' तडजोड '

तडजोड

    

     कवितेचे शिर्षक - तडजोड

     विषय -  दोन ध्रुवावर दोघे आपण

   उपविषय -   ईरा राज्यस्तरीय कविता स्पर्धा फेरी २

     टीम - अमरावती

              दोन ध्रुवावर दोघे आपण ,

              जरी आकडा 36 चा ,

              संसार सुखाचा झाला कारण,

               तडजोड शब्द महत्त्वाचा...


               प्रत्येक दिवसाला तू तू मी मी,

                मात्र हे पेल्यातले वादळ ,

               विसरत होतो जिथल्या तिथे ,

                लगेच पुन्हा आनंदाची दरवळ....


               सप्तपदीची सात वचने ,

               तुझ्या दृष्टीने विधी होता ,

               माझ्या मते मात्र तो ,

                आयुष्याचा भाग होता...


               स्वभाव जरी भिन्नभिन्न ,

                घराचा स्वर्ग बनवला तू ,

                नखरे माझे पुरवून सारे ,

                स्वतःला सिद्ध केलेस तू...


                 दोन ध्रुवावर दोघे आपण ,

                 वानप्रस्थाश्रम जवळ आला ,

                 विसरून सारे झाले गेले ,

                अंत मात्र सुखाचा झाला .


       कविता आवडल्यास लाईक व कमेंट जरूर करा.

       न आवडल्यास क्षमस्व.

       धन्यवाद.

     सौ.रेखा देशमुख

     टीम - अमरावती