Dec 06, 2021
मनोरंजन

देवयानी, विकास आणि किल्ली भाग 6

Read Later
देवयानी, विकास आणि किल्ली भाग 6

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

   देवयानी विकास आणि किल्ली.

पात्र परिचय

 

विकास                          नायक

देवयानी                         नायिका  

सुप्रिया                         देवयानीची मैत्रीण

लक्ष्मी                          सुप्रियाची रूम पार्टनर.

राजू                           सुप्रियाचा मित्र

शीतोळे                         पोलिस इंस्पेक्टर

भय्या                          विकासचा मोठा भाऊ.

अश्विनी                         विकासची वाहिनी, भैय्याची बायको

भगवानराव                       विकासचे बाबा

यमुना बाई                      विकासची  आई

गोविंदराव                       देवयानीचे बाबा

कावेरी बाई                      देवयानीची आई.

मावशी आणि काका               देवयानीची मावशी आणि तिचे मिस्टर

मनीषा                         विकासची बहिण

अंकुश                          मानिषाचा नवरा.

सुरेश                           देवयानीचा भाऊ.

विश्राम                         देवयानीचा चुलत भाऊ.

विनोद                          विकास चा चुलत भाऊ

प्रिया                           विकासची चुलत बहीण.

 

 

भाग ६

भाग   ५  वरून  पुढे  वाचा ................

दुपारी चहा झाल्यावर भगवानरावांनी देवयांनीला म्हंटलं की जरा सुरेशला फोन लावून काय परिस्थिती आहे त्याचा अंदाज घे. म्हणजे केंव्हा बोलायचं आणि कसा  विषय काढायचा ते ठरवू.

देवयांनीला पण ते पटलं. तिने फोन लावला.

हॅलो, सुरेश काय म्हणतोस ? काय परिस्थिती आहे तिकडे ?

काही विचारू नकोस. पण आधी सांग की तिकडे कसं आहे ?तू ठीक आहेस ना ?

अरे मस्त. मला खूप छान वाटतंय इथे. सगळी  मोकळ्या मनाची माणसं आहेत. आणि अरे कसला आग्रह करतात हे लोकं ! जेवायच्या वेळेस याचा अनुभव आला. सगळे प्रेमळ आहेत. म्हणजे फक्त माझ्याच बरोबर नाहीत, तर सगळ्यांचेच आपसात तसेच संबंध आहेत. मघाशी तुझा फोन आल्यावर मला रडायला आलं पण आईंनी आणि वहिनींनी मला खूप धीर दिला. मग बरं वाटलं. संगळ्यांनीच मला समजून घेतलं. They are very caring people. I am happy here.

हे मात्र छान झालं. नाही तर कठीणच होतं

काय कठीण होतं. ?

अग म्हणजे  दोन्ही कडे गोंधळाची परिस्थिती असती तर कठीण होतं. आता तुझी बाजू पक्की आहे, म्हंटल्यांवर एकाच फ्रंट वर लढाई आहे. एवढंच.

अरे काय झालं तिथे हे तरी  सांगशील का ?

काय सांगायचं ? मावशी आणि काका दोघंही घरून ठरवूनच आले होते बहुधा. बोल बोल बोलले ते आईला. पुन्हा तेच, नागपूर सारख्या गाव खेड्यात मुलगी देतांना काहीच कसं वाटलं नाही, काळीज कसं तुटलं नाही वगैरे. हळू हळू मग आपले काका काकू पण उलटले. त्यांनी पण मावशीचीच बाजू उचलून धरली. मी आणि विश्राम ने मध्येच बोलायचा  प्रयत्न केला पण काकांनी आम्हाला असं  काही झापलं की ज्याचं नाव ते. मग आम्ही पण गप्प बसलो. आत्ता अर्ध्या तासांपूर्वी सगळे पांगले. आई तेंव्हा पासून रडते आहे. बाबाही काही बोलत नाहीयेत.

इथे बाबा विचारत होते की आपले बाबा बोलण्याच्या मनस्थितीत आहेत का ? म्हणाले की जे काही गैरसमज असतील ते दूर करू म्हणून.

अग ते तर मी ही करू शकतो. पण कोणी बोलायला तर पाहिजे.

मग आता ? मी नागपूरला आहे हे त्या लोकांना माहीत आहे का ?

नाही तू नागपूरला गेली आहेस हे कोणालाच माहीत नाही. मी असं करू का, बाबांनाच विचारतो की ते बोलायला तयार आहेत का म्हणून. आणि तुला सांगतो.

बरं. बाय.

काय ग काय सिचुएशन आहे ? बाबांनी विचारलं.

गंभीर आहे. मी तुम्हाला मघाशी बोलले ना अगदी तसंच झालं आहे. मावशी आली आणि तिने सगळा खेळ विस्कटून टाकला. आई रडते आहे आणि बाबा गंभीर चेहरा करून बसले आहेत.

सगळंच अवघड होऊन बसलं आहे. जरा थांबावच लागेल असं दिसतंय.

पण बाबा मी काय करू आता  ? देवयानी म्हणाली.

अश्विनीच म्हणाली

तू आत्ता इथे आहेस ना मग एंजॉय कर. चिंता बाबांना करू दे. सब ठीक हो जाएगा.

देवयानी बाबांकडे बघत होती. म्हणाली

मी ताबडतोब आजच रात्रीच्या फ्लाइट ने वापस जाते. हे सगळं मला असह्य होतं आहे. खूप उदास झाली होती ती.

ती असं म्हणतच होती की दारांसामोर गाडी थांबली आणि विकासचे काका, काकु  आणि विकास चा चुलत भाऊ विनोद आणि बहीण प्रिया  उतरली. आणि मग

गप्पांना जो काही उत आला ते विचारायची सोय नव्हती.  नुसता गदारोळ. पुन्हा चहा नाश्ता झाला. आणि हे सगळं त्यांना  देवयानीच्याच हातचंच  हवं होतं. अर्धा पाऊण तास असा गोंधळ झाल्यावर सगळे जरा शांत झाले. सगळ्यांना देवयानी एकदमच आवडली होती आणि ते सर्वांनी बोलून पण दाखवलं. देवयानी पण सगळ्यांचा मोकळेपणा पाहून त्यांच्यात केंव्हा मिसळून गेली, ते तिला पण कळलं नाही. ती खूप आनंदात होती. तिच्या चेहऱ्यावरची उदासीची छटा केंव्हाच गळून गेली होती आणि चेहऱ्यावर पुन्हा ती टवटवी आली होती. गोंधळ जरा शांत झाल्यावर बाबा म्हणाले की -

देवयानी तू आतापर्यंत जे काही सांगितलं त्या वरून असं दिसतंय की मावशीचा या लग्नाला सक्त विरोध आहे. कारण काका नागपूरला यायला नुसते तयारच नव्हते तर आपली गाडी घेऊन आले होते. म्हणजे काकांना आधी काही प्रॉब्लेम नव्हता पण नंतर बहुधा मावशीला विरोध करायचा नाही म्हणून त्यांनी पण मत बदललं. तुझं काय म्हणणं आहे यावर देवयानी ?

आमची मावशी म्हणजे चमत्कारिक आहे. दोन  आठवड्या पूर्वी जेंव्हा विकास इथे आला होता माझ्या बद्दल सांगायला, तेंव्हाच मी पण बेळगाव ला गेले होते. बाबांनी आईला म्हंटलं होतं की मावशीला बोलावू नको. पण आई मावशीला फार घाबरते. ती म्हणाली की जेंव्हा मावशीला नंतर कळेल तेंव्हा ती मला फाडून खाईल. म्हणून तिला पण बोलावलं होतं.

मावशी जरा लवकरच आली होती. आणि मला खोदून खोदून विकास बद्दल  विचारत होती. तिला त्याचा फोटो पण आवडला होता. पण मग तितक्यात काका काकू आणि आत्या गाडीतून उतरतांना तिने पाहिलं. आणि मग सगळा नूरच बदलून गेला.

का ? असं का ? बाबांनी विचारलं.

मावशीला काका आवडत नाहीत. ती असं म्हणते की काका आमच्या बाबांवर अधिकार गाजवतात, कंट्रोल करतात. म्हणून जेंव्हा काका अनुकूल बोलायला लागले तेंव्हा मावशीने विरुद्ध बाजू पकडली

मला असं वाटतं  देवयानी, बाबांच  बोलले, की हा माझ्या मते इगो प्रॉब्लेम असावा. कदाचित तुमच्या कडून मावशीला त्यांच्या अपेक्षे पेक्षा कमी मान मिळत असावा. किंवा काकांना जास्त वेटेज दिल्या जात असलं पाहिजे. आणि ते मावशीला आवडत नसावं.

देवयानी जरा विचारात पडली. मग म्हणाली की. काही काही वेळेस असं झालं आहे की मावशीला डावलून काकांच्या विचाराने निर्णय घेतल्या गेलेत. पण बाबा हे स्वाभाविकच आहे न. कधी मावशी, कधी काका असं तर होतच. खरं म्हणजे मला आणि सुरेशला या गोष्टीचा रागच येतो. आमचे कुटुंबातले निर्णय यांनी का म्हणून घ्यायचे ? आमचे आम्ही का नाही ? पण आई आणि बाबा दोघांनाही हे पटत नाही. आणि आम्ही आमच्या आई, बाबांना उलटून बोलत नाही. तशी सवयच नाही.

 

देवयानी, आपण असं करू, तुझ्याजवळ जर मावशीचा फोन नंबर असेल तर मी डायरेक्ट तुझ्या मावशीशीच बोलतो. बघूया गोष्टी सरळ होतात का ?

अहो, एकदम मावशीला नका करू फोन, मला असं वाटतं की आधी गोविंद रावांशी बोलावं. डायरेक्ट बोललेलं कदाचित त्यांना  आवडणार नाही. यमुना बाईंनी आपलं मत नोंदवलं.

असं म्हणतेस, कदाचित तू म्हणतेस ते बरोबर असेल. मग काय आधी गोविंद रावांशी बोलू म्हणतेस ?

हो, मला तरी असच वाटतं. देवयानी, तुझं काय मत आहे ?

तुमचं म्हणणं पटतेय  मला, पण आता बाबा बोलण्याच्या मनस्थितीत असतील की नाही हे कळायला मार्ग नाहीये.

मग असं कर न, तूच फोन लाव आणि बोल. बघ काय ताल माल आहे ते. आणि ठीक वाटलं तर मग मला दे मी बोलीन.

हो न मला ही काही कळायला मार्ग नाहीये.

असं कर वरती जा आणि पहिली खोली गेस्ट रूम आहे तिच्या बाल्कनीत जाऊन फोन कर म्हणजे  तुला बोलतांना जरा privacy मिळेल. इथे बोलायला संकोच वाटेल तुला. जा वरती जा. अंकुश म्हणाला.

खरंच वर जाऊ ?

हो खरंच सांगतो आहे. जा वर. निवांत बोल.   

लावते आत्ताच फोन असं म्हणून ती वरच्या बाल्कनीत गेली आणि तिने  नंबर फिरवला.

हॅलो, बाबा मी देवयानी बोलतेय.

बोल बाळा काय म्हणतेस. ?

बाबा काय झालं ? सुरेश सांगत होता की तिथे बराच धुमाकूळ झाला म्हणून.

हो खरंय, मावशीला हे लग्न मुळीच मान्य नाही. आणि आता काका पण तसेच म्हणतायत.

मग आता ?

अग हे नेहमीचच आहे, इथला विचार करू नकोस. तुझा तिथला अनुभव काय आहे ते सांग. तू तिथे दिवसभर आहेस, नीट सविस्तर सांग. मी स्पीकर वर टाकतो आहे. म्हणजे आईला आणि सुरेशला पण ऐकता येईल.

बाबा विकासच्या घरची माणसं म्हणजे हीरे आहेत हीरे. यांच्याकडे इतकं मोकळं वातावरण आहे की त्यांनी मला सहज सामावून घेतलं. आत्ता इथे विकासचे काका, काकू, आणि चुलत भाऊ आणि बहीण आली आहे. घरातलेच विकासचा  मोठा भाऊ, वहिनी, बहीण आणि तिचा नवरा आणि आई आणि बाबा, इतका सारा गोतावळा घरात जमला आहे आणि काय हसणं, खिदळणं जोर जोरात चालू आहे. नुसता हंगामा चालला आहे. मी सगळ्यांसाठी चहा आणि पोहे केलेत आणि ते सगळ्यांना इतके आवडले की माझं भरभरून कौतुक होतेय. आपल्याकडे जेंव्हा मावशी, काका, काकू  लोक येतात तेंव्हा किती गंभीर वातावरण असतं, इथे अगदी उलट आहे. परत चेष्टा मस्करी करतांना सुद्धा एकमेकांच्या सन्मानाला धक्का लागणार नाही यांची पण खूप काळजी घेतात. मघाशी सुरेशने  तिथे काय घडतंय यांची कल्पना दिली तेंव्हा मला रडायलाच आलं तेंव्हा आईंनीच मायेने जवळ बसून मला धीर दिला. मला इतकं बरं वाटलं, काय सांगू तुम्हाला.

देवयांनीची आईच बोलली –

देवयानी खरंच का ग इतकी चांगली माणसं आहेत ती. ? तस असेल तर देवच पावला म्हणायचं. तू एकटीच तिकडे म्हणून आम्हाला इतकी काळजी वाटत होती. पण आता ती निमाली.

मग आई, बाबा, काय करायचं आता ? मी काय करू ?

तुला  काय वाटतं ? तू त्यांच्या घरात सुखात राहशील याची खात्री वाटते आहे का तुला ?

हो बाबा नक्कीच. तुम्ही या ना इकडे म्हणजे तुम्हालाच कळेल.

अग आधी तूच नीट विचार कर फक्त एकाच दिवसांत तू एवढं खात्रीने कसं सांगू शकतेस ? आता आई बोलली.

आई, बाबा तुम्ही इकडे या म्हणजे मी काही सांगण्याचा प्रश्न येणारच नाही. आत्ताच बघ ना मला तुमच्याशी बोलायला मोकळेपणा मिळावा म्हणून त्यांनीच मला सांगितलं की वरच्या मजल्यावरच्या खोलीच्या बाल्कनीत जाऊन बोल. म्हणून. ठरव आता तूच. आपल्याकडे कोणी इतका विचार करतं का ?

हे सगळं देवयानी कडून ऐकल्यावर सगळ्यांच्याच चेहऱ्यावरची चिंतेची छटा विरून गेली आणि सर्वांनाच सुटल्या सारखं झालं. सुरेशलाही आता बोलायचं धीर आला.

देवयानी तू विडियो कॉल कर जरा आम्हाला तुला पाहू दे.

देवयानी ने मग विडियो कॉल केला. देवयानीची प्रसन्न मुद्रा पाहून सगळ्यांच्याच चेहऱ्यावर एकदम आनंदाची छटा आली. सर्वच खुश झाले. देवयानीचा चेहराच सांगत होता की तिने आत्ता पर्यन्त जे सांगितलं त्यात शंभर टक्के तथ्य होतं.

सुरेश म्हणाला –

बाबा आपण लगेच नागपूरला जायला हवं. आता माझ्या मते वेळ घालवण्यात काही अर्थ नाही असं मला वाटतं.

अहो, सुरेश बरोबर म्हणतोय, आजचा दिवस तर गेला पण उद्याच निघालं तर परवा पोहोचू आपण.

चालेल. पण रिजर्वेशन मिळतंय का ते बघाव लागेल.

आई, आणखी एक गोष्ट, तुम्ही दोघंही माझं ऐका, तू मावशीला याची कल्पना देऊ नकोस, आणि बाबा, तुम्ही पण काकांना  काही सांगू नका. या दोघांना कळलं तर पुन्हा काही तरी खुसपटं  काढतील. इति सुरेश

आणि बाबा उद्याच्या फ्लाइट ची तिकीट मिळतात का हे मी बघतो. आणि असतील तर बूक करून  टाकतो. इथून पुण्याला टॅक्सी करून जाऊ. प्रश्न मिटला. उद्याच्या उद्या नागपूर.

देवयानिनी तिथूनच टाळ्या वाजवल्या. तिच्या चेहऱ्यावर आनंद स्पष्ट दिसत होता.

मी सांगू का घरात सगळ्यांना ?

एक अर्धा तास थांब. कोणची फ्लाइट मिळते आहे ते बघू दे. मग सांग. नाही तर असं कर, त्यांना सांग की बाबाच  फोन करतील म्हणून. म्हणजे कुठलच कन्फ्युजन असणार नाही.

ठीक आहे.

देवयानी खाली गेली. सगळे तिची वाटच पहात होते. सर्वांनाच खूप उत्सुकता होती. देवयानिनी सांगितलं की माझ्याशी बोलल्यावर आता वातावरण निवळलं आहे आणि थोड्या वेळाने बाबाच फोन करणार आहेत. सर्वांनाच फार आनंद झाला. लगेच अंकुश ने चहाची फर्माईश केली. आणि ती कल्पना सगळ्यांनीच उचलून धरली. देवयानीनी  आपोआपच किचन कडे मोर्चा वळवला.

 

क्रमश:..

दिलीप भिडे पुणे

मो :9284623729

[email protected]

माझ्या ब्लॉग ची लिंक देत आहे माझं लेखन आवडलं असेल तर जरूर शेअर करा. 

https://www.irablogging.com/profile/dilip-bhide_4187

धन्यवाद. 

 

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

DILIP BHIDE

Retired

Electrical Engineer. And Factory Owner Now Retired