Feb 06, 2023
कविता

काय माहीत कशी असेल ती

Read Later
काय माहीत कशी असेल ती

 काय माहीत कशी असेल ती????                                        सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती , गालावर सुरेखा खाली पाडून हसेल ती , करणा नसताना खोटीच रुसेल ती , काय माहित कशी असेल ती !!!!!!!!!  ||१||                                                                                  एकुलती एक कि सर्वात थोरली असेल ती , नाहीतर कदाचित सर्वात धाकटी असेल ती , संसार कसा सांभाळेल ती , काय माहित कशी असेल ती !!!!!!!  ||२||                                                                               फॅशन करील की संस्कृती पळेल ती , परंपरा जोडेल कि परंपरा तोडेल ती, संसाराचा पसारा कसा आवरेल ती , काय माहित कशी असेल ती !!!!!!!!!  ||३||                                                                                         थोडी खट्याळ ,नखरेल ,लबाड असेल का ती , हुशार समजूतदार सुगरण असेल का ती , एक समंजस अर्धांगिनी शोभेल का ती , काय माहित कशी असेल ती !!!!!!!!! ||४||

ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Adv. Shraddha Magar

Advocate

Happily life .. आयुष्य एकदाच आहे आनंदाने जगते... जिथे जाऊ तिथे स्वतः ची छोटी ओळख निर्माण करण्याचा छोटासा प्रयत्न...