Oct 21, 2021
कविता

झुरुमुरु पाऊस

Read Later
झुरुमुरु पाऊस

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

झुरुमुरु पाऊस झुरुमुरु पाऊस
नको दूर जाऊस नको दूर जाऊस

रानभर टपटप वनभर टपटप
पाखरांची लगबग वासरांची पळपळ

पाचुंची लयलुट मोत्यांची लयलुट
वाऱ्याची झुळझुळ फाद्यांची सुरसुर

सरींची सरसर लयीत झरझर
विजेची कडकड मेघांची गडगड

पानांची थरथर पाण्याची सळसळ
मनाची तगमग दिलाची धडधड

बिजली थडथड एकसुरी कडकड
मनात काहुर डोळ्यात पाऊस

धोधो पाऊस धोधो पाऊस
नको दूर जाऊस नको दूर जाऊस

------सौ.गीता गजानन गरुड.

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now