Dec 05, 2021
Poem

खरी पंढरी

Read Later
खरी पंढरी

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

भगवंत रंगे अंतरी हृदयातल्या मंदिरी

ठेव भाव भक्ती उरी आहे तीच खरी पंढरी

निर्गुण निराकार तो ईश्वर अंतरी साकार

मिळेल भक्तीला आकार परब्रह्म चैतन्याचा

भगवंत ना मिळे मालमत्ता पैशाने

भावभक्ती सद्गुने ईश्वर भेटे सदा...

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now