Oct 21, 2021
प्रेम

मार्मिक शब्द

Read Later
मार्मिक शब्द

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

व्यक्त होताना नेहमीच 

माझे शब्द मार्मिक असावेत 

तुझे नी माझे जगण्याचे 

ऋणानुबंध असेच जपावेत 

तुझ्या त्या हळुवार स्पर्श्याचे 

शब्द ही असे अव्यक्त असावेत 

हे प्रेम व्यक्त होतानाचे 

शब्द शब्द माळ गुंफीत जावेत 

तुझ्या अस्तित्वाचा गंध निराळा 

कणा कणात मुग्ध हा वसतो 

तुझ्या सवे या आयुष्याचा 

क्षण क्षण तो नेहमी मनास स्फुरतो 

काही सवाल आयुष्याचे 

नेहमीच या मनाला भिडतात 

उत्तरासाठीचा पाठपुरावा 

पुन्हा निष्फळ हताश माघारी फिरतात... 

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now