Jan 26, 2022
नारीवादी

सहजीवन (भाग 5)

Read Later
सहजीवन (भाग 5)

नवरा वागेल तेच ठीक म्हणत त्याला साथ देतात.
शलाका आज पहिल्यांदाच एकटी घरी होती थोड़ी भीती वाटत होती तिला पन काही वाटले तर रवि आहे ही खात्री होती. कुठेतरी आपसुक आज ती तीच स्वातंत्र्य अनुभवत होती. सानु ला झोपवून ती ही झोपी गेली. सकाळी ही ती एकदम फ्रेश मुड़ मध्ये उठली सानु च सगळ आवरून घर काम करत राहिली. अचानक सानु जोरजोरात रडु लागली . सानु नुकतीच एक वर्षाची झाली होती त्यामुळे ती का रड़ते हे शलाका ला समजेना तिने सानु ला जवळ घेतले खावू घालन्याचा प्रयत्न केला पण तरी ही ती शान्त होत नव्हती. शलाका ला सुचेना की काय करावे तिने मग रवि ला फोन केला त्या काळी लैंड लाइन फोन होते.रवि ऑफिस ला निघालाच होता . तो बोलला मी येऊन जातो घरी. सानु रडायची थांबत नव्हती. थोड्याच वेळात रवि आला. शलाका ने सांगितले की सानु रड़ते आहे काय झाल काहीच समजत नाही. रवि मग शलाका ला घेऊन डॉक्टरां कड़े आला. सानु चे पोट दुखत होते तिला औषध तिथेच दिले. घरी येईपर्यंत ती झोपुन गेली. भावुजी तुम्हाला माझ्या मुळे ऑफिस ला लेट झाला. अस काही नाही वहिनी थोड़ा लेट चालतो.मग शलाका ला सानु ची काळजी घ्यायला सांगून तो ऑफिस ला गेला. संध्याकाळी प्रमोद चा फोन आला. तेव्हा तिने सानु बद्दल त्याला सांगितले रवि आला होता हे ही बोलली. ठीक आहे मी उद्या येतो म्हणत त्याने फोन ठेवला. प्रमोद सोबत नेहा ही होती. ते पहिल्यादा असे बाहेर आले होते त्यामुळे नेहा ने हॉटेल मध्ये वेगळी रूम घेतली होती पण फ़क्त रात्र सोडता ती बाकी वेळ प्रमोद सोबतच होती. त्याच्या पैशाने तिने सव्हता साठी खरेदी केली. प्रमोद तिच्या साठी काही ही करायला तयार होता पण नेहा स्वार्थी होती ती त्याच्या शी अंतर ठेवूनच वागत होती. पुरुषाला कसे नादी लावायचे हे तिला चांगले माहित होते. दुसऱ्या दिवशी ऑफिस ला जाताना रवि शलाका कड़े आला. सानु कशी आहे बघायला. चहा घेवून तो ऑफिस ला गेला. शलाका साठी त्याने वाचायला पुस्तके ही आणली होती . ती तिला दिली. रवि खरच अगदी निस्वार्थी माणुस होता. शलाका आपल्या मित्राची बायको या नजरेच तो तिच्या कड़े बघायचा. रवि तसा आहे म्हणूनच प्रमोद ला यात काही गैर वाटत नव्हते. शलाका ला ही रवि चा स्वभाव आवडला होता. ती ही त्याला आदराने पाहत होती. रात्री प्रमोद घरी आला. सानु कशी आहे विचारले बस्स बाकी त्याला पाहिली मूलगी झाली याचे त्याला वाईट वाटत असे पण आता तो बाप होता म्हणून मुलीची जबाबदारी झटकू शकत नव्हता. रात्री तो शलाका वर तूटून पडला. त्याला शलाका मध्ये आता नेहा दिसत होती म्हणून तो अजुनच तिला ओरबाडत होता. शलाका मात्र निपचिप पडून त्याचा अत्याचार सहन करत होती. तिला वाटले दोन दिवसांनी नवरा भेटतो आहे तर जरा बोलत बसेल हळूवार आपल्याला फुलवत राहिल . प्रेमाच्या गोष्टी करेल पण हे सगळ प्रमोद च्या गावी ही नव्हते. त्याला पति पत्नी च्या नात्या मध्ये फ़क्त एकच नात दिसत होत ते म्हणजे नर आणि मादी. !


क्रमश .. कसा वाटला हा भाग नक़्क़ी कमेंट करा.पुढील भाग लवकरच.


ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Sangieta Devkar

Print&Media writer.Freelancing writer for PCMC Sakal.Director @Amit Brand Communications

Reading and writing is my passion.Doing Anchoring.Print &Media Writer.Director @amit brand communications.Freelancer writer for PCMC Sakal.