Mar 29, 2023
प्रेम

जन्मले मी नव्याने ...

Read Later
जन्मले मी नव्याने ...
( ही कथा काल्पनिक आहे त्यामुळे या कथेतील सर्व घटना .., पात्र या काल्पनिक आहेत ... त्यामुळे कथेत लिहिले जाणारे प्रंसग आणि घटना याचा कोणाशी संबंध जोडू नये ही विनंती .....) 
मध्यारात्री दरम्यान सेंट्रल जेल मध्ये .....


" बाजूला व्हा ... बाजूला व्हा ... डॉक्टर .. डॉक्टर ... हे बघा याला काय झाले ? ....".         दोन तीन हवालदार एका जखमी हवालदाराला जेल मधील डॉक्टर कडे घेऊन येतात .....तो डॉक्टर जागेवरून उठतो आणि त्या जखमी हवालदार ला चेक करायला लागतो ....." हे .. हे ... काय झाले याला ..."      ... तो डॉक्टर घाबरतच त्या पेशन्ट ला चेक करायला लागतो ..." तो वरच्या मजल्यावरून वरून खाली पडला ....".            .... त्यांच्यातील एक हवालदार डॉक्टर ला सांगतो ....
तो जखमी हवालदार आता तडफडत असतो ..... त्याला  श्वास घेयला खूप त्रास होत असतो ....... तो डॉक्टर त्याला पाहून तिथून घाबरून पळून जातो .... आणि पळत पळता त्यांना म्हणतो " तुम्ही कॉल करून हेल्प मागवा ....".       डॉक्टर ...." डॉक्टर थांबा ... याला कोण बरे करेल ..... थांबा ......".         ... ते दोन हवालदार त्या डॉक्टर च्या मागे पळत जातात .....डॉक्टर च्या केबिन मध्ये तो जखमी हवालदार आता एकटाच असतो ..... त्याला खूप त्रास होत होता ... त्यामुळे तो जोरजोरात ओरडत असतो ..... तेव्हाच तिथे कोणीतरी येते आणि त्या जखमी हवालदार ला चेक करायला लागते ... तो तिथलेच एक रिकामे इंजेक्शन घेऊन त्या जखमी हवलादर च्या छातीत घालून त्यातून थोडे रक्त काढतो ... तो तिथला एक पेपर घेतो आणि त्यावर काहीतरी लिहितो .... त्याला तिथे कोणीतरी येण्याची चाहूल लागते आणि तो तिथून निघून जातो ....त्या जखमी हवालदार सोबत आलेले  हवालदार आत मध्ये  येतात आणि म्हणतात ....


" आता याचे काय होणार ? .... डॉक्टर तर पळून गेला ....".         ..... त्यातील एक हवालदार म्हणतो ...." हे ... हे ... बघ ... हा श्वास घेत आहे .... हा अजून जिवंत आहे ...आणि हे बघ ह्यावर काय लिहिले आहे .".        .... दुसरा हवालदार पहिल्या हवालदार च्या हातात पेपर देत म्हणतो ....' याला सर्जरी ला घेऊन जा .... आणि लगेच डॉक्टर बदला .....".            पहिला हवालदार ते लेटर वाचतो ....  " पण हे केले कोणी ...? ....".       तो अशर्याचाकित होऊन बोलतो .... " हे सगळे त्या कैदी नंबर ५५२ ने तर नाही ना केले .......".          दोघे घाबरून एकमेकांकडे पाहतात .....
तो त्याचे रक्त लागलेले हात पुसत तिथून  एकदम रुबाबात आपली सफाई करण्याचे सामान एका छोट्या हात गाडीत टाकून चालला होता .... त्याच्या चेहऱ्यावर कसली काळजी होती ना कसले टेंशन .... 
                          *********एक मुलगी तिच्या कॉम्प्युटर बसून गूगल वर कुठल्यातरी शहराचे नाव  सर्च करत होती ..... तिला हवे ते शहर  मिळाल्यावर ती त्या शहरावर क्लिक करते आणि त्या शहरा विषयी माहिती वाचायला लागते ..... ती लगेच त्या शहराला जाण्यासाठी तिचे विमानाचे तिकीट बुक करते ..... आणि एकदा तिच्या पूर्ण घरावर नजर टाकते ..... तिच्या पूर्ण घरात बॉडी च्या वेगवेगळया पार्ट चे चित्र लागले होते ..... त्यावरून हे समजत होते की ती एक डॉक्टर आहे ..... तिच्या फोन वर मेसेज येतो ... ती तिचा फोन हातात घेते आणि पाहते तर तिच्या काकांनी तिच्या मोबाईल वर पैसे पाठवले असतात ..... ती एक मोठा श्वास घेते आणि त्यांना फोन करते .... पलीकडून फोन उचलला जातो ..." हॅलो सिया बेटी .... तू मला सांगितले का नाही की तुला पैशाची गरज आहे .... मला बँकेतून फोन आला तेव्हा मला समजले की तुला पैसे हवे आहेत .... मी तुझ्या अकाउंट वर पैसे ट्रान्स्फर केले आहे .... तुला मला भेटायला येयला जमेल का ..? ....".         तिचे काका ...." हो काका .... मी लगेच येते तुम्हाला भेटायला ....".              .... सिया फोन कट करते ...  
सिया तिची नजर एकदा पूर्ण घरावर टाकते ... ती तिचा फोन काढते आणि एक मेसेज टाईप करून कोणाला तरी पाठवून देते .... ती तिची बॅग घेऊन तिथून बाहेर येते .... तिने टॅक्सी आधीच बुक केली होती .... ती त्या टॅक्सीत बसते आणि टॅक्सी वाल्याला अड्रेस सांगते ..... टॅक्सी तिला ज्या स्थळी जायचे होते तिथे घेऊन येते .... ती त्या टॅक्सी ड्रायव्हर ला पैसे देते .... तो टॅक्सी ड्रायव्हर तिथून निघून जातो .... सिया तिच्या आजूबाजूला नजर फिरवते .... ती जागा पाहून ती इमोशनल होते .... तिच्या डोळ्यातून पाणी वाहू लागते .... ती स्वतःला शांत करते आणि ती तिचा मोबाईल बाहेर काढते आणि त्या जागेचा एक फोटो काढून कोणाला तरी सेंड करते ..... ती समोर पाहते .... ती सेंट्रल जेल च्या बाहेर उभी होती ..... ती एक मोठा श्वास घेते आणि तिथून आत मध्ये जाऊ लागते .....


एक माणूस गाडीत बसून , लपत सिया चे फोटो काढत होता ..... फोटो काढल्यावर तो तिच्या कडे एकदा पाहतो आणि तिथून त्याची गाडी घेऊन निघून जातो .....सिया ने जेल मध्ये एंट्री केल्यावर एक ऑफिसर तिला तिथल्या मेन अधिकाऱ्याच्या केबिन मध्ये आणून सोडतो ..... ऑफिस मधे कोणी नसते .... ती तिचे सामान बाजूला ठेवते आणि त्या पूर्ण केबिन मधे बघत असते .... केबिन बघत असताना तिचे लक्ष तिथेच असलेल्या  टेबल वर ठेवलेल्या फ्रेम वर जाते .... त्या फ्रेम कडे पाहून तिच्या चेहऱ्यावर हलके हसू उमलते .... ती त्या फ्रेम ला हात लावणार इतक्यात केबिन चा दरवाजा उघडतो आणि तिला आवाज ऐकू येतो ....
" सिया बेटा .... तुला इथे बघून खूप आनंद झाला .... कशी आहेस तू ... तुला खूप दिवसांनी बघत आहे ....".        ..... तिचे काका ...." मी ठीक आहे काका .... तुम्ही कसे आहात ?...".       ..... सिया त्यांना एका साईड ने मिठी मारत म्हणते ...." मी कसा दिसतोय ... अगदी ठणठणीत आहे बघ  .....".           ..... ते तिला ऑफिस मधील सोफ्यावर बसवतात .... सिया त्यांच्या कडे हसुन पाहते " काका तुम्ही मला इथे बोलावले ....".       ..... सिया ..." हो .... सिया बेटा तुला पैश्याची गरज होती तर मला का नाही सांगितले ? ....".          काका ...." काका तुम्हाला माहीत आहे ना ... मला माझे प्रोब्लेम तुम्हाला सांगून तुम्हाला त्रास नाही देयचा ......".       ........ सिया ....   " हो मला माहीत आहे ... ठीक आहे .... तु मला हेल्प कर आणि त्याबदल्यात मी तुला आर्थिक मदत करेल .....".           .... काका ...." ठीक आहे काका .... काय मदत करायची आहे तुमची ? .....".            .... सिया  विचार करत म्हणते ..." जेल चा डॉक्टर पळून गेला आहे ... दुसरा डॉक्टर अपॉइंट होत नाही तो पर्यंत तू इथे काम करशील .....".                .... काका ..." काका तुम्हाला माहीत आहे मी डॉक्टर म्हणून काम करणे सोडले आहे .....".        .... सिया ...." सिया बेटा असे नको करू .... मला माहित आहे तू खूप चांगली डॉक्टर आहेस ....  आणि प्रश्न फक्त काही दिवसाचा आहे ... तू मला हेल्प करशील ना ..??  तू आधीही इथे काम केले आहे त्यामुळे तुला जास्त त्रास नाही होणार ....".           ..... काका ....  " ठीक आहे काका , मी तुम्हाला मदत करेल ....".        .... सिया विचार करत म्हणते  ..." थँक्यू सिया .... अरे वा तू तुझे सामान आधीच घेऊन आली आहेस .... हे एक बरे केले ... चल लगेच कामाला लागू या. ....".            ..... काका तिच्या बॅग कडे पाहत म्हणतात ...." काका हे सामान ....".       ..... सिया ..." हे घे ही स्टाफ रूम ची चावी आहे .... आत्ता तू तिथे सामान ठेव .... तुझे काम झाल्यावर आपण दोघे मिळून घरी जाऊ .... तुझ्या काकू ला तुला पाहून आनंद होईल .....".          काका .....काका एका शिपाई ला बोलवून घेतात आणि  सिया ला त्यांच्या सोबत पाठवून देतात .... सिया तिची बॅग घेऊन त्यांच्या मागे चालत जात होती .... तिचा पाय घसरतो आणि ती खाली पडणार असते तेव्हाच कोणीतरी तिला पकडते .... सिया भीतीने त्या व्यक्तीच्या दंडाला पकडते ...... सिया त्या व्यक्तीकडे पाहते ... तिचे लक्ष त्याच्या डोळ्याकडे जाते आणि ..... त्याच्या त्या ब्राऊन नशिल्या मोठ्या डोळ्यात ती स्वतः ला हरवून जाते ...... " तुझे इथले काम झाले असेल तर तू जाऊ शकतो .....".         ...... शिपाई त्या माणसाला बोलतो ...शिपाई च्या आवाजाने सिया भानावर येते आणि पटकन उठून उभी राहते .... ती त्याला थँक्यू म्हणणार त्या आधीच तो तिथून निघून जातो ..... सिया त्याच्या पुढे जाणाऱ्या  पाठमोऱ्या आकृतीकडे  पाहत असते .....  

.
.
.
.
.
क्रमशः ...

*****************************


ही   कथा काल्पनिक असून , या कथेचा कुठल्याही व्यक्तीशी परस्परात काहीही संबंध नाही आणि आढळल्यास तो निव्वळ योगा योग समजावा ....

कथेचे पूर्ण अधिकार लेखकाकडे सुरक्षित आहेत , लेखकाच्या मर्जिविरोधत ही कथा कुठेही पब्लिश  करू नये अन्यथा त्या व्यक्ती विरोधात legal action घेण्यात येईल ह्याची कृपया नोंद घ्यावी , धन्यवाद ..


ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Aarvi Chavan