Nov 30, 2021
विनोदी

काय जमाना आला राव ?

Read Later
काय जमाना आला राव ?

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

बाबूराव तालुक्याच्या गावी कामासाठी निघाले. बाबुराव फाट्यावर बराच वेळ उभे होते बस काही आली नाही तेव्हा आपल्या गमजाने घाम पुसायला लागले  होते .

दुपारची वेळ होती. बसेस कमीच असायच्या. लांबूनच पाहिलं गावाच्या फाट्यावरून एक माय माऊली चालत येत होती आणि आणखीन दोघं पोरं पण !

जवळ आल्यावर त्यांच्या लक्षात आला की पोरं नाही एक पोरगा व एक पोरगी होती.

  ती कोण दिसली नाही, लक्षात आलं की पोरीने ओढणीने पूर्ण   चेहरा बांधलेला आहे. पोराने पण टोपी घातलेली, गॉगल लावलेला व मास्क घातलेला होता .

त्यामध्ये दिसण्याची काही सोयच नव्हती.

'काय जमाना आला राव' . . बाबूराव मनात म्हणाले!

इतक्यात  लांबून  बस येताना दिसली तेव्हा दोघांनी चढण्याची  घाई केली.

  बाबुराव न्याहाळत होते ,एकदा ती बॅग घेत होती एकदा तो!

  बघतानाच  बस आली. .  तात्यांची चढण्याची तयारी सुरू झाली. . पोरं पुढे आले, बाबुराव वैतागले

"पोरांनो म्हातार्‍या ला चढू द्या की रे!" मग काय
ते सरकले. . बाबूरावामागनं बाई पण चढली.

बाबुराव पहात होते.

ते दोघे मागच्या सीटकडे चालले "मागून  म्हणू नका रे  शेवटच्या सीटनं  कंबरमोडली म्हणून! बसा मला काय करायचं !"कंडक्टरने आरोळी ठोकली.
तरीही दोघे सर्वात मागच्या सीटवर बसले. बाबूरावांना त्यांचं वागणं मोठे संशयास्पद वाटत होतं.
मुलगा-मुलगी आहेत की नवरा बायको कळायला मार्ग नव्हता.
बरं गावात कधी जीन्सबर असं जोडपं पाहीलेलंही आठवत नव्हतं. पाहुणे असतील गावातले. . त्यांनी समजूत करून घेतली.

बाबुराव सारखे वळून पाहत होते त्यामुळेच थोडा चेहरा दिसला तरी यांना  कुठे पाहिलं होतं  ते आठवेल .

सारखे मागे पाहताना पाहून . . राहून  राहून कंडक्टर ने विचारलं "ते पण तुमच्या सोबत आहेत का? तिकिट घ्या त्यांचं. . !"

" नाय नाय  मी आपलं सहज . . !"

आता मात्र बाबुराव चपापले. खिडकीतून बाहेर पहात बसले. . बाबुरावांना थंड वार्‍याच्या झुळकेने  डुलकी लागून गेली.

तास - दीड तासाने बसच्या ब्रेक मारण्याने  जाग आली .
त्यांनी पुन्हा वळून पाहिलं तेव्हा ते जोडपं तिथं  नव्हतं .
नऊवारी वाल्या दोन  म्हातार्‍या  तिथे बसलेल्या होत्या.
बाबुराव बेचैन झाले .

त्यानी कंडक्टरला विचारले . ."पाहुणे कुठे गेले?"

" अर्ध्या घंट्या पूर्वी उतरून गेले दोघजण . . काय जमाना आलाय बाबा ! पोट्टे दिवसा उजेडी पळून चालले."

" काय सांगता. . तुम्हाला कसं कळलं?" बाबूराव परेशान.

" त्याला काय लागलं. . ते  जाम घाबरले होते. . चौकशी केली तर पकडले गेले असते. . पण मोठे पोरं शिकणारे . .  ते आपल्याला काय करायचं म्हणून मी सोडून  दिलं!" कंडक्टर दात कोरत बोलला.

" तुम्ही ओळखता पोट्ट्यांना ?"

" माझ्या बसनंच तर अपडाऊन करतात ना शहरात! शिकतात ना  दोघं कॉलेजला ! जमानाच  असा आला ना राव. .  आज-काल!"

" काय जमाना आला राव!" बाबूराव  थंड श्वास सोडत म्हणाले.

कंडक्टर निवांत बसला .

बाबूरावांचे डोक्यातली चक्र चालु झाले माझ्या मुलगी पण रोज बसने कॉलेजला जाते. आत्ता आठवल. .  त्या  पोरीनं घातला तसा एक  ड्रेस तर नर्मदाला पण आहे! तसे सारखे ड्रेस तर गावात असतातच की. . म्हणून काय?

अरे ती माझी नर्मदा तर नव्हती. .  नाही पण नर्मदा तर घरात परकर पोलकं घालून अभ्यास करत होती ना खोलीत. . मी निघायच्या आधी पाहिलं ना !

पण  म्हणून ड्रेस. . तर तो पिवळा केशरी. .  तर अरे देवा आता काय करू?

त्यांनी त्यांनी खिश्यातून फोन काढला  व नर्मदाला लावला - " हा नंबर सध्या बंद आहे"
बाबूरावांनी कपाळाला हात मारून घेतला.
बस तालुक्यापर्यंत  पोचणारच होती.
इतक्यात फोन वाजला. .बायकोचा फोन. .
"बोल काशी काय झालं काउन रडंती?"

" अहो २-३ घंटे झाले नर्मदी अजुन आली नाही. . "

"काय? कुठं गेल्ती?"

" मैत्रिणीकडं जाते म्हणली. . जा म्हणलं पण तिकडं तर गेलीच नाय म्हनं!"

"कोणती कापडं घातली हुती?"
" मैत्रिणीं ची जिन्स का फिन्स आणली होती अन पिवळा केशरी ड्रेस नाय का त्यो दिवाळीला घेतलेला. . !"
ऐकताना बाबूरावांना घाम फुटला.

"अरे माझ्या कर्मा. . काशे ठीव फोन. . बघतो!"

समाप्त
© सौ. स्वाती बालूरकर देशपांडे, सखी
दिनांक  १८.०२ . २१

 

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Swati Balurkar, Sakhi

Hindi teacher in CBSE school

I swati Balurkar, working as Hindi teacher in CBSE school in Aurangabad at present. Having 24 years of experience in teaching. worked 23 years in Hyderabad . 1990-1994 I wrote many stories n poems and got published. After break started writing in July 2018 again. I am published writer on PRATILIPI MARATHI and STORYMORROR.