Feb 23, 2024
गोष्ट छोटी डोंगराएवढी

संत तुकाराम अभंग ( भाग - २)

Read Later
संत तुकाराम अभंग ( भाग - २)

संत तुकाराम अभंग

आपुलिया हिता जो असे जागताधन्य माता पिता तयाचिया ॥१॥

अर्थ - जो आपले बरे - वाईट यासाठी नेहमी जागरूक असतो. ज्याला आपले हित कळते म्हणजेच कोणत्या गोष्टी पासून आपल्याला सावध राहायला हवे , हे कळते.

 कोणत्या गोष्टी आपल्याला हानिकारक आहेत आणि लाभदायक आहेत , असे ज्याला कळते त्याचे आई - वडील भाग्यवान आहेत . 


कुळीं कन्यापुत्र होतीं जीं सात्त्विकतयाचा हरीख वाटे देवा ॥ध्रु.॥

अर्थ -  ज्या कुळामध्ये सात्विक वृत्तीची मुले म्हणजेच चांगली वर्तणूक करणारी मुले जन्माला येतात. त्या कुळाचा देवाला म्हणजेच परमेश्वराला देखील हेवा वाटतो.


गीता भागवत करिती श्रवणअखंड चिंतन विठोबाचें ॥२॥

अर्थ - अशी चांगल्या वृत्तीची मुले गीता -भागवत याचे वाचन करतात व सतत विठोबाचे मनन- चिंतन करतात. अशी मुले धार्मिक वृत्तीची असतात व ती भक्तिमय होऊन जातात. 


तुका म्हणे मज घडो त्याची सेवातरी माझ्या दैवा पार नाहीं ॥३॥

अर्थ- तुकाराम महाराज म्हणतात , अशा मुलांची सेवा जर माझ्या हातून घडली तर हे मी माझे भाग्यच समजेल.


समाप्त


ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
ईराच्या कथांचे कुठलेही भाग मिस करू नका, आजच जॉईन करा ईरा वाचनालय. व्हाट्सएप: व्हाट्सएप:
Circle Image

Jyotsna Gaikwad

Electronic Engineer

Hobby to write articles

//