Boys Names In Marathi Starting With Letter P / प पासून सुरू होणारी मुलांची नावे

Unique And New Boys Names In Marathi Starting With Letter P
you have 40  boys names starting with the Marathi letter " प " along with their descriptive meanings in Marathi and English:
इथे तुम्हाला मिळतील 40 मराठी नावे जे ' प ' ह्या अक्षरापासून सुरू होतात.मुलींचे.
Popular marathi names for girl/boy
Unique marathi names for girl/bo


These names celebrate the beauty and diversity of Marathi language and culture.
इथे तुम्हाला मिळतील प पासून सुरू होणारी 40 युनिक मुलांची नावे आणि त्यांचे अर्थ

In this article, you will get to know the unique baby girl's names in Marathi. नामकरण हा आयुष्यातील अत्यंत महत्वाचा सोहळा, हेच  आपली ओळख बनत असते. आम्ही अशीच मराठी नवजात बालकांसाठी नावे तुम्हाला सुचवत आहोत. (Name suggestions for baby girl/boy  in marathi). या लेखात आपण बघणार आहोत मुलींसाठी खास मराठी नावे. ही नावे इतिहासात उल्लेख असलेली, संस्कृत श्लोकात उल्लेख असलेली असून यांचे अर्थही व्यापक आहेत.

Popular marathi names for girl/boy
Unique marathi names for girl/boy
Modern marathi names for girl/boy
Unusual marathi names for girl/boy


1. नाव (Name): प्रणव (Pranav)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): ओंकार
• Meaning in English: Pranav means Om, the sacred sound.

2. नाव (Name): प्रदीप (Pradeep)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): आलोक; लक्ष्य, पथ, दिशा
• Meaning in English: Pradeep means light; aim, direction.

3. नाव (Name): प्रवीण (Praveen)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): निपुण, कुशल
• Meaning in English: Praveen means skilled, proficient.

4. नाव (Name): प्राणद (Pranad)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): जीवनातील अमृत
• Meaning in English: Pranad means nectar of life.

5. नाव (Name): प्रतिक (Pratik)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रतिरूप
• Meaning in English: Pratik means symbol.

6. नाव (Name): प्रातिक (Pratik)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रतिरूप
• Meaning in English: Pratik means symbol.

7. नाव (Name): प्रभाकर (Prabhakar)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): सूर्य
• Meaning in English: Prabhakar means sun.

8. नाव (Name): प्रज्वल (Prajwal)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रकाशमान, उज्ज्वल
• Meaning in English: Prajwal means shining, bright.

9. नाव (Name): प्रफुल्ल (Prapulla)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): फुलझड, सुंदर
• Meaning in English: Prapulla means blossomed, beautiful.

10. नाव (Name): प्राध्युम्न (Pradhyumn)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): कृष्ण भगवानचा एक मुख्य अवतार
• Meaning in English: Pradhyumn means a chief avatar of Lord Krishna.

11. नाव (Name): प्रणव (Pranav)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): ओंकार
• Meaning in English: Pranav means Om, the sacred sound.

12. नाव (Name): प्रमोद (Pramod)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): हर्ष
• Meaning in English: Pramod means joy.

13. नाव (Name): प्रमोदी (Pramodi)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): आनंदी
• Meaning in English: Pramodi means joyful.

14. नाव (Name): प्रकाश (Prakash)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): आलोक
• Meaning in English: Prakash means light.

15. नाव (Name): प्रदीप (Pradip)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): आलोक
• Meaning in English: Pradip means light.

16. नाव (Name): प्राणविर (Pranavir)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): वीरांचा प्राण
• Meaning in English: Pranavir means hero of heroes.

17. नाव (Name): प्रवीण (Praveen)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): निपुण, कुशल
• Meaning in English: Praveen means skilled, proficient.

18. नाव (Name): प्रबोध (Prabodh)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): शिकवणे; जागरूकता
• Meaning in English: Prabodh means teaching; awareness.

19. नाव (Name): प्राणद (Pranad)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): जीवनातील अमृत
• Meaning in English: Pranad means nectar of life.

20. नाव (Name): प्रवीर (Praveer)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): वीर
• Meaning in English: Praveer means brave.
21. नाव (Name): प्रियंक (Priyank)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय, आकर्षक
• Meaning in English: Priyank means beloved, attractive.

22. नाव (Name): प्रविण (Pravin)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): निपुण, कुशल
• Meaning in English: Pravin means skilled, proficient.

23. नाव (Name): प्राणिश (Pranish)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्राणवान, जीवंत
• Meaning in English: Pranish means lively, vivacious.

24. नाव (Name): प्राणेश (Pranesh)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्राणवान, जीवंत
• Meaning in English: Pranesh means lord of life, vital.

25. नाव (Name): प्रियम्भ (Priyambh)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रियदृश्य
• Meaning in English: Priyambh means lovable.

26. नाव (Name): प्रशांत (Prashant)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): शांत, शांतप्रिय
• Meaning in English: Prashant means calm, peaceful.

27. नाव (Name): प्रणवान (Pranavan)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): ओंकार
• Meaning in English: Pranavan means Om, the sacred sound.

28. नाव (Name): प्रवास (Pravas)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): पर्यटन, भ्रमण
• Meaning in English: Pravas means travel, journey.

29. नाव (Name): प्राणजित (Pranajit)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्राणवान, जीवंत
• Meaning in English: Pranajit means conquering life, vital.

30. नाव (Name): प्रियदत्त (Priyadatt)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रिय भेटीला मिळणारा
• Meaning in English: Priyadatt means given by beloved.

31. नाव (Name): प्रशील (Prashil)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): अद्भुत, उत्कृष्ट
• Meaning in English: Prashil means wonderful, excellent.

32. नाव (Name): प्रत्येक (Pratyek)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्रत्येक, हरे कोणाला
• Meaning in English: Pratyek means to each one.

33. नाव (Name): प्रज्ञान (Prajnan)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): ज्ञान, बुद्धी
• Meaning in English: Prajnan means knowledge, intellect.

34. नाव (Name): प्राणदत्त (Pranadatt)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्राणदान केलेला
• Meaning in English: Pranadatt means given by life.

35. नाव (Name): प्रताप (Pratap)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): शाही शक्ती
• Meaning in English: Pratap means royal power.

36. नाव (Name): प्रदीपक (Pradipak)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): आलोक
• Meaning in English: Pradipak means lamp.

37. नाव (Name): प्रणवी (Pranavi)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): ओंकाराची
• Meaning in English: Pranavi means of the sacred syllable Om.

38. नाव (Name): प्रसन्न (Prasann)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): आनंदी
• Meaning in English: Prasann means happy.

39. नाव (Name): प्राणिल (Pranil)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्राणांचा
• Meaning in English: Pranil means of life.

40. नाव (Name): प्राणीश (Pranish)
° मराठीत अर्थ (Meaning in Marathi): प्राणवान, जीवंत
• Meaning in English: Pranish means lively, vivacious.