Jan 27, 2022
कथामालिका

नंदिनी...श्वास माझा 19

Read Later
नंदिनी...श्वास माझा 19
 

भाग 19
 

श्रीराज आणि नंदनी जवळपास मुंबईत आता पोहोचले होते..... नंदिनी आतासुद्धा गाढ झोपली होती...... घर जवळ यायला थोडाच वेळ बाकी होता..... राजनंदिनी ला उठवले.... ती आळस देत उठली....

आपण कुठे आलो..... खिडकीतून बाहेर बघत नंदीनी बोलली

आपण मुंबईला पोहोचत आलो आहे...... राज

बापरे राज किती साऱ्या गाड्या आहे इथे....... किती मोठी मोठी दुकाने आहेत......,... खिडकीतून बाहेर  बघतांना  नंदिनी चे डोळे दिपून गेले होते.... जे जे तिला दिसत होतं ते सगळं ती उड्या मारत राजला सांगत होती...

आपण जाऊ या कधीतरी फिरायला तुला सगळं दाखवेल.... तिचे विस्कटलेले केस  नीट करत राज बोलत होता.... आणि तिची साडी दागिने केस नीट करून दिले.....

नंदिनी आता आपण घरी जाणार आहोत......राज

नंदिनी हो हो करत होती आणि बाहेर खिडकीतून बघत होती....

कार मेन गेट जवळ येऊन पोहोचली...... राज बाहेर उतरणारच की मिडीयावाले कॅमेरे घेऊन तिथे उभे होते.... आफ्टराल तो मोस्ट एलिजिबल बॅचलर होता आणि बरीच मुली त्याच्या मागे होत्या......त्यामुळे अश्या अनपेक्षित लग्नामुळे ब्रेकिंग न्यूज तर होणारच होती
..

सगळं गोपनीय ठेवलं होतं तरी यांना कसं काय कळलं..... रोहन

ह्म्म..... मीडिया आहे ती..... आता सामोरे तर जावंच लागेल...... मी थोडं बघतो बाकी तू हँडल कर..... राज

सिक्युरिटी गार्ड आणि ड्रायव्हर तिथे आले.....मीडिया ला मागे सरण्याचा प्रयत्न करत होते ...

राज बाहेर नंदिनीला घेऊन उतरला....... लगेच सगळे मीडिया वाल्यांनी त्याच्याभोवती घोळका केला आणि फोटो काढायला सुरुवात केली..... Wow she is so pretty...they are looking made for each other ........ घोळक्यातून आवाज आला..

नंदिनी ने लेमन येल्लो कलर चे शिफॉन साडी घातली होती.... त्यावर तसेच मॅचिंग ब्लाऊज होते.....  केसांची लांब सडक एक वेणी घातली होती.... त्यातल्या काही बटा समोर तिच्या गालावर कानावर हवेने उडत होत्या..... डोळ्यामध्ये काजळ..... कपाळावर तिची आवडते चंद्रकोर...... हातात हिरव्या बांगड्या त्यात हट्टाने तिने आजीकडून मॅचिंग बांगड्या सध्या हिरव्या बांगड्या यांच्यापुढे घातल्या होत्या.......आणि गळ्यात फक्त मंगळसूत्र बाकी एकही दागिना घातला नव्हता..... त्या साध्याशा रूपात ती फारच गोड दिसत होती..... राजने सुद्धा कॉटन चा क्रीमिष व्हाईट शर्ट.  .... वरचे दोन बटन ओपन..... त्याच्या बाह्य फोन केलेल्या....... आणि ग्रे कलरची ट्राऊजर..... ब्लॅक लेदर शूज..... एखाद्या मॉडेलला लाजवेल असं त्याचं राजबिंडे रूप दिसत होतं..... चेहर्‍यावर लग्नाचं एक वेगळेच तेज दिसत होतं....

राज गालात थोडासा हसला...... पण ते सगळं बघून नंदिनी मात्र खूप घाबरली होती.... सतत पडणारे कॅमेऱ्याचे फ्लॅश लाईट ती घाबरली आणि तिने हात पकडून त्याच्या शर्टात आपलं तोंड खुपसलं......त्याने तिच्या डोक्यावर थाप मारत तिला एका हाताने आपल्या जवळ घेतलं....

प्लिज थोडे दूर रहा...... शी इस नोट फामिलियार विथ मीडिया अंड लाइट्स....शी इज व्हेरी अनकंफटेबल विथ यू गाईस.... प्लीज आय अम  रिक्वेस्टइंग यू..... म्हणत त्याने नंदिनीला त्याच्या मिठीत पकडत थोडं मागे घेतले.....

सर वी हर्ड टुडे यु गॉट मॅरीड..... एक पत्रकार

येस....राज

मॅम तुमच्या लाहापणीची मैत्रीण आहे काय...?....पत्रकार
सर ... शी ह्याड लॉस्ट हर मेमरी...?.. पत्रकार असे बरेच खाजगी प्रश्न पत्रकार राज ला विचारत होते....

आता राज ला  मात्र राग आला होता.... एवढी माहिती यांना कुठून मिळाली याचा विचार करत होता.....त्याने त्याचा राग कंट्रोल करत होता...

शि इज परफेक्टली फाईन...... नो मोर पर्सनल क्वेश्चन्स प्लीज.... एक्सक्यूज अस..... म्हणत तो निघायला लागला..

सर..... सर..... प्लीज वन कपल फोटो.... पत्रकार

नंदिनी थोड्यावेळ बघ तिकडे....... काही होणार नाही......राजने त्याच्या कुशीत असलेले नंदिनीला सांगितलं

ती मानेनेच नाही म्हणत होती.... आणि त्याला अजून अजून घट्ट बिलगली होती..

नंदिनी फक्त एकदा बघ तिकडे ते आपला फोटो काढतील आपला छान फोटो आला पाहिजे ना.... तिकडे बघ आणि फक्त छोटीशी स्माईल दे बस मग आपण आत मध्ये जाऊ नाही तर ते आपल्याला जाऊन येतील..... राज नंदिनी ला समजावत होता

मीट माय चाईल्डहूड फ्रेंड अंड नाऊ माय वाईफ मिसेस नंदिनी श्रीराज देशमुख....राज

तिने समोर बघितलं आणि  घाबरतच त्यांनाच छोटीशी स्माईल दिली.... राजने त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून तिला जवळ घेतलं होतं आणि त्याने पण एक स्माईल दिले.....

काँग्रॅच्युलेशन्स सर अँड मॅम.....

थँक्यू म्हणत राज नंदिनी ला आत मध्ये घेऊन गेला

तर तुम्ही बघितलं  फेमस यंग बिझनेस आयकॉन मिस्टर श्रीराज देशमुख यांनी आज त्यांच्या बालमैत्रिण नंदिनी यांच्यासोबत विवाह बंधनात अडकले.... पत्रकार न्यूज देत होता

आता राज नंदिनी गेट च्या आत मध्ये आले होते..... नंदिनीला आता थोडं कम्फर्टेबल वाटत होतं....

राज तू इथे राहतो...... हे तर एकदम राजवाड्या सारखाच दिसत आहे..... नंदिनी राज घर बघत बोलली..... तिने इतका मोठा घर कधीच बघितलं नव्हतं....

मी नाही आपण........ आता आपण येथेच राहणार आहोत...... आता हे तुझं घर आहे....... राज

खरंच...... आता मी इथे राहणार बापरे हे किती मोठा आहे...... किती छान बगीचा आहे इथे..... मला खूप आवडलं..... नंदिनी तिच्या गालांवर दोन्ही हात ठेवत डोळे मोठे करत बोलली..

त्याने मानेनेच हो सांगितले...

ते दोघ दारात पोहोचले.... आत मधे जाणारच की आजीने त्यांना दारातच आडवले...

थांबा तिथेच...... खूप उशीर केला कधीची वाट बघत बसलोय आम्ही..... सुनबाई आता लवकर आना आरतीचे ताट........ आजी साहेब

नंदिनी ने घाबरून श्रीराज चा हात घट्ट पकडला..... घाबरू नको मी आहे ना राज नंदिनी ला बोलला

श्रीराज तसाच उभा होता......नंदिनी मात्र दारातून वाकून घर बघण्याचा प्रयत्न करत होती....

सगळ्यांच्या मनाविरुद्ध लग्न असल्यामुळे घरात सजावट तशी काही केली नव्हती....

आई आरती थाळी घेऊन आली आणि काकीने तांदळाचा कलश आणला आणि दारात खाली ठेवला...... आईने दोघां वरून भाकरीचा तुकडा ओवाळून बाजूला टाकला..... आणि नंतर दोघांना टिळक लावून त्यांचे औक्षावान केले.... नंदिनी ला ते सगळं बघून खुप गंमत वाटत होती......

माझ्या वाढदिवसाला सुद्धा आजी अशीच करते....... नंदिनी

बरं आता आपल्या उजव्या पायाने या खाली ठेवलेल्या कलशाला धक्का दे आणि आत मध्ये ये..... आई

मी नाही पाय मारणार त्याला....... नंदिनी

असं नाही म्हणायचं चल ये आता लवकर आत मध्ये.... आई

त्यामध्ये तांदूळ आहेत..... ते अन्न असते आणि आजीने सांगितले आहे अन्नाला आणि भांड्यांना कधीच पाय मारायचं नाही... देव बाप्पा पाप देतात....... मी त्याला पाय मारणार नाही ......... नंदिनी

श्रीराजला तीच ऐकून हसायला आलं..... किती निरागस आहे ही अगदी आधी सारखीच....

आजी साहेबांनी डोक्यावर हात मारून घेतला...... घ्या करा अशी सून..... काय काय दाखवेल आणखी समोर... माहीत नाही..... आजी साहेब

श्रीराज सांग तिला..... आई

बरोबरच तर बोलते आहे ती...... लॉजिकली तिचं बरोबर आहे....... नंदिनी कडे बघत राज हसत बोलला....

आता याचं पण डोकं फिरलं....हिच्या संगतीत राहून अजून काय शिकेल हा ......... ऑटोपा पटापट आधीच फार उशीर झाला आहे....... आजी साहेब

बाळा तशी पद्धत असते...... आज सकाळी तुमचं लग्न झालं ना...... मग आज तू आमच्यासाठी देवीच झाली... आपण पूजा केली ना फार मोठी...... तर आता तू देवीच आहे...... आणि पहिल्यांदा या घरात येत आहे ना..... म्हणून असं करायचं असते..... आई

पण ते तांदूळ खाली सांडतील ना मग ते खराब होतील...... आजी म्हणते अण्णा वाया नाही घालवायचे....... तेथे घराजवळ त्या कोपऱ्यावर एक म्हातारे आबा असतात ना ते फार गरीब आहे त्यांना खायला काहीच नसतं ....आपण जर असं अन्न वाया घालवलं तर त्यांना कुठून मिळणार... नंदिनी

नाही जाणार वाया आपण ते परत भरून धून टाकू....... आणि आपण त्या आबांना खूप सारं अन्नदान करू आता खुश ना ...  आपण देव बाप्पा ची पूजा झाल्यावर देवावर अक्षत वाहत असतो ना... तसाच असताही लग्न झाल्यावर जेव्हा घरी येतात तेव्हा असं घरात अक्षात टाकायची असते म्हणजे घर खूप सुख-समृद्धी धान्य आधी सगळ्यांनी भरभरून राहते....आता चल पटकन कर...... आई

नंदिनी मान हलवते..... आणि तिच्या पायाने  कलशाला धक्का मारते..... पण ते कलश काही खाली पडत नाही..... दोन-तीन ते तसंच करते तरीसुद्धा कलश खाली पडायचं नाव काही घेत नाही ते जागच्या जागीच हलत असतं.....
सगळ्यांना आता खूप हसायला येत असतं..

अगं थोड्या जोराने पाय मार......... काकी

नंदिनी ने जोराने कलशाला पाय मारला तसा तो कलश घरंगळत आजीच्या पायाला जाऊन लागला..... आईने डोक्यावर हात मारून घेतला.... अगं हळू....

घ्या पहिल्याच दिवशी मारायला निघालाय आम्हाला...... देवा आणखी काय काय दाखवणार आहेस...... म्हणतात आजी बाजूला चेअरवर जावून बसल्या...

काकीच्या आणि बाकीच्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुटले पण पण आजी साहेबांचा समोर त्यांनी हसू कंट्रोल केले...

या आता दोघंही आत मध्ये आणि देवाजवळ पाया पडून घ्या म्हणत काकीने दोघांना देवघरामध्ये नेले...

देवाच्या पाया पडून श्रीराज नंदिनी आजीजवळ पाया पडायला आले.....

आजी साहेब सॉरी ते चुकून झालं..... म्हणत श्रीराजने आजीला नमस्कार केला....

बरं बरं ठीक आहे...... चला सगळेजण झोपा आता बराच उशीर झाला आहे.....

लग्नाच्या थकव्यामुळे कोणाला भूक तर नव्हतेच पण नावासाठी सगळ्यांनी थोडं थोडं खाऊन घेतले.... आणि सगळे आपल्या रूम कडे जायला निघाले..... श्री राज सुद्धा नंदिनी ला घेऊन त्याच्या रूम कडे जात होता...

हे काय नंदिनी आज ती नीतीच्या रूम मध्ये झोपेल..... अजून सत्यनारायणाची पूजा व्हायची आहे...... त्यामुळे तुम्ही तिला तुमच्या रूम मध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही..... आजी

ती नवीन आहे इथे..... इथे कोणालाच ओळखत नाही..... तिला भीती वाटेल आणि अनकंफर्टेबल फील होईल म्हणून माझ्या रूम मध्ये घेऊन जातो.... राज

आता तुम्ही आपले सगळे रितीरिवाज पण मोडून काढा..... आजी रागाने बोलली

आजी साहेब आमचं लग्न हे नॉर्मल लग्ना सारखं नाही आहे.. तुम्हाला तर सगळं ठाऊकच आहे.....आमचं नवरा बायको सारखं नात सुरू व्हायला अजुन भरपुर वेळ आहे...होणार की नाही ते पण माहिती नाही..त्याचा आवाज खोल गेला.. .......त्यामुळे आता असं काही होणार नाही आहे ज्याने तुमचे रितीरिवाज माझ्यामुळे मोडल्या जाणार आहेत..... मला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे की ती इथे नवीन आह...ती फक्त मलाच इथे ओळखते.... मी तिला माझ्या रूम मध्ये घेऊन जातो आहे....राज

आईसाहेब मला पण त्याचं बरोबर वाटते...... नीती घाबरतच बोलले

जसं वाटते तसं करा..... आजी

सगळे आपापल्या रूममध्ये निघून गेले राजने सुद्धा नंदिनीला त्याच्या रूम मध्ये नेले.......

बापरे राज किती सुंदर आहे तुझी रूम आणि किती मोठ्ठी सुद्धा आहे........... ती दारात आल्या-आल्या उड्या मारतच आत मध्ये गेले.....
अगं हो हो हळू नाहीतर साडी पाय अडकून पडशील.... राज

बरं तू बस इथे बेडवर मी फ्रेश होऊन येतो...... राज बाथरूम मध्ये फ्रेश व्हायला निघून गेला...

नंदिनी बेडवर बसून बसल्याबसल्या उड्या मारत होती.... किती मऊ आहे ना ही गादी....  मज्जा आहे..... नंदिनी

राज फ्रेश होऊन आला आणि नंदिनीची मस्ती बघत बसला..... चल आता तू पण चेंज करून घे खूप रात्र झाली आहे लवकर झोपूयात.... राज नंदिनी ला बोलला

हो मला पण हे कपडे आवडले नाही दुसरे घालूया..... नंदिनी साडी चा पदर ओढत बोलली.....

राज इथे पदर अडकला आहे ....निघत नाही आहे ना..... काढून दे ना मला माझा हात दुखायला लागला...... ती आरशासमोर उभी होती पदर काढायचा प्रयत्न करत होती

राज तिच्या जवळ जाऊन... खांद्यावरचा तिचा पदराची तीन काढायचा प्रयत्न करत होता.... त्याला असं तिला टच करताना अवघड वाटत होतं..... पण त्याला आता या सगळ्याची सवय करून घ्यायला लागणार होते...

नंदिनी आरशात  बघून वेडेवाकडे तोंड करत हलत  होती....

नंदिनी सरळ उभी राहा.... मला काढता येत नाही आहे...... तरीसुद्धा नंदिनीच हलन डूलन सुरू च होतं.....

आऊच.......... पीन काढताना त्याला ती टोचली होती... तो हात झटकत होता...

काय झालं .......काय झालं .....दाखव.... म्हणत नंदीने त्याचा हात हातात घेतला.....

बापरे किती लागलं....... खूप दुःखत आहे का.... ती त्याच्याकडे बघत बोलली

नाही.... ठीक आहे .....राज

यातून तर रक्त येत आहे..... थांब मी औषध लावून देते.... तू इथे बेडवर बस..... म्हणत ती, काहीतरी शोधायला गेली...
तिच्या साठी असा थोडंसं पण लागणं खूप मोठं होत ...

माझी प्रस कुठे आहे...... आजीने त्यात औषध ठेवले होते........ इकडे तिकडे शोधत ती बोलत होती

नंदिनी प्रस नाही पर्स.... ती बघ तिथे चेअर वर आहे...... राज

तिने लगेच जाऊन ती पर्स बेडवर घेऊन आली आणि त्यात हात टाकून काहीतरी शोधत होती पण तिला ते काहीच सापडत नव्हतं नंतर तिने ती पर्स पूर्ण उलटी करून बेडवर उघडली.... सगळ सामान त्यावर  पडलं... राजने डोक्यावर हात मारला..

हा सापडली..... तिने त्यातली बोरोलीन ची ट्युब काढली आणि ती उघडून त्यातलं क्रीम आपल्या बोटावर घेऊन राज्य बोटावर फुंकर मारत लावू लागली..... आजी नी सांगितलं काहीपण लागलं की हे औषध लावायचं म्हणजे लवकर बरं होते..... नंदिनीची बडबड सुरू होती.... साडीची पिन काढल्यामुळे तिचा पदर सुद्धा खाली घसरला होता.... नंदिनी मात्र क्रीम लावण्यात मग्न झाली होती...

राजला तिची बडबड एकूण हसू येत होतं..... प्रेम आणि काळजी तर आता सुद्धा करते... वेडाबाई....... पण आठवत काहीच नाही..... हवेवर उडणारे केस तिच्या चेहऱ्यावर येत होते..... राज तिचे ते रूप बघण्यात बिझी झाला होता....

श्रीराज......उद्या पूजा ठेवली आहे ......... आवाज देत आई त्याच्या रूममध्ये येत होती...
आईच्या आवाजाने श्रीराज भानावर आला..... तो लगेच बेडवरून उठला.... त्याचं लक्ष नंदिनी कडे गेलं... त्याने पटकन तिचा पदर नीट करून खांद्यावरुन दिला.....

काय रे काय झालं काही लागलं का हाताला.... आई ई रूम मध्ये येत बोलली..

काही नाही ठीक आहे.... राज

काकी ते साडीची पिन काढताना पिन टोचली त्याला..... त्यातून खूप रक्त येत होते म्हणून औषध लावून देत होती...... बोलता-बोलता परत नंदिनीचा पदर खाली घसरला....... आईचं लक्ष नंदिनी कडे गेलं..... तिला तसं बघून आईने राजकडे बघितलं..... त्याने ओशाळून लाजेने मान दुसरीकडे फिरवली......

नंदिनी हे बघ साडी घातली ना की हा पदर असा पकडून ठेवायचा असतो..... हे बघ माझा कसा मी पकडून ठेवला आहे.... कर बघू नीट तो..... आई नंदिनी ला प्रेमाने बोलली

हो काकी..... म्हणत ति खाली पडलेला पदर घ्यायला खाली वाकली आणि पदर पकडायचा प्रयत्न करत होती.... स्वतःभोवती गोल गोल फिरत ती साडी पकडण्याचा प्रयत्न करत होती.... त्यामुळे अजून तिची उरलीसुरली साडी सुटली......

आईने राज कडे बघितले आणि डोक्यावर हात मारून घेतला.....

आयुष्याची खूप मोठी परीक्षा द्यायला निघालास बाळा....... देव तुला या परीक्षेत पास करू दे.... त्याच्या डोक्यावर हात ठेवत आई बोलली.... राजने आईचा हात हातात पकडून त्यावर डोके ठेवले....

आईने नंदिनीला साडी नीट करून दिली.......
नंदिनी आईकडे बघून खूप गोड हसली... काकी आजी पण अशीच करून देत असते....

काकी नाही आता मला आई म्हणायचं नंदिनीच्या गालावरुन हात फिरवत आई बोलली...

खरंच तुम्ही माझी आई आहात...... ही माझी आई आहे..... राजकडे बघत नंदिनी आनंदाने बोलत होती...

राजने हसतच मानेने होकार दिला......

हो मला राज म्हणाला होता मुंबईला गेल तर तुला आई भेटेल......ये......ये...... माझी आई म्हणत ती उड्या मारतच नीतीच्या गळ्यात पडली..... तिने आईच्या गालावर कीस केले....... माझी आई खूप छान आहे..... सुंदर आहे नंदिनी बडबड करत होती......... तिला तसा आनंदी बघून राजला सुद्धा खूप आनंद झाला..... आईने सुद्धा तिला मिठीत घेतले आणि तिच्या पाठीवर प्रेमाने थोपटले.......

थँक्यू आई...... राज चे डोळे आनंदाने पाणावले.....

ये तू पण म्हणत दुसऱ्या हाताने आईने राजला आपल्या मिठीत घेतले...... त्यानेसुद्धा दोघींना आपल्या मिठीत घट्ट पकडले........

आज यशस्वी पणे नव्या आयुष्याची एक पायरी तो चढला होता......

*******
मुस्कुराने की वजह तुम हो
गुनगुनाने की वजह तुम हो
जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना
ओ रे पिया रे
जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना
ओ रे पिया रे

ओ रे लम्हे तू कहीं मत जा
हो सके तो उम्र भर थम जा
जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना
ओ रे पिया रे
जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना
ओ रे पिया रे, पिया

*******

क्रमशः

 

ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Megha Amol

उडणाऱ्या पक्षासारखं बेधुंद होता यावं...!! आणि हे जगणं सुंदर व्हावं...!!!❤️