Dec 07, 2021
प्रेम

प्रेम..

Read Later
प्रेम..

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..


प्रेम..
प्रेम म्हणजे प्रेम असतं
तुमचं आमचं सेम नसतं
आकाश प्रत्येकाच सेम असतं
पण आभाळ प्रत्येकाच सेम नसतं
कुणाचं होतं तेव्हा पाऊस निनादत असतो
कुणाचं मोकळ्या केसात गुंतताना होतं
कुणाचं मलमली तारुण्य पहाटे पांघरताना होतं
प्रत्येकाचा भूकंप वेगळा ,रिकटर स्कॆल वेगळा
म्हणूनच हीर-रांझा,सोनी -महिवाल
अश्या अनेक जोड्या झाल्या.

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Dr.Anil Kulkarni. Pune

Retd.

Ex -Director Education Dept.