डिअर एडिसन

डिअर एडिसन
शब्द मंद झालेत माझे
सध्या उजेड पडत नाही
पहाटे लवकर उठून ही
लिहिण्या सवड मिळत नाही

एडिसन च्या दिव्याने
जगभर प्रकाश पडला
शिक्षकांचा मार खाऊन
बालपणी तोच जास्त रडला

आईचा होता तो लाडका
घरीच शाळा शिकू लागला
रोशन करून आईच नाव
त्यानेच शेवटी दिवा लावला

प्रयोग निराळे करत होता
ट्रेन मध्ये काम करताना
शोध लागला दिव्याचा
हजार मार्ग शोधताना

©श्री??‍♀️✍?

🎭 Series Post

View all