Jun 09, 2023
काव्यस्पर्धा

प्रश्न..

Read Later
प्रश्न..


प्रश्न म्हणजे पेच
तर कधी पाश,
कधी सोडतो रोखात
कधी बांधतो बंधनात.

✍?कोमल

ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Komal Patil "कृषीकन्या"

कृषी कन्या?