बदलता ऋतू आणि तू..

A Poem On Beloved


बदलत्या ऋतूचक्राचा प्रभावइ तका विलक्षण असतो 


हे हल्ली फार जाणवायला लागलय...

कारण ,

या बदलत्या ऋतूचक्रानुसार तुझ्यातही

दिवसागणिक बदल होताना दिसतोय...


कधी इतका सुन्न भासतोस


जणू काही पानगळीचा ऋतूच सुरू झालाय असं वाटतं...


कधी कधी तर त्या काळ्याकुट्ट ढगांसारखा भासतोस


जणू काही पाऊसधारा बरसतील की काय असं वाटतं...


कधी तर इतका डवरलेला भासतोस

जणू काही हाच तो बहराचा ऋतू असं वाटतं...!!


कु.हर्षदा नंदकुमार पिंपळे