Nov 30, 2021
कविता

माझी आजी....

Read Later
माझी आजी....

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

बालपणात आजी रोज माझ्याजवळ बसायची,
सुंदर सुंदर तिचे विचार बोलायची,
आजीची कमी आजही जणविते,
तिच्या सोबत घलविलेले क्षणंक्षण आठविते...
बाहेरच्या दारासमोर सायंकाळी ती बसायची,
मला खेळ खेळत असताना पाहून ती हसायची...
कामासाठी थोड थोड रागवायची,
आणि नंतर लगेच जवळ यायची...
काळजी मात्र भरपूर करायची,
रोज तिच्या कुशीतच मी झोपायची...
अशी माझी आजी आज जिथे कुठे असेल,
मला पाहून कदाचित आजही ती नक्कीच हसेल.....

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Ashwini Galwe Pund

Teacher

I am simple living women