Jan 28, 2022
कविता

स्पन्दने

Read Later
स्पन्दने

तुझ्या डोळ्याचे स्पर्श हे, 
सुखावते मना, 
उरी जरी हुरहूर,
लागली मना.....

खट्याळ ते हसणे, 
उगाच छळने, 
मनातले सारे,
डोळ्याने सांगने......

उर्मी तुझी जाणवते मना, 
नजर तुझी खुणावते मना.
सांगशील का खरे आता,
मनात तुझ्या काय आता...........

ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Mukta Swapnil

Accountant

शब्दांना किंमत आणि मनातल्या भावना, प्रेम करणाऱ्याला कळत नसेल तर त्या प्रेमाला अर्थ नाही.......