण म्हणतो ."

 

      असे म्हणताच जे मुलं उभे होते . ते आपापल्या जागेवर बसले .सगळ्यांचं लक्ष आता सरांकडे लागून होत . सरांनी गवळण चालू केले तशे सर्वांनी टाळ्या वाजवत साथ देत होते .विवान त्याच्याकडचा मोबाइल काढला आणि त्या क्षणाला टिपू लागला . गवळण संपताच सगळ्यांनी जोरात टाळ्या वाजवत दाद देत होते . सरांनीही हसत त्याला प्रत्यत्तर देत होते . सरांना बाहेर काम असल्याने ते लगेच वर्गाच्या बाहेर पडले . 

 

      परत खेळांचा कार्यक्रम सुरु झाला . छोट्या खेळांचे कार्यक्रम सुरु झालं . त्यात छोटे छोटे कृती किंवा कार्य करायचे आणि जे जिंकले त्यांना चॉकलेट म्हणून बक्षीस देण्यात येणार होत . यात सुद्धा दोघांनी म्हणजेच सिनियर आणि फ्रेशर्स भाग घेणार होते . 

 

 

      त्याच खेळात एक कृती सांगण्यात आलं कि '100 ते 1 पर्यंत उलटे अंक न थांबता म्हणायच'. अस म्हणताच सिनियर मधील हात वर होत होते . अँकर हि त्यांचेच असल्या कारणाने 

त्यांना संधी देण्यात आली . त्यातलीच एक मुलगी उठली आणि अंक म्हणू लागली . पण म्हणत असताना ती मधेच थांबली . त्यामुळे पुढेच अंक ती म्हणू शकली नाही आणि ती हारली . ती बसताच अँकरनी विचारलं .

 

अँकर -" अजून कोण अंक म्हणणार आहे का ?"

 

      कोणीही उत्तर देत नव्हते . विवान मनात न्यूनगंड बाळगून होता , म्हणून तो हात वर करण्यासाठी घाबरत होता .कोणीही हात वर करत नसल्याने ती दुसऱ्या खेळाकडे वळत होती तर विवान हात वर केला . अँकर त्याच्याकडे बघितली आणि म्हणाली .

 

अँकर -" राहुदेत आता ... कर हात खाली .."

 

     विवान निराश होऊन हात खाली केला . तेवढ्यात दत्ता उठला आणि म्हणाला .

 

दत्ता -" का ? हात खाली का करायचं ? हि पार्टी आमची आहे का तुमची ?"

 

      तो रागाला आला होता . बाकीचे सिनियर बघून चकितच झाले . वातावरण गरम होणार होती . कारण सिनियर मधला एक मुलगा पुढे होऊन वाद घालू लागला . दत्ताही काही कम नव्हता . तोही वाद घालू लागला . शेवटी काही मुलं त्या वादाला मिटवले . विवानला संधी देण्यात आलं .तो अंक म्हणाला आणि त्याला चॉकलेट बक्षीस म्हणून भेटलं .

 

      असेच काही खेळ झाले . संध्याकाळचे पाच वाजत आलेले होते .काही जणांचे बस होती म्हणून ते निघाले . अजून काहीजण थांबले होते . कार्यक्रमाची शेवट करण्यात आलं आणि सगळे घराकडे निघाले . विवान आणि त्याच्यासोबतचे सुद्धा रूमकडे निघाले . रूमकडे जाताना दत्ताची आणि बाकीचे वर्गात झालेलं वादावर चर्चा करत होते .  कोण बरोबर ? कोण चुकीचं ? हे ठरवण्यात आल . गप्पा मारत ते सगळे रूममध्ये  पोहचले . दिवसभर झालेल्या फ्रेशर्स पार्टीमुळे ते थकले होते . 

 

    फ्रेश झाल्यावर सगळे मोबाइल मधील पार्टीची फोटो पाहत होते . असेच फोटो पाहत आणि गप्पा मारत जेवणाची वेळ झाली . सगळे खाणावळीला जाण्यास तयार झाले . जाताना पाण्याची बाटली घेतले . जेणेकरून येताना पिण्यासाठी  पाणी भरून यावे . 

 

    खानावळला पोहचल्यावर तिथे सिनियर वर्गात असलेला मुलगा आधीच होता . त्याच नाव सुधीर ... आपापली जागा पकडून आजच्या घटनेबद्दल ते त्याच्यासोबत बोलत होते . तोही मान्य करत होता कि चूक त्यांची होती . एक मुलगा त्याच्यासोबत बसला होता . तो आम्हा सर्वांचं ऐकत होता . सुधीरचा  रूममेट होता . 

 

     विवान आणि बाकी सगळे आता जेवायला सुरुवात केले . अचानक विवानला एका सिनेमा बद्दल आठवलं , जे नुकताच आलेला होता आणि त्याला हवं होत . अचानक सुधीरच्या बाजूला बसलेला मुलगा म्हणाला .

 

तो -" माझ्याकडे आहे ."

 

      विवान लगेचच त्याच्याकडून सिनेमा घेतला आणि ओळख करून घेतला . त्याच नाव अमर सावंत ... तो बी.एस सी प्रथम वर्षात होता . त्याच्याकडे कित्येक नवीन सिनेमे मोबाईल मध्ये शिल्लक होते . तो इंटरनेटवरचा सगळं काही जाणून होता . सडपातळ शरीर , डोळ्यावर चष्मा आणि दिसायला साजूक पण आतून मात्र वेगळाच व्यक्ती होता . म्हणजे जोक वैगरे करत अगदी मजेत होता .

 

     जेवण आटपून सगळे  अमर आणि सुधीर यांचं निरोप घेऊन रूमकडे निघाले . रात्री परत गप्पा मारत बसले आणि झोपी गेले .

 

    दुसऱ्या दिवशी नेहमी सारखं तयार होऊन कॉलेजला निघाले . काही लेक्चर संपल्यावर अचानक सिनियर वर्गात प्रवेश केले . आता पुढे काय झालं ? याच विचार विवान करत होता .

 

********************************

क्रमशः 

 

ऋषिकेश मठपती 

 

पुढील भाग लवकरच .... हा भाग उशिरा आला कारण माझी परीक्षा होती आणि त्यात मला लिहायला वेळ भेटत नव्हता . कृपया समझून घ्या ... हा भाग कसा वाटला नक्की सांगा ... शेअर करा ... धन्यवाद 

 

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Mathapati Rushikesh Irayya

Student

Writing and reading are my hobbies. Mathematics is in my blood.