Jan 23, 2021
स्पर्धा

फुलले रे क्षण माझे फुलले रे-भाग 6

Read Later
फुलले रे क्षण माझे फुलले रे-भाग 6

फुलले रे क्षण माझे फुलले रे-भाग 6

 

अमेय-ठिक आहे ,हया सगळ्याची व्यवस्था लावली पाहिजे ना,

त्याच्या काहितरी लक्षात येते,तो जाऊन कैमराचे रिकॉर्डिंग बंद करतो. 

चंचल-तू हे सगळं रिकॉर्ड केलं

अमेय- हो ,आपल्या ह्या क्षणांची आठवण 

चंचल-तू मला आधी सांगितलं नाही 

अमेय-मग नेचुरल रिस्पॉन्स मिळाला नसता

तसं ती लाडात येऊन त्याच्या छातीवर मारते आणि तिचं डोक त्याच्या छातीवर ठेवते , पटकन तिच्या लक्षात येतं तसं बाजूला होते आणि लाजते .

अमेय- आता विरह सहन होत नाही का 

चंचल काहीच बोलत नाही 

अमेय- आता तीन आठवडे राहिले ,मी तर एक एक दिवस मोजतो आहे 

चंचल प्लेट ,ग्लास आवरायला सुरुवात करते ,सगळं घेऊन ती स्वच्छ धुऊन आणते.

चंचल-ही सगळी तयारी कशी केली 

अमेय-मंगेशला सांगून फुलांच्या पाकळ्यांचा गालीचा आणि त्याच्या मित्राकडून त्याने टेबल खुर्ची,खालचं रेड कार्पेट टाकलं आणि ओढणीची सोय केली,मी आल्यावर मंगेशनी आणि मी मिळून लावलं,येतानाच मोबाईल मधे गाणी डाऊनलोड करून ठेवली होती,येताना मित्राचा ब्लुटुथ   स्पीकर घेऊन आलो होतो.प्लेट्स ,ग्लास आणि खायचं सामान येताना घेऊन आलो,पण तुला खूष पाहून सगळं केल्याचं सार्थक झालं .

चंचल- लग्न ठरल्यापासून लग्नापर्य्ंतचा काळ म्हणजे एक प्रकारची भिती आणि आनंद याचा संमीश्र काळ, नेहमी असं वाटायच आपण ज्याला ओळखत नाही ,त्याच्या बरोबर पूर्ण आयुष्य कसं घालवणार,पण तू माझ्या आयुष्यात आलास आणि माझं जग बदलून टाकलं आणि मनात जी प्रेम न केल्याची खंत होती ,आता तीही नाही . तुझ्या सगळ्या सरप्राईजेस मुळे प्रेमप्रकरणाची हौस पूर्ण झाली, असं म्हणत तिने त्याच्या कानात - I Love You म्हटलं.

तसं त्याने तिला जवळ घेतलं ,तिने तिचे डोळे मिटून घेतले,तो कानाजवळ जाऊन म्हणाला- I Love You too आणि पटकन गालावर किस करुन बाजूला झाला.

ती तसेच डोळे मिटून उभी होती,तेवढ्यात अमेयचा फोन वाजला ,तसे तिने डोळे उघडले आणि गोड लाजली.

त्याने फोन उचलला आणि बोलला- ये पटकन 

अमेय-परत तो तिच्या जवळ जात म्हणाला ,बाकी लग्नानंतर ,आता वेळ नाही मिळणार भेटायला.

चंचल- पण माझा आजचा दिवस मी आयुष्यात कधी विसरू शकणार नाही 

अमेय-मी तुला विसरूही देणार नाही ,रिकॉर्डिंग त्यासाठी तर केली आहे ,म्हणजे ते पाहताना आपण पुन्हा पुन्हा हे क्षण जगू

चंचल- मंगेश येतोय ना 

अमेय-हो येतोय ,त्याच्या मित्राला घेऊन,हे सगळं घेऊन जाईल ना तो

गाडीचा आवाज ऐकून,

चंचल- आला वाटतं ,मी जाते गाडी जवळ ,तुम्ही या नंतर

अमेय- चालेल,जपून जा

चंचल-ओळखीचा रस्ता आहे 

अमेयला समजतं की,ती लगेच मंगेशला सामोरं जायला लाजत आहे आणि त्याचा मित्रही त्याच्या बरोबर आहे त्यामूळे जास्त, म्हणून त्यानेही तिला अडवल्ं नाही.

--------------------------------------------

ती जाते , मंगेश आणि त्याचे मित्र पोहोचतो 

मंगेश-हा माझा मित्र ,सुयश ,यानेच अरेंजमेंट करायला मदत केली 

अमेय-थैंक यू आणि किती पैसे झाले

सुयश- नाही,काही नाही ,याची बहीण तशी माझी पण,तुमची आयडिया लई भारी वाटली,म्हणून मुद्दामून भेटायला आलो

मंगेश-हा तुमची अरेंजमेंट बघून खूपच खुश झाला ,झालं ना सगळं व्यवस्थित आणि चंचल कुठं आहे 

अमेय-ती गाडीत जाऊन बसते बोलली, कदाचित लाज वाटली असेल आणि तिला तुमच्या समोर ओकवर्ड नको वाटायला म्हणून मी ही हो म्हटलं 

मंगेश- ह्याला भेटायचं होतं म्हणून मी आलो नाही तर मी घरीच थांबणार होतो

अमेय-अरे ठिक आहे

अमेयने सुयशची अजून काय करतो वगैरे चौकशी केली.

सुयश-जीजू,मला तुमचा स्वभाव खूप आवडला आणि मलाही लग्न जमल्यावर अशी डेट करायला आवडेल.

अमेय-थैंक यू ,लग्न जमल्यावर सांग ,तुला अजून वेगळी आयडिया देईन ,आमच कॉपी नको करू 

सुयश-नक्की

अमेय-निघूया का ,चंचल वाट पाहत असेल

मंगेश-तुम्ही व्हा पुढे आम्ही येतो नंतर

अमेय-ओके ,चालेल,सुयश भेटू मग परत

सुयश-नक्की ,असेही लग्नात असणारच 

अमेय -हो ,नक्की ये 

असं म्हणून अमेय गाडीकडे जातो.

---------------------------------------------

चंचल गाडीच्या बाहेर त्याची वाट पाहत असते,त्याच्या लक्षात येतं गाडीची चावी तर त्याच्या कडे आहे ,तो तिच्या कडे पाहत,सॉरी मी चावी द्यायला विसरलो.

चंचल-ठिक आहे,होतं कधी कधी असं 

तो गाडीच दार उघडतो आणि तिला हात करून बसायला सांगतो,तीही बसते .

तो ड्रायव्हींग सीटवर बसतो आणि गाडी स्टार्ट करतो.

चंचल- गाडी कधी घेतली 

अमेय-सेकंड हैण्ड घेतली,आई बाबांची खूप हौस होती ,ती पूर्ण केली

चंचल-आहे हे महत्त्वाचे आणि आईबाबांची इच्छा पूर्ण केली हे जास्त छान 

अमेय-उद्या आईबाबांना घेऊन रीतसर पत्रिका द्यायला येऊ , आजचा दिवस मात्र स्पेशल तुझा होता

चंचल-कसं आहे ना खूष राहण्या साठी खूप पैसा असला पाहिजे ,असं काही नाही,जे आहे त्यात आनंदी कसं राहायचं ती एक कला आहे आणि ती माझ्या होणा-या नव-याकडे आहे ,असं मला वाटतं 

अमेय- एवढी स्तुती करू नको

चंचल- स्तुती नाही मी वस्तुस्थिती सांगितली, आज सगळ्या गोष्टींचा ताळमेळ ठेवत ज्या पद्धतीने आपण एन्जॉय केलं ,ते पैशाने विकत घेता येत नाही. त्यासाठी प्रत्येक क्षण आनंदाने जगावा लागतो .

अमेय-जपून राहिलं पाहिजे तुझ्या पासून खूप मोठी फिलॉसौफर आहे तू

चंचल- असं काही नाही,जे वाटल्ं ते बोलली 

अमेय-ऐकून खरचं छान वाटलं 

चंचलच्ं घर येतं ,तो बाहेरूनच तिला बाय करून जातो कारण उद्या तो परत येणार होता.

तरी तीची  आई तिला ओरडली - की असं कसं जाऊ दिलं 

-----------------------------------------------

दुस-या दिवशी सकाळी अमेय त्याच्या आईबाबांना घेऊन पत्रिका द्यायला चंचलच्या घरी आले होते.

सगळ्यांबरोबर गप्पा चालल्या होत्या, लग्नाच्या तयारी बद्दल,

नंतर सगळ्यांनीच मामांची आठवण काढली.ते असते तर किती आनंदानी सगळं केलं असतं ,हे ऐकून चंचल आणि तिच्या आईच्या डोळयात पाणी आलं.चंचलच्या आईने स्वत:ला आवरलं,पण चंचलच्या डोळ्यांत अजून पाणी होतं.

अमेयची आई -चंचल आमच्याकडे जास्त काही नाही ,पण जेवढ्ं आहे त्यातून आनंद लुटण्याचा प्रयत्न करतो ,हे तू काल बघीतलं असेल,तुमच्या दोघांच्या आनंदात आमचा आनंद आहे आणि अमेयचा आनंद आपल्या सगळ्यांत आहे ,मला जशा तीन मुली तशी तू आता चौथी ,जर अमेयने तुला काही त्रास दिला तर तू मला सांगू शकते. पण तूही तुझ्याकडून हे नात फुलवल्ं पाहिजे ,तुझे मामा आपल्यातून गेले ,हे खूप वाईट झालं , त्यांनीच हे लग्न जमवल्ं होत,आम्हालाही ह्या गोष्टीच खूप वाईट वाटतं,पण आपल्याला पुढे जावं लागतं,तुझ्या मामांची इच्छा पूर्ण करुन त्यांचा निर्णय किती चांगला होता हे तुम्ही दोघे छान संसार करुन सिध्द करा ,आम्ही तुमच्या पाठीशी नेहमीच आहोत.

चंचल- हो आई

चंचलची आई- तुम्ही एवढं तिला समजून घेता मला कसली काळजी नाही तिची 

अमेयची आई-येतो आम्ही ,अजून काही पत्रिका वाटायला जायचंय आणि  आमच्या पोरीची काळजी घ्या आम्ही न्यायला येई पर्यंत म्हणजे लग्नापर्यंत 

चंचलची आई-व्यवस्थित जा आणि पोहोचल्यावर फोन करा

अमेयची आई- हो नक्की,तसही पुढच्या आठवडयात गावीच राहायला येणार आहे,पूजेची वगैरे तयारी पण करावी लागेल.

चंचलची आई- हो ,ते पण आहे ,जागरण पूजा लगेच घालताय हे एक बरं आहे ,नाही तर राहिलं की राहूनच जातं 

असं म्हणून ते गाडीत बसतात , अमेय सगळ्यां समोर काय बोलणार म्हणून शांत असतो . फक्त चंचलला हाताने खूण करुन सांगतो की,फोन करतो ,सगळे बघतात तसे दोघेही लाजतात आणि सगळे हसतात .

पुढच्या भागात लग्नातली थोडी गंमत जंमत,असचं वाचत रहा ,हसत जा आणि हो कमेंट करायला विसरू नका.

 

क्रमशः 

रुपाली थोरात 

Circle Image

रूपाली रोहिदास थोरात

Assistant professor

I love to read and write , from my college time, I am writing poems, whenever thoughts come in mind ,I wrote it in words, but no platform to share with others . when I saw this site, I got a platform to share my thoughts and views with all, Thanks to Era creators to giving me such a wonderful platform as well inspiring new writers, Hope all of you will enjoy our journey of reading and writing and will give comments to encourage me . also suggestions are welcome by me so that I can improve because always we are learners at the end of our life. Rupali Thorat