Feb 24, 2024
कविता

Prema Che bet

Read Later
Prema Che bet

 प्रेमाचं बेट

                      गजबजलेल एक गाव असतं,

              आजी असं त्याचं नाव असतं,             गोरीगोमटी किंवा उंच शेलाटी,

           काळी सावळी किंवा किंचित जरा ठेंगणी

             असो ती कशीही पण

            मायेनं नेहमीच घेते पोटाशी            बाबांचं टेन्शन असो किंवा

           असो आईची अंग दुखी

            बाळाची पोट दुखी किंवा

            ताई दादाची ऍसिडिटी

            आजीच्या बटव्यात असतात

             साऱ्यांसाठी औषधी          सांजवातीला हरिपाठ किंवा मनाचे श्लोक

          अथवा एखादे स्तोत्र

          दोन हात जोडून देवासमोर

           आजी होते नम्र         व्याजाची सर मुद्दला ला येत नाही

            सायी ची चव दुधाला जमत नाही

            नातवंड पतवंडे हेच आजीचे जग असतं

           गजबजलेलं  एक गाव असतं

           आजी असं त्याचं नाव असतंईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
ईराच्या कथांचे कुठलेही भाग मिस करू नका, आजच जॉईन करा ईरा वाचनालय. व्हाट्सएप: व्हाट्सएप:
//