Oct 24, 2021
प्रेम

नंदिनी ...श्वास माझा 11

Read Later
नंदिनी ...श्वास माझा 11

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

भाग-11


 

दोन दिवस नंदूला ताप होता, आजी आणि शरू नंदू ची काळजी घेत होते, शरू रात्री उशिरापर्यंत आजीला मदतीसाठी म्हणून थांबायचा..... आबासाहेब तालुक्या वरून यायचे होते....... नंदूला बरं नव्हतं म्हणून शरूला बाहेर फिरायला जाण्यात काहीच इंटरेस्ट नव्हता.... पण नंदूने त्याला समजून सांगितले होते की तुझे मित्र तुला भेटायला आणि फिरायला आले आहे नंतर तुम्हाला असा चान्स भेटायचं नाही..... आणि तिला आता बरं वाटत आहे... त्या दोघांना असं त्रासात बघून टिना ने सुद्धा नंदूला सॉरी म्हटले होते..... टिनाला तिची चुक समजली होती.,.. आता नंदू आणि टीना मध्ये छान मैत्री झाली होती.... नंदूच्या आग्रहाखातर शरू दिवस मित्रांसोबत घालवायचा..... ते आजूबाजूला बाहेर फिरायला सुद्धा केले होते मात्र परत आला की रात्री तो नंदू जवळ येऊन बसायचा...... एवढे सगळे ठीक सुरू असतानाही नंदू मात्र पहिले पेक्षा आता शांत झाले होती एकटी एकटी राहात होती आणि हे शरू च्या लक्षात आलं होतं त्याला माहीत होतं की ते अजूनही झालेली गोष्ट विसरले नाही आहे आणि त्यामुळे तिच्या मनाला ही गोष्ट फार लागून गेली आहे आणि म्हणून ती अशी शांत शांत वाटते आहे तिच्या वागण्या बोलण्यात बराच बदल झाला होता......

नंदूला आता बरं झालं होतं आबासाहेब पण तालुक्याच्या गावावरून परत आले होते....

अहो नंदूची आजी आज काल नंदू शांत शांत राहते आहे काय झालं .... सगळ ठीक आहे ना.....आबासाहेब आजींना बोलले.

हो सगळ ठीक आहे दोन दिवस आधी बीचवर फिरायला गेले होते ना ,तिथे ती ओली झाली त्यामुळे तिला थोडा ताप होता दोन दिवस, आज ठीक आहे ,म्हणून कदाचित शांत शांत राहत असेल त्यांनी वेळ मारून नेली..

तेवढ्यात शरू तिथे आला
कधी आलात आबासाहेब तालुक्या वरून परत, झाली का आश्रम ची  कामे... शरू

हो... हो... बाळा सगळे काम नीट झाले,..... काय म्हणतात तुझे मित्र ,आवडलं की नाही आपलं गाव त्यांना...... आबा

हो खूप आवडलं, उद्या सकाळी निघायचं ठरतय आबासाहेब... शरू

अरे इतक्या लवकर आता तर सुट्ट्या सुरू आहेत ना तुमच्या कॉलेजला.... आबासाहेब

हो आबासाहेब, पण पंधरा दिवसांनी अमेरिकेला जायचं आहे, पुढच्या शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप मिळाली आहे, त्याची काही काम राहिली आहे ती काम पूर्ण करायची आहे ,.. म्हणून लवकर निघावे लागेल... उद्या मित्रान सोबतच निघेल... शरू

अरे वाह , छान छान ,स्कॉलरशिप भेटली हुशार आहेस तसा तुझा नेहमीच मला अभिमान राहिला आहे स्वबळावर तू सगळं करत आला आहेस ,छान असाच मोठा हो ...... आबासाहेब

थँक्यू आबासाहेब....शरू

आजी नंदू नाही दिसत आहे कुठे.., इकडे तिकडे नजर फिरवत शरू आजीला बोलला..

हो ती तिच्या रूम मध्ये आराम करते आहे..... जा बघ आजकाल शांत शांत असते ती आधीसारखी उधम पट्टी काही करत नाही....... तुझे आबा पण तक्रार करत होते .....आजी

अरे हो मी पण तेच म्हणतोय ,तू इथे आणि ती शांत तुम्ही दोघं असले की किती पूर्ण घर डोक्यावर घेऊन असता....  काही बिनसले काय दोघांमध्ये ......आबासाहेब

नाही नाही काही बिनसलं नाहीये...... बरं मी बघून येतो..... म्हणत करू नंदूच्या खोलीत गेला

नंदू खिडकीत उभी राहून बाहेर फुललेली मोगऱ्याची फुलं झाडं सगळं बघत  होती.... नी आपल्याच विचारात तल्लीन होती, शरू आलेला सुद्धा तिला कळलं नाही....

शरू दार बंद करून आत मध्ये आला...

शरू तिच्या जवळ गेला, ती पाठमोरी उभी होती तिच्या कंबरेत हात घालून त्याने तिला मागूनच मिठी मारली....

हे प्रिन्सेस , कसली सुंदर मोगऱ्याची फुलं फुलली ना बाहेर बगीच्यामध्ये,....नी माझं फुल का येथे कोमजल्या सारखं दिसतेय.......अशी हसरी फुलं किती सुंदर दिसतात .... मलापण टवटवीत फुलं खूप आवडतात.......तो तिला स्वतःकडे वळवत बोलला  ....... आणि तिला मिठीत घेतलं.....

ती काही बोलली नाही....

अशीच न बोलता राहणार आहेस का आता...... दोन दिवसापासून पण जास्त काही बोलली नाही तू,.. तुझी मस्ती मी किती मिस करतोय..... उद्या जायचंय ग, सकाळी लवकर निघायचंय , आजचा पण दिवस संपत आला ,बघ अशीच वागणार आहेस का माझ्यासोबत, मग एकदा गेलो की किती दिवसांनी परत येईल काही माहिती नाही.... तुझ्यासोबत अशी मनमोकळी मस्ती कधी करता येईल माहिती नाही... ये राणी बोल ना आता काही....... तो तिच्या डोक्यावर कीस करत बोलत होता...

उद्या जायचं, हे शब्द ऐकून तिने त्याला घट्ट पकडले आणि स्वतःचं तोंड त्याच्या शर्टात खुपसले...... त्याने पण त्याची मिठी घट्ट केली....

थोड्यावेळाने ती त्याच्या मिठीतून बाहेर आली.. आणि डबडबलेल्या डोळ्यांनी त्याच्याकडे बघत होती....

खूप आठवण येते तुझी.... आजी ,आबा आणि तुझ्याशिवाय कोण आहे माझं......तू आजूबाजूला असलास ना की सगळं जग जवळ आहे असं वाटतं....... हे शेवटचा आता तुला मी जाऊ देते आहे,नंतर मी तुला कुठेच जाऊ देणार नाही ......... थोडा पॉज घेऊन....... लवकर येशील ना परत.... आता तुझ्याशिवाय नाही राहवल्या जात मला.. ,.........नंदू त्याच्या डोळ्यात आरपार बघत बोलत होती...... आणि त्याच्या डोळ्यात हरवली..........

तिचं बोलणं त्याच्या काळजाच्या आरपार केलं..... त्याचे डोळे भरून आले...... त्याने होकारार्थी मान हलवली आणि परत आपल्या मिठीत सामावून घेतलं......

बरं पण मला ही अशी रडकी नंदू आवडत नाही..... ती अशीच रडणार असेल तर मी येणार नाही..... मला माझी खटयाळ नंदिनी आवडते....,... माझी नंदू मला परत आणून दे ,मी लवकर परत येणार..... शरू तिचा मूड ठीक करण्यासाठी बोलला..,....

बरं चल आज मामीने तुला जेवायला बोलवले आहे तिने तुझ्या आवडीचा मस्त बेत आखला आहे आज.....शरू

नको ना प्लीज , माझा मूड नाही आहे जेवायचा, मी इथे घरीच जेवते.....नंदू

अग चालना.... अशी काय करतेस सगळे तुझी आठवण काढत आहे .....आजी आबासाहेबांना पण छान वाटेल....शरू

प्लीज ऐक ना ,नको वाटतंय तसं पण मला काही जात नाहीये जेवण , तापामुळे माझी चवच गेलेली आहे ,सगळ्यांसमोर काही खाल्लं नाही तर ते पण छान नाही दिसणार प्लीज ऐक ना....नंदू

बरं ठीक आहे जशी तुझी मर्जी..... फोर्स नाही करत तुला.... बरं ऐक उद्या सकाळी आम्ही लवकर निघणार आहोत... जवळपास आठ च्या सुमारास निघू... सकाळी मी येऊन जाईल भेटायला...... आता थोडा वेळ घरच्यांसोबत पण घालवावे लागेल दोन-तीन दिवस नुसतं बाहेर बाहेर फिरण्यास गेले आणि रात्री तुझ्या जवळ येऊन बसत होतो त्यामुळे आता थोडसं मामा-मामी सोबत आजीसोबत वेळ घालवतो.....आई दोन दिवस अजून थांबणार आहे कुठलातरी प्रोग्राम आहे तो अटेंड करून ती परस्पर तिकडे मुंबईला येईल..... काळजी घे स्वतःची ,माझी चिमणी मला जशीच्या तशी हवी आहे मी परत आल्यावर...,. कळतय का वेडाबाई मी काय बोलतोय.... शरू तिच्या डोक्यावर टपली मारत बोलला..,...

अरे हो.... हे काय फेअरवेल स्पीच सारखा बोलतोय अजून उद्याची सकाळ आहे की ,उद्या परत तू सेम इन्स्ट्रक्शन्स देत बसशील..... उद्या एकव हे सगळे आता.......आता नको देऊस लेक्चर तसेही आपासाहेब पण मला खूप लेक्चर देत असतात........ माझा मेंदू केवढा तुमचे लेक्चर्स केवढे, सगळे जड जात मला पचायला........ नंदू हसत हसत बोलली......

हाहाहा..... आता बघ हसताना कशी क्यूट दिसतेस.... तिचं नाक ओढत शरू बोलला... बरं चल सगळे वाट बघत असतील मी जातो जेवायला...... मेडिसिन घे वेळेवर आणि झोप लवकर जास्त विचार करत बसू नको...... तिला हग  करून तो दाराजवळ गेला...... तसं काहीतरी आठवल्यासारखं परत फिरला....

आता त्याच्या डोळ्यात तिला खट्याळ भाव दिसत होते....... ती ते समजली त्याच्या मनात काय सुरू आहे ते,..... तो तिच्याजवळ हळूहळू येत होता....... ती मागे मागे एकेक पाऊल टाकत जात होती..... ती मागे भिंतीला जाऊन धडकली ,आता मागे जायला जागा नव्हती ती भिंतीला चिटकुन उभी राहिली...... तो अगदी तिच्या पुढ्यात जवळ येऊन उभा राहिला.... एकटक तिच्या डोळ्यात बघत होता.... तिची धडधड आता वाढली होती..... त्याने तिच्या दोन्ही बाजूंनी त्याचे हात भिंतीवर टेकवले, तिला आता हलता ही येत नव्हते ,  आणि  तो तिच्या जवळ जाऊ लागला... जसजसा तो जवळ येत होता तस-तशी तिची धडधड अजूनच वाढत होती....त्याने आता त्याच लक्ष तिच्या गुलाबी  ओठांवर केंद्रित केले.......त्याचे ओठ आता अगदी तिच्या ओठांजवळ आले होते......तिचे ओठ थरथरत होते...श्वास रोखून ती त्याच्या कडे बघत होती......त्याचे श्वास तिला आता जाणवत होते इतक्या तो तिच्या जवळ आला होता ....... तो त्याचे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवणार तेवढयात तिने तिची मान वळवली....नी तिच्या गालावर त्याचं किस झाला.....तिने रोखून ठेवलेला श्वास सोडला.....

हे काय यार ,नंदू असं कोण करतं का,... शरू नाटकी रागात बोलला...
नंदू हसत होती...

प्लीज फक्त एक....शरू

नाही....मान हलवत...नंदू

छोटीशी.....शरू डोळे बारीक करत तिला बघत बोलला

छोटी नाही, मोठी नाही जा आता..... वाट बघतात आहेत ना  सगळे तुझी...नंदू त्याला पाठीला ढकलत...बोलली

माझी पहिली किस तुला देणार होतो.......जाऊ दे आता तिकडेच ट्राय करावं लागेल...तसेही खूप मुली मागे आहेतच लाईन मध्ये.....तो तिची मस्करी करत बोलला...

ती त्वेषाने त्याच्या जवळ गेली, त्याची दोन्ही हाताने शर्ट ची कॉलर पकडत त्याला स्वतःजवळ ओढल....डोळे मोठे करत त्याच्या डोळ्यात बघत......... मी नी फक्त मीच असेल...आताही..नी....नंतरही.....दुसरी तिसरी चा विचार सुद्धा आणला ना मनात तर कच्च खायील हा तुला.......नंदू रागात बोलली.....

त्याला तिचा असा अधिकार गाजवन खूप आवडलं होत...तो तिच्याकडे बघत गालातच हसला ...

कधी......?...... शरू तिची मस्करी करत हसत बोलला..

तुला मस्करी सुचते आहे ....म्हणत ती त्याला मारायला धावली.........तो पुढे ती त्याच्या मागे ...धावत होते..तो पळतच खाली आला...ती त्याच्या पाठी आली...दोघांना असा हसतांना बागडताना बघून आजी आबांना पण बरे वाटले......पळतच तो त्याच्या घरी गेला...

नंदू त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे बघत....मनातच...
अभी तो पुरी रात बाकी है......माझ्या राजा...
नी स्वतःच हसली...

*****

क्रमशः

 

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Megha Amol

" Simplicity is also a fashion ,but everyone can't affort it ! "