Oct 21, 2021
Poem

निशा

Read Later
निशा

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

निशा काजळाची मला साद देते
गवाक्षात आली चंद्राची सवारी
नभाच्या महाली सभा तारकांची
कशी सांग येऊ फुले रातराणी

फुले रातराणी बगिच्यात माझ्या
कशी सांग येऊ मि सोडून तीला
नको तारकांची मला राजशाही
सुखी आज आहे मि माझ्या निवासी

गंधाने मंतरला मनाचा निवारा
कुठे साठवू भेट सुवासी फुलांची
नभाच्या महाली सभा तारकांची
कशी सांग येऊ फुले रातराणी

------सौ.गीता गजानन गरुड.

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now