प्रेम प्रेम असतं...

Love felling

प्रेम काय असतं प्रेम प्रेम असत
ही एक सुंदर भावना
भेदून टाके आपुल्या मना

प्रेमात कोणी रंग रूप
पाहत नाही, 
नसते गरिबी श्रिमंतीची दरी
असतो तो फक्त विश्वास एकमेकांवरचा

प्रेमात असतात खूप बंधन
असतो तो फ़क्त एकमेकांचा आधार
विश्वासाच्या व प्रेमाच्या जोरावर चालतो
प्रियकर- प्रियसींचा संसार