भय कथा

When I was about ten years old, we had a family of six living in a very small apartment. Two bedrooms upstairs and then the living room. When I got bored of my sisters sleeping down. One night I was lying on the bed in front of the front door and I s

जेव्हा मी साधारण दहा वर्षांचा होते तेव्हा आम्ही सहा जणांचे कुटुंब एका अत्यंत लहान अपार्टमेंटमध्ये राहत होतो. दोन बेडरूम वरच्या मजल्यावरील आणि नंतर दिवाणखाना. जेव्हा मी माझ्या बहिणींना कंटाळून खाली झोपत असे. एके रात्री मी समोरच्या दारासमोर पलंगावर पडलो होतो आणि खिडकीतून लाईटरने प्रकाशित केलेला चेहरा दिसला मी भीतीने .गोठून गेले थोड्या वेळाने  चेहरा निघून जातो. मला वाटले मला भीतीमुळे  असा काहीतरी जाणवले असेल असा  विचार करून झोपी