दाग अच्छे है ..रहस्य कथा (भाग 2)

पार्ट टू खुनाचा पुर्वार्ध :शरण्याने नावाच्या सिनियर इन्स्पेक्टर यांना मिहीका नावाच्या व्यवसायाने मॉडेल असणाऱ्या मुलीच्या खुनाची चौकशी करायला जावं लागतं तिकडे खुनाचा पहिला म्हणून संशयीत स्वाती देसाई यांच नाव येतं .पाहुया आता पुढचा तपास.)काही वेळात सेक्रेटरी तिकडे आले. "मिहीकाचं वागण सगळ्यांशी कस होतं जरा सांगाल का साबळे साहेब ?"  माणसाला मान दिला कि तो खुलतो आणि मग कधी कधी जास्तीची माहितीही देतो ,ह्याच हिशोबाने तिने सेक्रेटरी साबळेला सौम्य स्वरात विचारलं ."तसं कामाशी काम ठेवायची,जास्त बोलायची नाही कोणाशी, पण स्वाती देसाई मिहीकाची सतत कम्पलेंट करायच्या. कॉरीडॉरमध्ये घाण करते म्हणुन .अहो मॅडम परवाचं उदाहरण घ्याना ! परवा भरपुर पाउस पडलेला होता. साहजिकच चिखल चपलांना लागतोच अश्यावेळी मिहीकाच्याही पायांना तो लागला असणारच त्यावरून स्वाती मॅडम ह्या भांडल्यात तिच्याबरोबर. काय तर म्हणे पॅसेज घाण करते म्हणुन. "त्या चिडून मिहीकाच्या अंगावर धावत गेल्या आणि  म्हणाल्या ," कॉरीडॉर साफ कर आताच्या आता."ती ही चिडली मग.बरोबर आहे कॉमन एरीआ आहे तो .काल सकाळी  साफ करणारीने केलाच असता साफ, पण स्वाती मॅडम ऐकेल तर शप्पथ.""अहो मॅडम !काय वेडी आहे ती स्वाती.सतत स्वत:च घर साफ करतेच, पण  अगदी कॉरीडॉर आणि जीना तोही सोडत नाही.दरवेळी सोसायटी साफ नाही म्हणुन हिची कम्पलेंट लेटर येत असतात.हल्ली तर आम्ही तीच लेटर आलं कि वाचुन फाडुन टाकतो..""पण, मग अस काय भांडण झाल जे तुम्हाला तिकडे यावं लागल?" साबळेच्या गाडीला ब्रेक मारत शरण्याने म्हटलं."अहो !मिहीकाचा गळाच आवळला तिने. मिहीका ही मग गप्प थोडी बसणार!  तिनेही  स्वातीच्या झिंज्या उपटायला सुरवात केली तसं स्वातीने गळ्यावरचा हात काढला.त्यात मिस्टर देसाई पण बाहेर गेलेले आहेत. मग मिस्टर आणि मिसेस करमकर यांनाच मध्ये पडावं लागलं भांडण सोडवायला. त्यांनाही जुमानत नव्हत्या दोघी .मिहीकानेही शिव्या द्यायला सुरवात केली कारण स्वाती तिला आत जाऊच देत नव्हती. मग मलाच याव लागलं भांडण सोडवायला."" पण मिहीकाने स्वातीला पोलिसात तक्रार करेन म्हणुन धमकी दिली.आता रेपुटेड सोसायटीत पोलीस येणं बर दिसत का म्हणुन आम्हीच म्हणजे सोसायटी कमिटीने मिहीकाला समजावलं की मिस्टर देसाई  घरी येतील तेव्हा आम्ही त्यांना वॉर्निंग नोटीस देऊ .तेव्हा कुठे फटाकडी मिहीका शांत बसली...""मला तर वाटतं स्वाती देसाई ह्यांनीच खुन केला असेल." साबळे अगदी गुन्हेगार शोधला असावा अश्या थाटात शरण्याला म्हणाले. साबळेने जी माहिती पुरवली त्यावरून पहिला संशय स्वातीवरच होता.इतक्यात तिच्या सिनियर यांचा फोन आला. काही धागे दोरे सापडले का ह्याची त्यांनी शरण्याकडे चौकशी केली.त्यावेळी शरण्याने सोसायटीतल भांडणाचे अपडेट व काही लोकांचा असलेला  स्वातीवरचा  संशय व्यक्त केला.मिहीकाच्या घराला सील करेपर्यंत शरण्याने स्वातीच्या  घराची बेल दाबली. स्वाती कि होल मधुन पाहतेय हे शरण्याला जाणवल.मग भरपुर लॉक उघडण्याचे आवाज आले. शरण्याने घरात आल्यावर नोटीस केलं, स्फेटी डोअर असुनही मेन डोअरला पाच वेगवेगळे लॉक होते.शरण्याला स्वातीने दरवाज्यातच थांबवलं आणि  लगेच शरण्यावर अंगावरून सॉफ्ट ब्रश फिरवला आणि तिला बुट काढायला सांगितले आणि तिला पॉलिथिनच्या पिशव्या पायात घालुन  घरात यायला सांगितलं.शरण्याने काहीच न बोलता स्वाती म्हणेल तसचं वागायचं ठरवुन ती आत आली.स्वातीने शरण्याला सोफ्यावर बसवतानाही आधीच पुर्ण साफ सोफा परत छोट्या ब्रशने साफ केला. शरण्याला हे खुपच विचित्र वाटत होतं.तिने स्वातीची  चौकशी करायला सुरवात केली.आपलं पुरण नाव काय आहे ?स्वाती उमेश देसाई.घरी कोण असतं?मी आणि माझा नवरा.मुलगा हॉस्टेलला असतो.मिहीका हिला ओळखता का?हो!माझ्या बाजुला राहते.आयमिन राहत होती.म्हणजे तुम्हाला आजच्या घटनेची माहिती आहे तर.तुम्ही कुणाला त्यांच्या घरी येताना जाताना पाहिलं होतं का? शरण्याच्या ह्या प्रश्नावर स्वाती जी जुजबी उत्तर देत होती, ती अचानक उठुन शरण्याच्या बुटाकडे गेली. शरण्याला तिची अवस्थता जाणवत नाही.नजरेला नजर न देणं.सतत अस्वस्थपणे हात फडक्याला पुसणं ह्याने शरण्याला ही आता स्वातीवर संशय येऊ लागला होता.स्वातीला जणू मिहीकाच्या मरणापेक्षाही काहीतर जास्त आकर्षित करत होतं. तिने फडकी घेउन शरण्याचे  चिखल लागलले शुज साफ करायला घेतले. शरण्याने सायकॉलॉजी हा विषय घेउन ग्रेजुएशन केल्यामुळे स्वातीला ओसीडीचा आजार आहे जाणवलं.ह्या आजारात माणसं सतत स्वच्छता केल्याशिवाय  मन शांत होत नाही. स्वाती जेवढी स्वच्छतेसाठी आतूर नी आग्रही होती. तेवढीच मिहीका  अस्वच्छ होती म्हणुन स्वातीने तर मारलं नसेल.सध्या प्रमुख संशयित म्हणुन काही चौकशीसाठी स्वातीला पोलीस स्टेशनमध्ये नेल गेलं. स्वातीचे मिस्टरही शहरात नव्हते.ते संध्याकाळी येणार होते.शरण्याने फोन करून त्यांना सगळं सांगितलं.तरी मिस्टर उमेश ह्यांनी पोलिसांना अडवलं नाही की बायकोची काळजीही व्यक्त केली नाही.त्यांच्या थंड अभिप्रायावरून शरण्याला अजुनच केस गुंतागुंतीची वाटू लागली. एक नवरा आपल्या बायकोला पोलिस स्टेशनमध्ये नेत असल्याच्या खबरीवरून एवढा शांत प्रतिक्रिया कशी देऊ शकत होता. काहीतरी पाणी मुरत होतं.स्वातीला पोलीस स्टेशनच्या केबीनमध्ये बसवलं गेलं.घाबरलेली स्वाती स्वच्छ टेबल ओढणीने साफ करायला लागली.स्वातीला खरचं ओसीडी आहे का तिला मिहीकाला मारल्याचा ताण आहे हे पाहण्यासाठीशरण्याने स्वातीला अजुन काही धुळीच्या फाईल दिल्या मग स्वाती त्या फाइली अश्या साफ करायला लागली जणु त्या तिच्यासाठी अल्लाउद्दिनचा जादुई दिवा आहेत.हे करताना स्वातीच्या चेहऱ्यावरचा ताण ओसरू लागला होता.शरण्याने स्वातीला विचारल,"का मारल मिहीकाला...ती घर घाण ठेवायची म्हणुन? हा प्रश्न ऐकताच स्वाती चमकली, तिच्या चेहऱ्यावर ताण वाढु लागला.ती रडवेली होऊन म्हणाली." मी नाही मारल", मला तिचा दरवाजा उघडा दिसायचा तेव्हा तिच घर खुप खुप घाण दिसायचं. वाटायचं आत जाऊन साफ करावं. ..पण उमेश चिडायचा.मला वेडी म्हणतो कारण मी घर साफ ठेवते.तिचं मात्र कौतुक करायचा.तिच्याशी सतत हसुन बोलायचा."एवढ बोलून स्वाती थांबली.मग जणू काहीतरी गुढ सांगाव तशी म्हणाली, "तुम्हाला माहिती आहे, माझी आई म्हणायची की मुलींनी घर साफ ठेवायचं असतं नाहीतर अवदसा येते.मी..मी नाही येऊ देत अवदसेला घरात.मी आईची चांगली मुलगी आहे, पण उमेशला अवदसा आवडते.मी नाही."शरण्याला कुठेतरी तिच्या ओसीडीचं मुळ तिच्या बालपणात दडलय हे जाणवलं, पण मग स्वातीच्या अश्या बोलण्याने तिचा संशय उमेशवरही गेला.मिहीकाचे  कॉल रेकॉर्ड आल्याशिवाय काही पुढचा धागा दोरा मिळणार नव्हता.सीसीटीव्ही आणि वॉचमनच्या रजिस्टरमध्ये कोणी बाहेरचा माणुस बिल्डिंगमध्ये आला नव्हता. शरण्याने सध्यातरी स्वातीला घरी सोडलं आणि ती विचार करू लागली .स्वातीने नवऱ्याचं अफेअर आहे ह्या संशयावरून खरच मारल का मिहीकाला मारलं असेल  का तो कोण सोसायटीचा दुसराच  माणुस होता.ज्याला स्वातीचं  स्वच्छतेचं वेड माहीत होतं.शरण्या परत मिहीकाच्या घरात गेली. तिला मिहीकाच्या खुर्चीच्या बाजुला एक माहागडा छोटा गालिचा दिसला. असं हॉलच्या एका कोपऱ्यातील छोट्या गालीचा चुरगळलेल्या अवस्थेत पाहुन तिला विचित्रच वाटलं. तिने रुमालाने गालीच्याची कड उचलुन पाहीलं तर त्याखाली एक डाग होता.चिखलाचा डाग..तोही कुणाच्या तरी बुटांचा.शरण्याला समजलं की खुनी दुसराच आहे.ती नक्कीच स्वाती नव्हती कारण ओसीडीची व्हीक्टीम स्वाती असा चिखल लपवुन ठेवणार नाहीच. कुणीतरी स्वातीला अडकवण्यालाठी करतयं. परवाच्या तिच्या आणि मिहीकाच्या भांडणाचा फायदा उचलुन कोणीतरी मिहीकाचा खुन केलाय.शरण्या मनातल्या मनात हसत म्हणाली ,"स्वाती मँडम जर खुन्याने हा डाग सोडला नसता तर तुम्ही जेल मध्ये असतात. डाग चांगले असतात. खुनी कोण ते सांगतात."


पुर्वार्ध :शरण्याने नावाच्या सिनियर इन्स्पेक्टर यांना मिहीका नावाच्या व्यवसायाने मॉडेल असणाऱ्या मुलीच्या खुनाची चौकशी करायला जावं लागतं तिकडे खुनाचा पहिला म्हणून संशयीत स्वाती देसाई यांच नाव येतं .पाहुया आता पुढचा तपास.)


काही वेळात सेक्रेटरी तिकडे आले.

"मिहीकाचं वागण सगळ्यांशी कसं होतं जरा सांगाल का साबळे साहेब ?" 

माणसाला मान दिला कि तो खुलतो आणि मग कधी कधी जास्तीची माहितीही देतो ,ह्याच हिशोबाने तिने सेक्रेटरी साबळेला सौम्य स्वरात विचारलं .

"तशी कामाशी काम ठेवायची,जास्त बोलायची नाही कोणाशी, पण स्वाती देसाई मिहीकाची सतत कम्पलेंट करायच्या. कॉरीडॉरमध्ये घाण करते म्हणुन. अहो मॅडम !परवाचं उदाहरण घ्याना ! परवा भरपुर पाउस पडलेला होता. साहजिकच चिखल चपलांना लागतोच अश्यावेळी मिहीकाच्याही पायांना तो लागला असणारच त्यावरून स्वाती मॅडम ह्या भांडल्यात तिच्याबरोबर. काय तर म्हणे पॅसेज घाण करते म्हणुन. "

त्या चिडून मिहीकाच्या अंगावर धावत गेल्या आणि म्हणाल्या ,

" कॉरीडॉर साफ कर आताच्या आता."ती ही चिडली मग.बरोबर आहे कॉमन एरीआ आहे तो .काल सकाळी  साफ करणारीने केलाच असता साफ, पण स्वाती मॅडम ऐकेल तर शप्पथ."

"अहो मॅडम !काय वेडी आहे ती स्वाती. सतत स्वत:च घर साफ करतेच, पण अगदी कॉरीडॉर आणि जीना तो ही सोडत नाही. दरवेळी सोसायटी साफ नाही म्हणुन हिची कम्पलेंट लेटर येत असतात. हल्ली तर आम्ही तीच लेटर आलं कि वाचुन फाडुन टाकतो.."

"पण, मग अस काय भांडण झालं जे तुम्हाला तिकडे जावं लागलं?"  साबळेच्या गाडीला ब्रेक मारत शरण्याने विचारलं.

"अहो ! मिहीकाचा गळाच आवळला तिने. मिहीका ही मग गप्प थोडी बसणार!  तिनेही  स्वातीच्या झिंज्या उपटायला सुरवात केली तसं स्वातीने मिहीकाच्या गळ्यावरचा हात काढला. त्यात मिस्टर देसाई पण बाहेर गेलेले आहेत. मग मिस्टर आणि मिसेस करमकर यांनाच मध्ये पडावं लागलं भांडण सोडवायला. त्यांनाही जुमानत नव्हत्या दोघी. मिहीकानेही शिव्या द्यायला सुरवात केली कारण स्वाती तिला आत जाऊच देत नव्हती. मग मलाच याव लागलं भांडण सोडवायला."

" पण मिहीकाने स्वातीला पोलिसात तक्रार करेन म्हणुन धमकी दिली.आता रेपुटेड सोसायटीत पोलीस येणं बरं दिसत का म्हणुन आम्हीच म्हणजे सोसायटी कमिटीने मिहीकाला समजावलं की मिस्टर देसाई  घरी येतील तेव्हा आम्ही त्यांना वॉर्निंग नोटीस देऊ. तेव्हा कुठे फटाकडी मिहीका शांत बसली..."

"मला तर वाटतं स्वाती देसाई ह्यांनीच खुन केला असेल." साबळे अगदी गुन्हेगार शोधला असावा अश्या थाटात शरण्याला म्हणाले.

साबळेने जी माहिती पुरवली त्यावरून पहिला संशय स्वातीवरच होता.इतक्यात तिच्या सिनियर यांचा फोन आला. काही धागे दोरे सापडले का ह्याची त्यांनी शरण्याकडे चौकशी केली.त्यावेळी शरण्याने सोसायटीतल भांडणाचे अपडेट व काही लोकांचा असलेला  स्वातीवरचा  संशय व्यक्त केला.

मिहीकाच्या घराला सील करेपर्यंत शरण्याने स्वातीच्या घराची बेल दाबली. स्वाती कि होल मधुन पाहतेय हे शरण्याला जाणवल.मग भरपुर लॉक उघडण्याचे आवाज आले. शरण्याने घरात आल्यावर
नोटीस केलं, स्फेटी डोअर असुनही मेन डोअरला पाच वेगवेगळे लॉक होते.

शरण्याला स्वातीने दरवाज्यातच थांबवलं आणि  लगेच शरण्यावर अंगावरून सॉफ्ट ब्रश फिरवला आणि तिला बुट काढायला सांगितले आणि तिला पॉलिथिनच्या पिशव्या पायात घालुन  घरात यायला सांगितलं.

शरण्याने काहीच न बोलता स्वाती म्हणेल तसचं वागायचं ठरवुन ती आत आली.स्वातीने शरण्याला सोफ्यावर बसवतानाही आधीच पुर्ण साफ सोफा परत छोट्या ब्रशने साफ केला. शरण्याला हे खुपच विचित्र वाटत होतं.

तिने स्वातीची  चौकशी करायला सुरवात केली.

आपलं पुरण नाव काय आहे ?
स्वाती उमेश देसाई.

घरी कोण असतं?
मी आणि माझा नवरा.मुलगा हॉस्टेलला असतो.

मिहीका हिला ओळखता का?
हो!माझ्या बाजुला राहते.आयमिन राहत होती.

म्हणजे तुम्हाला आजच्या घटनेची माहिती आहे तर.तुम्ही कुणाला त्यांच्या घरी येताना जाताना पाहिलं होतं का? शरण्याच्या ह्या प्रश्नावर स्वाती जी जुजबी उत्तर देत होती, ती अचानक उठुन शरण्याच्या बुटाकडे गेली.
शरण्याला तिची अवस्थता जाणवत नाही.नजरेला नजर न देणं.सतत अस्वस्थपणे हात फडक्याला पुसणं ह्याने शरण्याला ही आता स्वातीवर संशय येऊ लागला होता.

स्वातीला जणू मिहीकाच्या मरणापेक्षाही काहीतर जास्त आकर्षित करत होतं. तिने फडकी घेउन शरण्याचे  चिखल लागलले शुज साफ करायला घेतले.

शरण्याने सायकॉलॉजी हा विषय घेउन ग्रेजुएशन केल्यामुळे स्वातीला ओसीडीचा आजार आहे जाणवलं.ह्या आजारात माणसं सतत स्वच्छता केल्याशिवाय  मन शांत होत नाही. स्वाती जेवढी स्वच्छतेसाठी आतूर नी आग्रही होती. तेवढीच मिहीका  अस्वच्छ होती म्हणुन स्वातीने तर मारलं नसेल.

सध्या प्रमुख संशयित म्हणुन काही चौकशीसाठी स्वातीला पोलीस स्टेशनमध्ये नेल गेलं. स्वातीचे मिस्टरही शहरात नव्हते.ते संध्याकाळी येणार होते.शरण्याने फोन करून त्यांना सगळं सांगितलं.तरी मिस्टर उमेश ह्यांनी पोलिसांना अडवलं नाही की बायकोची काळजीही व्यक्त केली नाही.
त्यांच्या थंड अभिप्रायावरून शरण्याला अजुनच केस गुंतागुंतीची वाटू लागली. एक नवरा आपल्या बायकोला पोलिस स्टेशनमध्ये नेत असल्याच्या खबरीवरून एवढा शांत प्रतिक्रिया कशी देऊ शकत होता. काहीतरी पाणी मुरत होतं.

स्वातीला पोलीस स्टेशनच्या केबीनमध्ये बसवलं गेलं.घाबरलेली स्वाती स्वच्छ टेबल ओढणीने साफ करायला लागली.स्वातीला खरचं ओसीडी आहे का तिला मिहीकाला मारल्याचा ताण आहे हे पाहण्यासाठी
शरण्याने स्वातीला अजुन काही धुळीच्या फाईल दिल्या मग स्वाती त्या फाइली अश्या साफ करायला लागली जणु त्या तिच्यासाठी अल्लाउद्दिनचा जादुई दिवा आहेत.हे करताना स्वातीच्या चेहऱ्यावरचा ताण ओसरू लागला होता.

शरण्याने स्वातीला विचारल,
"का मारल मिहीकाला...ती घर घाण ठेवायची म्हणुन?

हा प्रश्न ऐकताच स्वाती चमकली, तिच्या चेहऱ्यावर ताण वाढु लागला.ती रडवेली होऊन म्हणाली.

" मी नाही मारल", मला तिचा दरवाजा उघडा दिसायचा तेव्हा तिच घर खुप खुप घाण दिसायचं. वाटायचं आत जाऊन साफ करावं. ..पण उमेश चिडायचा.मला वेडी म्हणतो कारण मी घर साफ ठेवते.तिचं मात्र कौतुक करायचा.तिच्याशी सतत हसुन बोलायचा."एवढ बोलून स्वाती थांबली.मग जणू काहीतरी गुढ सांगाव तशी म्हणाली,

"तुम्हाला माहिती आहे, माझी आई म्हणायची की मुलींनी घर साफ ठेवायचं असतं नाहीतर अवदसा येते.मी..मी नाही येऊ देत अवदसेला घरात.मी आईची चांगली मुलगी आहे, पण उमेशला अवदसा आवडते.मी नाही."

शरण्याला कुठेतरी तिच्या ओसीडीचं मुळ तिच्या बालपणात दडलय हे जाणवलं, पण मग स्वातीच्या अश्या बोलण्याने तिचा संशय उमेशवरही गेला. मिहीकाचे कॉल रेकॉर्ड आल्याशिवाय काही पुढचा धागा दोरा मिळणार नव्हता.सीसीटीव्ही आणि वॉचमनच्या रजिस्टरमध्ये कोणी बाहेरचा माणुस बिल्डिंगमध्ये आलेला दिसत नव्हता.

 शरण्याने सध्यातरी स्वातीला घरी सोडलं आणि ती केसबद्दल विचार करू लागली. स्वातीने नवऱ्याचं अफेअर आहे ह्या संशयावरून खरच मारल असेल का मिहीकाला  का कोणी सोसायटीचा दुसराच माणुस आहे ,ज्याला स्वातीचं  स्वच्छतेचं वेड माहीत होतं म्हणून त्याने स्वातीवर आळ येईल अश्याप्रकारे खुन केला असावा.

शरण्या परत मिहीकाच्या घरात गेली. तिला मिहीकाच्या खुर्चीच्या बाजुला एक महागडा छोटा गालिचा दिसला. असं हॉलच्या एका कोपऱ्यातील छोट्या गालिच चुरगळलेल्या अवस्थेत पाहुन तिला विचित्रच वाटलं. तिने रुमालाने गालीच्याची कड उचलुन पाहीलं तर त्याखाली एक डाग होता.चिखलाचा डाग..तोही कुणाच्या तरी बुटांचा.

शरण्याला समजलं की खुनी दुसराच आहे.ती नक्कीच स्वाती नव्हती कारण ओसीडीची व्हीक्टीम स्वाती असा चिखल लपवुन ठेवणार नाहीच. कुणीतरी स्वातीला अडकवण्यालाठी करतयं. परवाच्या तिच्या आणि मिहीकाच्या भांडणाचा फायदा उचलुन कोणीतरी मिहीकाचा खुन केलाय.

शरण्या मनातल्या मनात हसत म्हणाली ,
"स्वाती मँडम जर खुन्याने हा डाग सोडला नसता तर तुम्ही जेल मध्ये असतात. डाग चांगले असतात. खुनी कोण ते सांगतात."

दुसऱ्या दिवशी मिहीकाचे कॉल रेकॉर्ड आले. तसे तर तिला काही वेगवेगळ्या मॉडलिंग कंपन्याचे कॉल होते आणि उमेशचाही म्हणजे स्वातीच्या नवऱ्याचाही एक कॉल होता. तसचं अजून एका नंबरवरून मात्र मिहीकाला दर दोन दिवसांनी कॉल येत होता. शरण्याने तो नंबर आणि उमेशच्या नंबर ह्यांच्यावर फोकस करायच ठरवलं.

 शरण्याने उमेशची आणि त्या नंबरची जागा खुन झाला त्या दिवशीची काय होती ह्याची माहिती मोबाईल कंपन्याकडून काढली.

दुसऱ्या दिवशी जेव्हा माहिती आली तेव्हा शरण्या शॉक झाली कारण उमेशचा नंबर काही काळ सोसायटीत असल्याचं दाखवत होता.रात्री एक ते साधारण तीन वाजेपर्यंत, पण मग बिल्डिंग एनट्रन्सच्या फुटेजमध्ये उमेश दिसत नव्हता आणि वॉचमननेही त्यादिवशी उमेश आल्याच का नाही सांगितलं हा विचार करून तिने सोसायटीच्या वॉचमनला पोलिस स्टेशनात बोलवलं. तसचं तिने अजुन ठिकाणी लावलेले सी.सी.टीव्ही फुटेजही नीट पाहायला सुरवात केली.


तिला जाणवलं, सगळे फुटेज क्लीअर आहे  मग उमेश आत आला कसा आणि परत गेला कसा.


तिने पोस्टमार्टम डिपार्टमेंटला फोन केला आणि विचारलं,


"मिहीकाच्या बॉडीची एटॉप्सी झाली का?" 

"हो झाली आहे. मृत्यु श्वास घुसमटुन झालाय.बॉडीवर  काही स्ट्रगलिंग मार्क नाही आहेत. मृत्युच्या आधी काही गुंगीच औषध दिल आहे.पण ते पोटात नाही सापडलं.सो ते औषध काय आहे आणि शरीरात कुठुन गेल ह्याचं इनविस्टीगेशन बाकी आहे. "समोरून उत्तर आलं.


"ठीक आहे. बॉडी केव्हा पर्यत हँन्डओवर होईल ? अजुन एक काही प्रेग्नसी सिमटंम सापडले का?"शरण्याने लव एगंल आहे का हे पाहण्यासाठी विचारलं.


"नाही.ती कुमारिका नव्हती.मेली त्या दिवशी शारीरिक संबधही नव्हते आले,पण तिला वाईल्ड सेक्सची आवड असावी कारण शरीरावर लव बाईटस आहेत. बॉडी आज संध्याकाळी मिळेल.लॅब रिपोर्ट परवा येतील कदाचित." समोरून उत्तर आलं.

"ठीक आहे, मग मी मिहीकाच्या काका काकीला तसं फोन करून सांगते.थँक्स फॉर इन्फॉर्मेशन."शरण्या म्हणाली.

स्वाती खुनी नाही आणि उमेश बद्दल फक्त संशय आहे तर मग खुनी कोण आहे हे जाणून घेण्यासाठी पुढचा भाग नक्की वाचा.

🎭 Series Post

View all