Girls Names In Marathi Starting With Letter N न पासुन सुरु होणारी मुलींची नावे मराठी

Very Unique And New Marathi Girls Names Starting With Letter N
you have 40 girls names starting with the Marathi letter " न " along with their descriptive meanings in Marathi and English:
इथे तुम्हाला मिळतील 40 मराठी नावे जे ' न ' ह्या अक्षरापासून सुरू होतात.मुलींचे.
Popular marathi names for girl/boy
Unique marathi names for girl/bo


These names celebrate the beauty and diversity of Marathi language and culture.
इथे तुम्हाला मिळतील न पासून सुरू होणारी 40 युनिक मुलांची नावे आणि त्यांचे अर्थ

In this article, you will get to know the unique baby girl's names in Marathi. नामकरण हा आयुष्यातील अत्यंत महत्वाचा सोहळा, हेच  आपली ओळख बनत असते. आम्ही अशीच मराठी नवजात बालकांसाठी नावे तुम्हाला सुचवत आहोत. (Name suggestions for baby girl/boy  in marathi). या लेखात आपण बघणार आहोत मुलींसाठी खास मराठी नावे. ही नावे इतिहासात उल्लेख असलेली, संस्कृत श्लोकात उल्लेख असलेली असून यांचे अर्थही व्यापक आहेत.

Popular marathi names for girl/boy
Unique marathi names for girl/boy
Modern marathi names for girl/boy
Unusual marathi names for girl/boy
Girls

1. नाव (Name): निशा (Nisha)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): रात्र
Meaning in English: Nisha means night.

2. नाव (Name): नेहा (Neha)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रेमाची आविष्कार, भावना, संबंध, प्रेम
Meaning in English: Neha means the discovery of love, emotion, relationship, love.

3. नाव (Name): नितारा (Nitaara)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): सितारांच्या समूहाने आवरण केलेली
Meaning in English: Nitaara means adorned with stars.

4. नाव (Name): नीलिमा (Neelima)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): नीली रंगाची
Meaning in English: Neelima means blue.

5. नाव (Name): नेत्रा (Netra)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): डोळा
Meaning in English: Netra means eye.

6. नाव (Name): नेहाली (Nehali)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रसन्न, हृदयविलास, शिवाय, राजदंड
Meaning in English: Nehali means happy, heart delight, except, royal punishment.

7. नाव (Name): निधिका (Nidhika)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): निधी
Meaning in English: Nidhika means treasure.

8. नाव (Name): निवेदिता (Nivedita)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): समर्पित; समर्पण केलेले
Meaning in English: Nivedita means dedicated; dedicated.

9. नाव (Name): निवेद (Nived)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): समर्पित; समर्पण केलेले
Meaning in English: Nived means dedicated; dedicated.

10. नाव (Name): निधि (Nidhi)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): निधी
Meaning in English: Nidhi means treasure.

11. नाव (Name): नितारा (Nitaara)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): सितारांच्या समूहाने आवरण केलेली
Meaning in English: Nitaara means adorned with stars.

12. नाव (Name): नित्रा (Nitra)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): चंद्र
Meaning in English: Nitra means moon.

13. नाव (Name): नीता (Neeta)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): नीति
Meaning in English: Neeta means policy.

14. नाव (Name): नायना (Nayana)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): आंख
Meaning in English: Nayana means eye.

15. नाव (Name): निशिता (Nishita)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): रात्र
Meaning in English: Nishita means night.

16. नाव (Name): निधीता (Nidhita)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): धनवान
Meaning in English: Nidhita means wealthy.

17. नाव (Name): निधि (Nidhi)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): निधी
Meaning in English: Nidhi means treasure.

18. नाव (Name): नितरा (Nitara)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): स्वतंत्र
Meaning in English: Nitara means independent.

19. नाव (Name): निशांता (Nishanta)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): रात्र
Meaning in English: Nishanta means night.

20. नाव (Name): नीला (Neela)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): नील
Meaning in English: Neela means blue.

21. नाव (Name): निशा (Nisha)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): रात्र
Meaning in English: Nisha means night.

22. नाव (Name): नेहला (Nehala)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रसन्न, हृदयविलास, शिवाय, राजदंड
Meaning in English: Nehala means happy, heart delight, except, royal punishment.

23. नाव (Name): निशीता (Nishita)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): रात्र
Meaning in English: Nishita means night.

24. नाव (Name): निधि (Nidhi)
मराठीत25. नाव (Name): नयना (Nayana)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): आंख
Meaning in English: Nayana means eye.

26. नाव (Name): निधि (Nidhi)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): निधी
Meaning in English: Nidhi means treasure.

27. नाव (Name): नितरा (Nitara)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): स्वतंत्र
Meaning in English: Nitara means independent.

28. नाव (Name): निशांता (Nishanta)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): रात्र
Meaning in English: Nishanta means night.

29. नाव (Name): नीला (Neela)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): नील
Meaning in English: Neela means blue.

30. नाव (Name): निशा (Nisha)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): रात्र
Meaning in English: Nisha means night.

31. नाव (Name): नेहला (Nehala)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रसन्न, हृदयविलास, शिवाय, राजदंड
Meaning in English: Nehala means happy, heart delight, except, royal punishment.

32. नाव (Name): निशीता (Nishita)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): रात्र
Meaning in English: Nishita means night.

33. नाव (Name): निर्मला (Nirmala)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): शुद्ध
Meaning in English: Nirmala means pure.

34. नाव (Name): नीती (Neeti)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): नीति
Meaning in English: Neeti means policy.

35. नाव (Name): नेहल (Nehal)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रसन्न
Meaning in English: Nehal means happy.

36. नाव (Name): नीलम (Neelam)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): नील
Meaning in English: Neelam means blue.

37. नाव (Name): निशा (Nisha)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): रात्र
Meaning in English: Nisha means night.

38. नाव (Name): नीतीन (Neetin)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): नीतीनाथ
Meaning in English: Neetin means Lord of policy.

39. नाव (Name): नीतरा (Neetara)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): नीतीवर प्रतिष्ठित
Meaning in English: Neetara means respected on policy.

40. नाव (Name): निधि (Nidhi)
मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): निधी
Meaning in English: Nidhi means treasure.