Dec 06, 2021
Romantic

मन माझे वेडे झाले....

Read Later
मन माझे वेडे झाले....

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

मन माझे वेडे झाले
तुम्हाला पाहता पाहता 
मी प्रेम तुमच्यावर केले
तुम्हाला न सांगता

मोकळ्या केसांना माझ्या
जेव्हा तुम्ही सावरता
व्याकूळ होतो जीव माझा
मनाला आवरता आवरता

स्पर्श तुमचा मला हवा 
म्हणून करते साज नवा
 मन बावरुन जाते
जेव्हा तुम्हाला मिठीत घेते

अंगावरती उठतो शहारा 
पाहूनी तुमच्या नयनांचा ईशारा
मनात उठतात हवीशी स्पंदने
जेव्हा घेता तुम्ही चुंबन

मन माझे वेडे झाले
तुुम्हाला पाहता पाहता मी
प्रेम तुमच्यावर केले
तुम्हाला न सांगता

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Pallavi Vikas Kesare

Pharmacist

I am not only the house maker but also the pharmacist. I like reading and writing stories and poems.