Girls Names In Marathi Starting With Letter P / प पासून सुरू होणारी मुलींची नावे मराठी

Unique And New Girls Names In Marathi Starting With Letter P
you have 40  girls s names starting with the Marathi letter " प " along with their descriptive meanings in Marathi and English:
इथे तुम्हाला मिळतील 40 मराठी नावे जे ' प ' ह्या अक्षरापासून सुरू होतात.मुलींचे.
Popular marathi names for girl/boy
Unique marathi names for girl/bo


These names celebrate the beauty and diversity of Marathi language and culture.
इथे तुम्हाला मिळतील प पासून सुरू होणारी 40 युनिक मुलींची नावे आणि त्यांचे अर्थ

In this article, you will get to know the unique baby girl's names in Marathi. नामकरण हा आयुष्यातील अत्यंत महत्वाचा सोहळा, हेच  आपली ओळख बनत असते. आम्ही अशीच मराठी नवजात बालकांसाठी नावे तुम्हाला सुचवत आहोत. (Name suggestions for baby girl/boy  in marathi). या लेखात आपण बघणार आहोत मुलींसाठी खास मराठी नावे. ही नावे इतिहासात उल्लेख असलेली, संस्कृत श्लोकात उल्लेख असलेली असून यांचे अर्थही व्यापक आहेत.

Popular marathi names for girl/boy
Unique marathi names for girl/boy
Modern marathi names for girl/boy
Unusual marathi names for girl/boy
1. नाव (Name): पूजा (Puja)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): आराधना
• Meaning in English: Puja means worship.

2. नाव (Name): प्रिया (Priya)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय, सुंदर
• Meaning in English: Priya means beloved, beautiful.

3. नाव (Name): प्रणाली (Pranali)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रक्रिया, पद्धत
• Meaning in English: Pranali means process, method.

4. नाव (Name): प्रियंका (Priyanka)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय, अतिशय
• Meaning in English: Priyanka means beloved, very.

5. नाव (Name): प्राची (Prachi)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्राचीन, पूर्व
• Meaning in English: Prachi means ancient, east.

6. नाव (Name): पायल (Payal)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): घंटी, आनंद
• Meaning in English: Payal means anklet, joy.

7. नाव (Name): प्रगति (Pragati)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रगती, विकास
• Meaning in English: Pragati means progress, development.

8. नाव (Name): प्रियंगडा (Priyangaada)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): आनंददायक
• Meaning in English: Priyangaada means delightful.

9. नाव (Name): प्रीती (Preeti)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रीत
• Meaning in English: Preeti means love, affection.

10. नाव (Name): प्राणा (Prana)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): जीवन
• Meaning in English: Prana means life.

11. नाव (Name): प्रजक्ता (Prajakta)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): जनता
• Meaning in English: Prajakta means people.

12. नाव (Name): प्रभा (Prabha)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रकाश
• Meaning in English: Prabha means light.

13. नाव (Name): प्राप्ति (Prapti)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): मिळवणे
• Meaning in English: Prapti means achievement.

14. नाव (Name): प्रज्ञा (Prajna)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): बुद्धी, ज्ञान
• Meaning in English: Prajna means intellect, wisdom.

15. नाव (Name): प्रियदर्शिनी (Priyadarshini)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय, दर्शनीय
• Meaning in English: Priyadarshini means lovely to look at.

16. नाव (Name): प्रियेशी (Priyeshi)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय
• Meaning in English: Priyeshi means beloved.

17. नाव (Name): प्रतिभा (Pratibha)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रतिभा, बुद्धी
• Meaning in English: Pratibha means talent, intellect.

18. नाव (Name): प्रियांगना (Priyangaana)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय
• Meaning in English: Priyangaana means beloved.

19. नाव (Name): प्रियाल (Priyal)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय
• Meaning in English: Priyal means beloved.

20. नाव (Name): प्रग्या (Pragya)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): ज्ञान
• Meaning in English: Pragya means wisdom.
21. नाव (Name): प्रीता (Prita)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रेम
• Meaning in English: Prita means love.

22. नाव (Name): प्रियतमा (Priyatama)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय
• Meaning in English: Priyatama means beloved.

23. नाव (Name): प्रागती (Pragati)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): विकास
• Meaning in English: Pragati means progress.

24. नाव (Name): प्रतिष्ठा (Pratishtha)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): नाम
• Meaning in English: Pratishtha means fame, reputation.

25. नाव (Name): प्रीतमा (Preetama)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रीत
• Meaning in English: Preetama means beloved.

26. नाव (Name): प्राणाली (Pranali)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रक्रिया
• Meaning in English: Pranali means system, process.

27. नाव (Name): प्रियंका (Priyanka)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय
• Meaning in English: Priyanka means beloved.

28. नाव (Name): प्रतिमा (Pratima)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): चित्र, छवि
• Meaning in English: Pratima means idol, image.

29. नाव (Name): प्रियदर्शनी (Priyadarshini)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय
• Meaning in English: Priyadarshini means lovely to look at.

30. नाव (Name): प्रगल्भा (Pragalbha)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): उत्कृष्ट
• Meaning in English: Pragalbha means excellent.

31. नाव (Name): प्रभा (Prabha)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रकाश
• Meaning in English: Prabha means light.

32. नाव (Name): प्रियांगडा (Priyangada)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय
• Meaning in English: Priyangada means beloved.

33. नाव (Name): प्राजक्ता (Prajakta)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): लोक
• Meaning in English: Prajakta means people.

34. नाव (Name): प्रेमा (Prema)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रेम
• Meaning in English: Prema means love.

35. नाव (Name): प्रियेश्वरी (Priyeshwari)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय
• Meaning in English: Priyeshwari means beloved goddess.

36. नाव (Name): प्रभाविनी (Prabhavini)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रभावशाली
• Meaning in English: Prabhavini means influential.

37. नाव (Name): प्राणिका (Pranika)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्राणी
• Meaning in English: Pranika means living being.

38. नाव (Name): प्रीतीका (Preetika)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रीती
• Meaning in English: Preetika means love.

39. नाव (Name): प्रियदर्शिनी (Priyadarshini)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय
• Meaning in English: Priyadarshini means lovely to look at.

40. नाव (Name): प्रज्ञा (Prajna)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): ज्ञान
• Meaning in English: Prajna means wisdom.