इवला स्पर्श

इवला स्पर्श


इवल्या बोटांचा स्पर्श
मन माझे हेलावते
प्रतिबिंब त्याचवेळी
नेत्री तुझ्या तरंगते

इवल्या हातांचा स्पर्श
अंतरीचें आक्रंदन
कळे तुझ्या अंतराला
भेटतांच कणकण

इवल्या श्वासाचा स्पर्श
माझ्या हृदींचे स्पंदन
साथ कसे करी त्याला
मुकपणे माझे मन

इवल्या ओठांचा स्पर्श
फुले मोहोर आनंदी
करि वृष्टि चित्त तुझें
मधुमादक सुगंधी

इवल्या डोळ्यांचा भाव
न बोलता तुला कळे
तुझ्या माझ्या मिठीतूंन
तुझें गुज मला मिळे

इवल्या हातांचा विळखा
अमृतधारां ह्या जिव्हेसी
हासे भविष्य हे नेत्री
मन मोहरे सुवासी

इवल्या बोलाच लडिवाळ
जणू मधू पखरण
मधानें न्हाऊन रे बाळा
प्रसन्न होई उन्मन

इवल्या पावलांचा पदरव
जणू सडा प्राजक्ताचा
बाळ खेळ कल्पनेचा
आस्वाद गंधर्व गायनाचा

इवल्या मूर्तींत सांठवि
खेळ आग - पाण्याचा
आभाळाची माया, धरेची काया,
पवनी खेळ मांगल्याचा
(पंचमहाभूते प्रत्येक व्यक्तीत अगदी जन्मतः वास करतात.)

संध्या श्री✍️


🎭 Series Post

View all