स्वप्न...

Dream is a dream nothing wrong

मनात आहे एक स्वप्न
मिळावी तुमची साथ

हाथी रहावा साथी जन्म
तुमचा माझ्या हातात हात

सुखदुःख विनते जाळी 
दोन्ही विना जिवनाची पाटी कोरी

निस्वार्थ असावे प्रेम आपुले 
विश्वासाने फुलणारे

एकमेकांची साथ असावी
मतभेदांना तिथे वाट नसाव

मनात आहे एक स्वप्न
मिळावी तुमची साथ

हाथी रहावा साती जन्म
तुमचा माझ्या हातात हात