Jan 17, 2021
सामाजिक

त्याच्यावर झाला तो अत्याचार की बलात्कार

Read Later
त्याच्यावर झाला तो अत्याचार की बलात्कार

त्याच्यावर झाला तो अत्याचार की बलात्कार

रमेश एक इलेक्ट्रीशियन, तो ब-याच सोसायट्यां मध्ये काम करायचा ,नेहमी काम करत असल्याने सगळ्यांशी त्याची छान ओळख होती ,एक फोन केला की ,लगेच यायचा ,अजून लग्न झाले नव्हते ,त्यामुळे तशी संसाराची जबाबदारी नव्हती. त्यामुळे तो नेहमीच उपलब्ध असायचा.आताही त्याचा फोन वाजला होता.

पवार-अरे रमेश,थोडं काम होतं 

रमेश- बोला ना काय काम होतं 

पवार -अरे ,आपल्या एरियात नाही ,दुस-या एरियात आहे , माझा मित्र आहे ,त्याच्या घरी फैन बंद आहे ,जरा जाऊन येशील का ,त्यांच्या एरीयातला इलेक्ट्रीशियन गावी गेला आहे.

रमेश-जातो साहेब ,आपल्याला काय कुठेही कामच करायचं आहे आणि तुमच्या मित्राच घर आहे तर जातो ,जरा पत्ता पाठवा.

मेसेज टोन वाजतो ,त्यात पत्ता असतो ,तो त्या पत्त्यावर जाऊन पोहोचतो ,दुपारचे साडे बारा वाजलेले असतात ,तो बेल वाजवतो ,दार एक साधारण पस्तीस वर्षाची बाई उघडते.

ती त्याच्याकडे एका वेगळ्याच नजरेने बघत असते ,तो तिच्याकडे दुर्लक्ष करत तिला सांगतो ,पवार साहेबांनी पाठवलं आहे,फैन दुरुस्त करायचा आहे ना.

बाई- हो किचन मधला, चला मी दाखवते 

ती रमेशला फैन दाखवते आणि म्हणते ,मी आले तोपर्यंत तुम्ही करा .

ती जावून पुढचा दरवाजा बंद करते आणि बेडरूम मध्ये जाते.

हा फैन काढतो ,दुरुस्त करतो आणि आता पैसे हवेत म्हणून,हाक मारतो ,मैडम 250 रुपये झाले ,देताय ना .

बेडरूम मधून काहिच उत्तर येत नाही ,घरात दुसरं कुणी नसतं म्हणून तो संभ्रमात पडतो ,परत एकदा जोरात आवाज देतो.

बेडरूम मधून आवाज येतो ,इकडे येऊन घेऊन जा.

तो कधी कुणाच्या घरात असा गेलेला नसतो ,त्यामुळे तो परत तिथुनच आवाज देतो ,की तुम्ही बाहेर येऊन द्या.

काही उत्तर मिळायच्या आत आतून काहीतरी पडल्याचा आवाज येतो,तो मदत करण्याच्या हेतूने आवाज आला त्या दिशेने जातो ,तो आत जातो आणि दरवाजा बंद होतो.तो दरवाजा कसा काय बंद झाला हे पाहण्यासाठी मागे वळतो,आणि पुढचं दृश्य पाहून पुन्हा मागे वळतो ,सॉरी ते मला वाटलं की,तुम्हाला माझ्या मदतीची गरज असेल म्हणून आवाज आला तर आलो. तसं ती पाठीमागून येऊन त्याच्या कमरेला तिच्या हातांचा विळखा घालते आणि म्हणते ,तू मला मदत करू शकतोस ,एका हातात रिमोट घेऊन ती टिव्ही लावते ,त्यावर अश्लील वीडियो लावलेला असतो,तो तिचा हात सोडवत तिच्या कडे न वळता बोलतो, तुम्ही समजता तसा मुलगा नाही मी ,प्लीज मला जाऊ द्या. 

बाई-तू माझी इच्छा पूर्ण कर आणि जा 

रमेश- अहो काही काय बोलताय ,तुमच्या सारख्या बाईला हे शोभत का

बाई-मी तुला शोभत का नाही ते नाही विचारलं ,तू वेळ वाया घालवू नकोस ,नाहीतर मी आरडा ओरडा करेन , काय करतो बोल पटकन की,करु आरडा ओरडा असं बोलत बोलत ती त्याच्या समोर येऊन उभी राहिली,त्याने परत आपला चेहरा हाताने लपवला ,कारण ती त्याच्या समोर विवस्त्र अवस्थेत उभी होती,तिने त्याचे दोन्ही हात तोंडावरुन काढले आणि म्हणाली,बाईसारखा काय लाजतोस,मर्दानगी दाखव ना ,असं म्हणत तिने त्याच्या पँट मध्ये हात घातला ,तो नको म्हणत होता ,तसं ती त्याला म्हणाली ,तू काही नको करु ,मला जे करायचे ते मी करते आणि नाही करु दिले,तर आता पोलीस स्टेशनला फोन लावून तुझ्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करते ,मग कुणीही तुला वाचवू शकणार नाही,कारण सगळे कायदे हे बायकांच्या बाजूने आहेत ,असं म्हणून ती त्याला ओरबडत होती आणि त्याचं मन मात्र मनातून आक्रंदत होतं,त्याला स्वत:चीच घृणा वाटत होती , ती तृप्त झाल्यावर तिने त्याला बाजुला लोटलं,तसं त्याने त्याचे पटकन कपडे चढवले आणि तो निघणार ,तितक्यात तिने त्याचा हात पकडला आणि त्याच्या हातात 500 रुपये दिले,त्याने ते 500 रुपये तिच्या तोंडावर फेकले,तसं ती त्याला धमकावत म्हणाली ,जर ही गोष्ट बाहेर कुणाला कळाली तर याद राख. तो तिच्याकडे तुच्छ नजरेने पाहत बाहेर पडला ,त्याच्या मनात इतकी अपराधीपणाची भावना होती की ,तो कुणाशीही नजर न मिळवत तिथून बाहेर पडला,त्याला सगळे जण आपल्या कडे संशयास्पद नजरेने पाहत आहे ,असं वाटतं होते,तो घरी पोहोचला आणि डायरेक्ट बाथरुम मध्ये आंघोळीला गेला ,शरीरावरचे घाव तर मिटतील,पण मनाचं काय ,त्याला कसं समजावणार,त्याने आयुष्यात आपल्या सोबत असं काही घडेल ,याचा विचार केला नव्हता. इतके दिवस बलात्काराच्या बातम्या वाचून  जेव्हा मित्रांमध्ये चर्चा व्हायची ,तेव्हा सगळे म्हणायचे ,काही प्रमाणात मुलीही ज्या कपडे घालतात ,त्यामुळे सगळं घडतं,आज तर तो स्वत:च शिकार झाला होता ,तो विचार करत होता, मी मुलगा असून मला त्रास होत आहे,मुलींना तर किती होत असेल ,त्यांना तर सगळा समाज त्यांची चूक नसताना टोमणे मारत असतो. तो त्यानंतर नेहमी सारखा मित्रांबरोबर गप्पा मारायला गेला नाही ,मग त्याचा जिवलग मित्र त्याला भेटायला गेला,तो त्याला बोलतं करण्यासाठी त्यांच्या नेहमीच्या जागेवर घेऊन गेला. रमेशने त्याला जे घडलं ते सगळं सांगितल,मित्र म्हणाला ,तुझ्या जागी दुसरा कुणी असता ,तर चान्स मिळाला म्हणून आनंदी झाला असता.

रमेश- असं काही गरजेचं नाही ,जेव्हा दोन व्यक्ती मध्ये प्रेम असतं,तेव्हा आनंद मिळू शकतो,पण ज्यावेळी मनाविरुद्ध करावं लागतं,तेव्हा अपराधीपणाची भावना आणि आपण त्यावेळी किती असहाय्य होतो ,ही जी जाणीव आहे ना ती खूप भयंकर असते.

मित्र-अरे तू स्वत:ला येवढा त्रास करून घेऊ नकोस,काही मूलं लग्नाच्या आधी किती ठिकाणी माती खातात.

रमेश-असतील रे असे ,त्या बाईसारखे,ज्यांना दुस-यांच्या भावनांची कदर नसते ,ते लोकच असे वागू शकतात ,मग ती व्यक्ती पुरुष किंवा स्त्री कुणीही असू शकते,पण जेव्हा समोरचा नकार देतो ,तरीही जी जबरदस्ती होते ना ते ज्याच्यावर जबरदस्ती होते ना ,त्याच्या साठी एखाद्या मरणयातनेसारखे असते आणि यातून त्याचे जे शारीरिक शोषण होते ,त्यापेक्षा त्याला जास्त त्रास होतो तो त्याच्या मानसिक शोषणाचा.बायकांच्या बाजूने कायदा आहे,म्हणून या बायका कधी कधी पुरुषांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवायला मागे पुढे पाहत नाहीत ,त्यांना फक्त त्यांचा स्वार्थ दिसतो,समाजात अशी किती तरी उदाहरणे आहेत की,काही बायका ,बाई असल्याचा फ़ायदा घेऊन निरपराध लोकांना फसवतात आणि त्यांना हवे ते साध्य करुन घेतात ,अशा बायकांचा धिक्कार करावासा वाटतो, दुसरीकडे नारीची वेगळी रूपे ही पाहायला मिळतात,जी मनाला भावतात जी सन्मानास पात्र असतात.

मित्र-मग कसं बाहेर पडणार यातून,पोलीस कंप्लेट करणार आहेस का,की तुझ्यावर अत्याचार झाला की सांगणार आहेस बलात्कार झाला,तुझ्या वर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही.

रमेश-याची मला कल्पना आहे ,म्हणून मीच तिला फोन करून धमकी दिली की ,माझ्याकडे तुम्ही जे बोललात त्याचं रेकॉर्डिंग आहे,जर का तुम्ही दुसरं कुणाला त्रास दिला तर ,तुमचं खरं रूप समोर आणायला मला वेळ नाही लागणार ,निदान यामुळे दुस-या कुणाला तरी माझ्यासारखे त्रासातून जावे लागणार नाही.

मित्र-मग काय म्हणाली ती

रमेश-काही नाही, असं करू नका,माझा संसार उध्वस्त होईल,माझा नवरा मला घराबाहेर काढेल,मग माझ्या दोन सोन्यासारख्या मुलांच काय होईल,मग मी तिला म्हणालो,तुमच्या क्षणिक सुखासाठी तुम्ही जेव्हा हे कृत्य केलं ,तेव्हा तुम्ही तुमच्या फैमिलीचा विचार नाही केला का.

मित्र-काय बोलली मग

रमेश-काही नाही बोलली ,मी तिला म्हणालो ,इथून पुढे स्वत:च्या संसाराचा विचार करा ,जो माणूस स्वतःच्या वासनेवर नियंत्रण ठेवू शकत असेल ,तो माणूस म्हणून जगण्यास पात्र आहे आणि जो नाही ठेवू शकत तो राक्षस असतो ,तुम्ही ठरवा ,तुम्हाला माणूस म्हणून जगायचं आहे की राक्षस म्हणून ते तुम्ही ठरवा.

आणि वाचकहो तुम्हीही ,या गोष्टीचा नक्की विचार करा.

वाचत रहा,हसत रहा,आनंदात रहा .

 

रुपाली थोरात 

 

 

Circle Image

रूपाली रोहिदास थोरात

Assistant professor

I love to read and write , from my college time, I am writing poems, whenever thoughts come in mind ,I wrote it in words, but no platform to share with others . when I saw this site, I got a platform to share my thoughts and views with all, Thanks to Era creators to giving me such a wonderful platform as well inspiring new writers, Hope all of you will enjoy our journey of reading and writing and will give comments to encourage me . also suggestions are welcome by me so that I can improve because always we are learners at the end of our life. Rupali Thorat