Dec 01, 2021
कथामालिका

Love ... Sky Is Not The Limit 3

Read Later
Love ... Sky Is Not The Limit 3

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..


भाग 3

" चला निघायचं ! सगळेजण...... पटापट." ..... रिसेप्शन काऊंटरवर नोटांच्या दोन बंडल ठेवत आज्ञा एका बोटाने सगळ्यांना बाहेर निघा ॲक्शन करत बोलली.

" आणि हो बाहेर काही कळता कामा नये , लक्षात ठेवायचं , निघ आता " , आज्ञा

आज्ञा आणि तिच्या सोबत आलेल्या बॉडीगार्डला बघून तिथून सगळे गपचुप बाहेर पडले. तरीसुद्धा एक मुलगा तिथे एक्सरसाईज करत होता..

" ये हिरो , तुला वेगळं सांगावं लागेल का? चला इथून पटकन गायब व्हायचं !" , आज्ञा

" हे बघा मॅडम , माझ्याकडे मेंबरशिप कार्ड आहे. मी माझं एक्झरसाइज पूर्ण झाल्याशिवाय इथून जाणार नाही" .....तो मुलगा बोलला.

"ओ हड्डी पैलवान , आधी जाऊन काहीतरी खावा , मग या एक्झरसाइज करायला, एका दिवसात काय तुमचे सिक्स पॅक्स बनणार नाहीयेत" ....... आज्ञा तिच्या बॉडीगार्डला इशारा करत बोलली.

बॉडीगार्डने समोर येऊन त्याला उचलून बाहेर नेले.

एका प्रतिष्ठित जिममध्ये आज्ञाने धुमाकूळ घातली होती . तिने तिथे असणाऱ्या सगळ्या लोकांना पैशाच्या आणि आपल्या रावडीपणाच्या जोरावर जिम मधून बाहेर काढले होते.

सगळे बाहेर पडले , पूर्ण जीम रिकामं झाले तसे जीमचे डोअर लॉक झालं.


समीर जिमच्या सगळ्यात लास्ट कॉर्नरला पुशप करत होता, त्याचं इकडे काय चाललं लक्ष नव्हतं..

आता तुम्हाला कळलेच असेल आज्ञाने का त्या जिम मध्ये तांडव घातला होता. अहो आपले समीर दादा तिथे जिम साठी जे येत होते आणि त्याला भेटायचा एक पण चांस आज्ञा मॅडम सोडणार कश्या ना . समीर दादा वाचून अजब वाटले ना , पण ते आपले दादाच बरे , नाहीतर आज्ञा मॅडम आपल्याला पण सोडायच्या नाहीत.

चला तर पुढे बघुया काय होतंय....

आज्ञा समीर होता तिथे त्याच्या साईडला जाऊन , आपले दोन्ही हात फोल्ड करून भिंतीला टेकून उभी राहिली..

" wow ! ...... वर्कआऊट करताना काय भारी दिसता राव तुम्ही. काय ते मसल्स... काय ते बायसेप्स.... त्यातल्या त्यात या ब्लॅक स्यांडो अँड ग्रे ट्रॅक पॅन्ट , कसले डॅश डॅश डॅश दिसता हो डॉक्टर तुम्ही . रोज अशी सकाळ झाली तर आपना तो दिन बन जाये , हाय रे मै मर्जावा " ..... आज्ञा सिटी मारत समीरकडे बघत बोलली.....

तिच्या आवाजाने तो पुशप मारायचा थांबला आणि उठून उभा राहिला.....

" व्हॉट डू यु मिन...?" ...... समीर नॅपकिनने त्याचा घाम पुसत बोलला आणि इकडे तिकडे बघायला लागला तर त्याला जिम मध्ये कोणीच दिसले नाही.

" अहो सोप्या शब्दात बोलले समजलं नाही तुम्हाला? खुप हॉट दिसत आहात म्हणत होते....".... आज्ञा


" एस्क्युज मी!" , म्हणत समीरने त्याचं ग्रे जॅकेट घालत त्याची बॅग उचलली आणि तो परत जायला निघाला..

" रॉकी , हे काय कोणीच कसं काही नाही इथे?"...... तो रिसेप्शन जवळ जात बोलत होता..... बघतो तर काय तिथे पण कोणीच नव्हतं.


"रॉकी, येथे नाही.... फिरायला गेलाय तो" ..आज्ञ त्याच्या जवळ येत बोलली.

समीर तिचे काही न ऐकता बाहेर जाऊ लागला.. आज्ञा तिथे एका चेअरवर बसून त्याची हालचाल टिपत होती.

" व्हॉट द हेल! डोअर लॉक कोणी केलं?" ..... तो डोअरचे ल्याच वर-खाली करत उघडण्याचा प्रयत्न करत बोलला..

" दार उघडण्याचे कष्ट नका घेऊ ..ते आता हे एक तास तरी उघडणार नाही" .. आज्ञा

" ओह गॉड!" , आता त्याच्या लक्षात सगळा प्रकार आला होता. त्याने डोक्यावर हात मारून घेतला.

" काय मिळते तुम्हाला हे सगळं करून ?" समीर डोक्यावर आट्या पाडतच बोलला.

" तुम्ही भेटता ना !" ........ आज्ञा मिश्किलपणे हसत बोलली...

" कुठे नागिणीच्या सापळ्यात फसलो,देवा तूच वाचव आता ... "..... समीर स्वतःशी मनात बोलत होता.

" किती दिवस झाले तुम्ही दिसला नाहीत, तुम्हाला बघता नाही आलं , कितीही प्रयत्न केला बोलायचा तरी सुद्धा तुम्ही बोलत नाही. काय करणार राव, तुमच्यासाठी हे सगळं करावे लागते" ....... आज्ञा


समीर काहीच बोलला नाही आणि पलीकडे एका चेअरवर जाऊन बसला, त्याच्या डोक्यात लवकरात लवकर इथून बाहेर कसे पडायचे, हेच विचार सुरू होते. त्याने त्याचा जवळ असलेल्या बॅगमध्ये मोबाईल चेक केला, पण तो सापडला नाही आणि मग त्याच्या लक्षात आले की आज तो मोबाईल घरीच विसरला होता..


" चला डॉक्टर समीर , बसा येथेच एकटेच , आता आपल्याजवळ काहीच सोलुशन नाही." ...... त्याने तिथले एक मॅगझिन घेतलं आणि तो ते वाचत बसला.

आज्ञा त्याच्या अगदी समोरच सिटी मारत बसली होती....

" हम तुम एक कमरे में बंद हो
और चाबी खो जाए
तेरे नैनो की भूल भुलैया मे
आज्ञा खोजाये......
हम तुम एक कमरे में बंद हो" ...... आज्ञा त्याच्याकडे बघत गाणं म्हणत होती.

त्याने मॅक्झिन मधून एक कटाक्ष तिच्याकडे टाकला आणि दुर्लक्ष करत परत मॅक्झिनमध्ये आपले लक्ष केंद्रित केले .


" मी काय म्हणते डॉक्टर , तसे तुम्ही एक्झरसाइज करतच होता , तर ती अर्धवट सोडण्यापेक्षा पूर्ण करून घ्या , तेवढेच मला आय टॉनिक मिळेल . आपल्या पेशंटकडे लक्ष द्यायला हवे तुम्ही " ........ आज्ञा मिश्कीलपणे चिडवत बोलली..


" किती निर्लज्जपणा करता तुम्ही...... हे शोभते का तुम्हाला?".... समीर


" पहिले तर तुम्ही मला हे तुम्हाला आम्हाला बोलणं बंद करा , खूप म्हातारे झाल्यासारखं फिलिंग येते. आप को देखके तो हम जवान हुये है , दिलं का धडकाना क्या होता है , अभी तो हम समझने लगे है , दिल के डॉक्टर " ...... आज्ञा

तिचे बोलणे ऐकून त्याने डोळे फिरवले….

" आणि निर्लज्जपणाचे म्हणाल , तर आम्ही खूप संस्कारी आहोत, तुमच्या शिवाय दुसऱ्या कुठल्याच मुलाला डोळे वर करून सुद्धा बघत नाही. पण तुम्ही समोर दिसले की आम्ही आमची सगळी लाजलज्जा विसरून जातो....... काय करणार , दिलके हातो मजबूर ! " आज्ञा

" हाय रे ये मोहब्बत !" ....... आज्ञा


" तुमचं वय काय आहे , तुम्ही बोलताय काय..... तुमच्यासारखी मुलगी मी आज पर्यंत बघितली नाही" .... समीर वैतागत बोलत होता .


" आणि कधी बघणार सुद्धा नाही .मी माझ्या सारखी एकटीच एक" ....... आज्ञा डोळा मारत बोलली.

" आता हे फ्लर्ट करने बंद कराल का?" ... समीर

" तुम्ही हो म्हणा , तुम्ही जे बोलाल ते करेल मग. किती दिवस झाले तुमच्या मागे मागे करते आहे , तुम्ही साधे नजर वर करून सुद्धा माझ्याकडे बघत नाही . तुमचं हार्ट आहे की मेल्ट होतच नाही. दील का डॉक्टर किसने बनाया आपको?" ..... आज्ञा


" मला मुलीमध्ये काहीही एक इंटरेस्ट नाही आहे. "..... समीर

" काय? म्हणजे तुम्ही ते तसे गे.... " .... आज्ञा

" ओ ... ओ .... मॅडम जरा आवर घाला आपल्या बोलण्यावर . मी तसला वैगरे काही नाही ....".... आज्ञा पूर्ण बोलायच्या आत समीर तिचे बोलणे ऐकून धास्तवून बोलला.

" Thank God ! कसले टेन्शन दिले होते तुम्ही मला , हार्ट बिट्स वाढल्या होत्या माझ्या ... बाप्पा वाचवले रे बाबा तू , खूप उपकार झाले बघ तुझे , आजच पेढ्याचा नैवेद्य घेऊन येते "..... आज्ञा वरती बघत हात जोडत बोलली .

ते बघून समीरने डोक्यावर हात मारून घेतला.

" जरा बोलतांना लक्ष ठेवा डॉक्टर , नाहीतर इथे आम्हाला हार्ट अटॅक यायचा, आणि हार्ट तर जपावे लागेल ना , तुम्ही राहता इथे ❤️"...... आज्ञा


" मला तुमचासारख्या मुली मध्ये इंटरेस्ट नाही , मुळात मला या फालतू गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट नाही आहे " ......... समीर

" असं नका बोलू डॉक्टर , किती हार्ट ब्रेक करता माझे , तुम्ही इंटरेस्ट घ्याल हो , प्रॉमिस आहे माझे तुम्हाला , मी माझे प्रयत्न सोडणार नाही माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत " ........आज्ञा हसत बोलली


" माझ्यामागे येणे बंद करा आणि हो तुमचे ते चमचे सुद्धा माझ्या मागे पाठवू नका" ....... समीर


"डॉक्टर तुम्ही बिझनेसमध्ये खूप दुश्मन ओढावून ठेवले आहात , काळजी घ्या " .... आज्ञा

" तुम्ही माझ्या लाइफ मध्ये इंटरफियर करू नका . माणिक बद्दल मला सगळं कळलं आहे , माझं मी हँडल करू शकतो, तुम्हाला यात लक्ष घालायचे काहीही एक गरज नाही आहे." .... समीर

" काय हो डॉक्टर , किती राग येतो तुम्हाला ? थोडं तरी प्रेमाने बोलून बघा , बरं वाटेल तुम्हाला" ........ आज्ञा

समीर घाम पुसत बसला होता......

" गरम होत आहे नाही ? तुम्ही जॅकेट काढून बसू शकता , मी तुम्हाला काहीही करणार नाही........ आपकी मर्जी के सिवा हम आपको कुछ नही करेंगे , प्रॉमिस है हमारा आपको फक्त बघेल" ...... आज्ञा नाटकी सुरात डायलॉग मारत बोलली...

" इम्पॉसिबल! ..... तिच्याशी बोलून काही फायदा नाही " .... मनातच मान हलवत त्याने मॅगझिन वाचणे कंटिन्यू केले.

" विश्वास ठेवा हो , ना हम कुछ करेंगे और ना किसी और को कुछ करने देंगे , ये वादा है हमारा आपसे" ........ आज्ञा


" मिस , प्लिज तुमच्या त्या कोणाला कॉल करून सांगा आणि दार उघडायला लावा, उशीर होतोय मला, हॉस्पिटलमध्ये जायचं" .... समीर


" आपका हुकूम सर आखो पर डॉक्टर , तुम्हाला प्लीज म्हणायची गरज नाहीये.... "..हातात फोन घेऊन ती काही बोलली , तेवढ्यात रॉकीने दार उघडलं आणि तो आतमध्ये आला..

समीरने आपली बॅग उचलली आणि तो दारातून बाहेर जायला निघाला...


" नाईस टू मीट यू डॉक्टर , परत लवकरच भेटू" ...........त्याच्या मागे मागे जात आज्ञा बोलली, पण तो काही न ऐकल्यासारखा पुढे जात होता.

तेवढ्यात त्याला भिंतीला काही आपटण्याचा आवाज आला , त्याने मागे वळुन बघीतले , तर एक मुलगी भिंतीवर आपटली होती आणि ती आपल्या डोकं चोळत होती. ही तीच मुलगी होती जी एकटक समीरला बघत येत होती आणि तो बाहेर पडताना त्याला तिचा धक्का लागला होता , जो त्या मुलीने मुद्दाम त्याला धक्का दिला होता , समीर तिला सॉरी बोलून पुढे गेला होता.

आज्ञाने त्या मुलीच्या पायात आपला पाय अडकवून तिला भिंतीवर पाडले होते.

समीरने मागे वळून बघताच आज्ञाने त्याला एक डोळा मारला आणि हसली....

" डॉक्टर नेक्स्ट टाईम व्हाइट स्यांडो t-shirt घालाल हो , फारच हँडसम दिसता हो तुम्ही व्हाईटमध्ये" , बोलतच तिने तिचे हेल्मेट घातले आणि तिची रॉयल एनफिल्ड घेऊन पळाली....


" हिचं काहीतरी करावं लागेल........... डोक्यात जायला लागली आता ही" ...त्याने डोक्यावर हात मारला आणि तो गाडीत जाऊन बसला...

********

क्रमशः


******

हॅलो फ्रेंड्स ....
आज्ञाचे येवढे dashing रूप कदाचित पचनी पडत नसेल आपल्या , पण आपल्या इतिहासात शूरवीर बायका होऊन गेल्या आहेत... पण तसा तो वेगळा विषय आहे. ही काल्पनिक कथा आहे , कथेत सगळं नॉर्मल नॉर्मल असेल तर मजा नाही येणार ना .... आणि वेगळेपण पण नसणार .... So एवढे adjust करून घ्या !

आपल्या कॉमेंट्स , लाईक साठी खूप thank you !

कथा कशी वाटते आहे नक्की कळवा.
Keep smiling , keep reading ❤️

*******

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Megha Amol

" Simplicity is also a fashion ,but everyone can't affort it ! "