Oct 21, 2021
कविता

राधामोहन

Read Later
राधामोहन

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

या मनीची आस तू
या जीवाचा ध्यास तू
माझा हरएक श्वास तू
चराचराचा नि:श्वास तू

माझ्या बासरीची धुन तू
रोमरोमातील चैतन्य तू
निखळ प्रीतीची साक्ष तू
ह्रदयातील तसबीर तू

मला छळणारा आभास तू
हवाहवासा सहवास तू
जगताचा पालनहार तू
माझ्यासाठी प्रियसखा तू

माझ्या निळाईची शान तू
अंतरंगातील जाणीव तू
हळव्या प्रेमाची फुंकर तू
अद्वैताचे मुर्तरुप तू

-------सौ.गीता गजानन गरुड.

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now