May 15, 2021
प्रेम

सेकंड इनिंग-भाग 4

Read Later
सेकंड इनिंग-भाग 4

सेकंड इनिंग-भाग 4

रूममध्ये झोपायला गेल्यावर आज परत तो हात समोर ठेवतो ,ती ही त्यावर हसत डोकं ठेवते .

विश्वास - सकाळी पावणे पाचचा गजर लावला ना,म्हणजे रेडी होऊन पाच वाजता निघता येईल आणि सहा वाजेपर्यंत परत येऊ.

सुलभा -लावला आहे,बघू हा उत्साह तुमच्यात किती दिवस राहतो .

विश्वास-एकदा मी प्रण केला की  केला ,मग मी मागे हटत नाही.

सुलभा -समजलं ,आता झोपा म्हणजे सकाळी लवकर उठाल.

विश्वास - हो ,झोप ,गुड नाईट 

सुलभा -गुड नाईट 

सकाळी पावणे पाचचा अलार्म वाजतो ,सुलभा जागी होते ,ती विश्वासला हाक मारते ,तोही उठतो ,दोघे आवरतात ,निघणार तेवढ्यात विश्वास-थांब ,मी आलोच पाच मिनिटात,अगं जरा प्रेशर आलं आहे.

सुलभा -तू पण ना,जा जाऊन ये पटकन

विश्वास- जाणारच आहे ,तुझी परमिशन नाही घेत ,तुला सांगतोय, नाहीतर

सुलभा- पुढे काही बोलू नको,जा ,पण अशात ही तुला जोक सुचतोय.

विश्वास येतो-आता कसं मोकळं वाटतंय ,नाहीतर मधूनच परत यावं लागलं असतं,तू जाऊन आलीस ना

सुलभा -हो ,मला उठल्या उठल्या जायची सवय आहे ,तुला कसं माहित असणार ,तू रोज झोपलेला असतो ना 

विश्वास -आता माहित झालं,एक काम करूया ,फोर व्हिलर घेऊन जाऊ आणि मैदानावर जाऊन फे-या मारु 

सुलभा -तुझं तर गाडी शिवाय पान हालत नाही ,मैदान असं किती लांब आहे ,जाऊ चालतच ,तसचं अजून थोडं चालणं होईल.

विश्वास-आजचा पहिला दिवस,मग आजच्या दिवस तरी मी म्हणतोय ,तसं करु .

सुलभा-ठिक आहे ,पण उद्यापासून थोडा लवकर उठ,म्हणजे पोट मोकळं करण्याचा तुझा विधी वेळेत उरकेल आणि आपण मैदानात चालत जाऊ .

विश्वास-बस,पटकन 

सुलभा गाडीत बसते -तुझी ना चालायची सवय बंद झाली आहे ,जेव्हा टु व्हिलर आली ,तेव्हा टु व्हिलर आणि आता फोर व्हिलर,म्हणून असं पोट सुटलंय.

विश्वास-करत आहे ना,सुरुवात आता आज पासून 

सुलभा-अजून नाही झाली ,मैदानावर गेल्यावर होईल.

तसं मैदान येतं ,तो गाडी पार्क करतो ,दोघे मिळून चालायला सुरुवात केली,सुलभाला सवय असते ,त्यामुळे ती झपाझप चालत पुढे जाते ,विश्वास मागे राहतो ,तितक्यात त्याला त्याचा मित्र भेटतो.

मित्र-वहिनी दिसल्या,  तू पण आला आहेस का ,चांगली सवय लावून घेत आहेस ,कीप ईट अप ,असं म्हणत तो पुढे जाणार ,तर हा हाक मारतो, तो बिचारा थांबतो.

विश्वास तिथेच ऊभं राहून त्याच्याशी अशाच इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारतो ,तोवर सुलभाच्या दोन फे-या होतात ,तरी हा तिथेच गप्पा मारत होता,आता मात्र सुलभा थांबते .

सुलभा-भाऊजी रोज तुम्ही किती चालता 

मित्र-एक तास रोज,बरं वाटतं जरा

सुलभा-ह्यांना सांगा जरा ,आज यांचा पहिला दिवस ,हे चालायच सोडून तुमच्याशी गप्पा मारत उभे आहेत आणि तुमचा ही वेळ वाया घालवत आहे .ती बोलून पुढे निघून जाते .

मित्र-आता मला कळालं,तू विषय का वाढवत गेला ,तुला टाईमपास करायचा होता,आपण बोलू संध्याकाळी,आता चालायला जा ,नाहीतर वहिनी मलाच ओरडतील .

विश्वास-किती घाबरतो रे तिला ,आता आज पहिलाच दिवस आहे ,मग हळूहळू चालणं वाढवणार .

मित्र- अरे हळूहळू वाढवायला ,पहिलं आज थोडं तरी चाल ,ते बघ वहिनींचा परत एक राऊंड पूर्ण होतोय ,मी चाललो.

विश्वास ही चालायला सुरुवात करतो,दोन राऊंड होतात ,तसं सुलभा म्हणते-चल निघुया ,नाहीतर उशीर होईल ऑफिसला

विश्वास-अजून दोन राऊंड मारले असते ,पण ठिक आहे ,खरचं उशीर होईल ऑफिसला 

गाडीत बसतात .

सुलभा-उद्या पासून गाडी बंद,चालत येत जावू ,मग तू नंतर आलास तरी चालेल.

विश्वास- नाही ,बरोबरच जायचे आणि यायचे .

सुलभा-पण तू असा मित्रांसोबत गप्पा मारत उभे राहतो ,मग चालणं कसं होणार 

विश्वास-उद्या पासून नाही होणार असं 

सुलभा -मला माहित आहे ,तुला चालायचा कंटाळा आहे ,पण हे तूच ठरवलं ना ,मी काही आग्रह केला होता का ?

मनातल्या मनात विश्वास विचार करतो ,स्वत:हूनच धोंडा पायावर मारून घेतला,आता भोगा .

सुलभा- मी बोलले ,म्हणून तू  एक्साइटेड होऊन डिसीजन घेतला ना 

विश्वास-खरं सांगायचं तर,तसचं काही तरी ,पण आता एवढ्या सगळ्यांना चालताना पाहून,असं वाटतं आहे की,खरच मनावर घ्यायला हवं,बघ ना माझा तो मित्र ,त्याच आणि माझं वय सारखच आहे ,पण तो अजुनही जसा आहे ,तसाच आहे आणि मी मात्र स्वत:ची काय अवस्था करून घेतली आहे.पण अजूनही वेळ गेलेली नाही,खरचं मला तुझे आभार मानावेसे वाटतात ,तू पत्र लिहिलं म्हणून तरी ,मी जागा झालो ,याबद्दल तुला मी एक सरप्राईज देणार.

सुलभा -आता काय हे नवीन 

विश्वास-लवकरच कळेल तुला 

असं बोलता बोलता घर येतं ,सुलभा उतरून घरात जाते आणि विश्वास गाडी पार्क करुन येतो . भक्ती आणि शक्ती उठून रेडी होत असतात. प्रथमेश त्याच्या रूम मध्ये असतो .

सुलभा  एकिकडे भाजीला फोडणी टाकते ,चपात्या करते आणि दुसरीकडे नाश्त्याची तयारी करते.

भक्ती-काय बाबा,कसा झाला मॉर्निंग वॉक 

आई -वॉक कमी आणि गप्पा जास्त मारल्या 

विश्वास-आता सांगितलं ना ,उद्या पासून सिरियसली करणार  

भक्ती- जाऊ दे गं आई,म्हणत आहेत ना,उद्या पासून सिरियसली करणार ,मग करतील गं 

दुस-या दिवशी सकाळी विश्वास लवकर उठतो ,चालतच मैदानावर जातात ,त्या दिवशी तो ओळखीचे भेटले,त्यांना फक्त हाय ,हल्लो करतो .हे पाहून सुलभाला समाधान वाटतं.

असाच एक आठवडा होतो ,आता रूटीन व्यवस्थित सुरु असते ,पहिले तीन चार दिवस विश्वासचे पाय दुखले ,तर सुलभाने त्याच्या पायाची मालिश केली ,तिने त्याला सांगितले,सवय नसल्यामुळे असं होतं,नंतर नाही दुखणार आणि खरच पाच सहा दिवसांनी दुखणे बंद झाले. 

विश्वास-वॉकला जायला लागल्या पासून असिडीटीचा त्रास कमी झाला आहे आणि फ्रेश पण खूप वाटतंय ,आता मी तरुण झाल्या सारखं वाटत आहे,आता जो पर्यंत जिवंत आहे,तोवर हा नियम मोडायचा नाही ,देणार ना तू मला साथ

सुलभा-तू जे ठरवलस,त्या प्रमाणे तू वागत आहेस आणि ते तुझ्या तब्येतीसाठी चांगलही आहे ,तर मी साथ देणारच ना, मला तुझ्याकडून काही तरी सरप्राईज मिळणार होते ना,मग कधी मिळणार .

विश्वास-लवकरच मिळेल 

काय सरप्राईज असेल विश्वासच सुलभासाठी हे जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा,हसत रहा.

कथा आवडत असेल तर नावासहित शेअर करू शकता आणि अभिप्राय अवश्य द्या.

क्रमशः 

रुपाली थोरात 

 

Circle Image

रूपाली रोहिदास थोरात

Assistant professor

I love to read and write , from my college time, I am writing poems, whenever thoughts come in mind ,I wrote it in words, but no platform to share with others . when I saw this site, I got a platform to share my thoughts and views with all, Thanks to Era creators to giving me such a wonderful platform as well inspiring new writers, Hope all of you will enjoy our journey of reading and writing and will give comments to encourage me . also suggestions are welcome by me so that I can improve because always we are learners at the end of our life. Rupali Thorat