Jan 23, 2021
कविता

नातं जेव्हा फुलपाखरू होत तेव्हा

Read Later
नातं जेव्हा फुलपाखरू होत तेव्हा

नातं  जेव्हा फुलपाखरू होत तेव्हा

 

नातं  म्हणजे असत तरी काय ?

भावंडांचं एकमेकांशी,पतीच पत्नीशी,

आईवडीलांच मुलांशी,आजीआजोबांच नातवंडाशी,

ही झाली सगळी रक्ताची नाती,जी जोडतात कुटुंबात सगळ्यांना एकमेकांशी,

या व्यतिरीक्त माणुसकीच नातं,मैत्रीचं नातं,आपुलकीचं नातं,

अश्या सगळ्या नात्यांनी,विणलं जातं समाजाचं जाळ,

जसं मधमाशी विणते,ना मधाच्ं मोहोळ,

या सर्व नात्यांना असते अपेक्षांची झालर,

पूर्ण झाल्या अपेक्षा तर मिळते साखर,

नाही पूर्ण झाल्या तर मनात भरत कापर्ं,

या नात्यांना वेळ दिला पाहिजे समजून घेण्यासाठी,

नात्याला फुलण्यासाठी,बहरण्यासाठी,

मधमाशीच्ं फुलपाखरात रुपांतर होते ,

तशीच नातीही बहरतात,

कोणत्याही परिस्थितीत एकमेकांना साथ देतात,

एकमेकांच्या निर्णयाचा आदर करतात,

फुलपाखरांसारखी स्वछंदी बनतात,

नात्यांशिवाय जीवनाला अर्थच उरत नाही,

नाती जपताना जो आनंद मिळतो,

त्याची तुलना स्वर्गीय सुखाशीही होत नाही.

  रुपाली थोरात

 

 

Circle Image

रूपाली रोहिदास थोरात

Assistant professor

I love to read and write , from my college time, I am writing poems, whenever thoughts come in mind ,I wrote it in words, but no platform to share with others . when I saw this site, I got a platform to share my thoughts and views with all, Thanks to Era creators to giving me such a wonderful platform as well inspiring new writers, Hope all of you will enjoy our journey of reading and writing and will give comments to encourage me . also suggestions are welcome by me so that I can improve because always we are learners at the end of our life. Rupali Thorat