Oct 21, 2021
कविता

नभ झाकोळून येता

Read Later
नभ झाकोळून येता

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..

नभ झाकोळून येता
मन दाटुनिया आलं
सर बरसुन जाता
कसं निरभ्र झालं

वळणावरी वाटेच्या
कसं मन डुबकलं
आस्ते आस्ते जा ग पोरी
कुणी माये हाकारलं

लांब पल्ला गाठायाचा
मनी काहूर काहूर
अधेमधे थंडावते
गार वाऱ्याची झुळूक

पोचलीस की कळव
सय करिते आर्जव
मागेपुढे मागेपुढे
जीवाचिया तगमग

-----सौ.गीता गजानन गरुड.

❤️ ईरा दिवाळी अंक 2021 ❤️

मर्यादित प्रति.. आजच बुक करा खालील फॉर्म भरून..
ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now