वाढदिवसाच्या शुभेच्छा - तू अशी जवळी रहा

It's A Birthday Wish For Our Dearest Momतूझ्या विना कसा सांग मी जगू शकेल

तुझ्याविना कसा सांग मी रमू शकेल

मला माणूस म्हणून घडवायला शिकवणारी
ना संपणार कधीही तुझ्या अमर संस्कारांची शिदोरी
आहेत मला माझी माणसे जीवनात भरपूर
पण तुझीच येते आठवण जेव्हा असतो मी दूर
मोठी होतात मुलं आई मोठी होत नाही
एकटे पडतात मुलं जेव्हा जवळ नसते आई
शिवबाची जशी होती जिजाई
कान्हाची तीच होती यशोदाई
पुत्र वनवासात जाताना जीव तुटला जीचा
ती होती आयोध्याची कौशल्या माई
तशीच जन्मोजन्मी मला तूच मिळावी आई
वाढता वाढता वाढे माझ्या संगती तुझं आयुष्य आई
कितीही केलं तरी मजला तुझं ऋण फेडता येणार नाही
आशा या माझ्या प्रेमळ,मायाळू वेळेप्रसंगी शूर बनणाऱ्या
काळानुसार योद्धा बनणाऱ्या माझ्या आईस,
वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा,तू अशीच माझ्या जवळ रहा 


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

❤️❤️❤️❤️                 ❤️            ❤️

               ❤️                 ❤️            ❤️

               ❤️                 ❤️            ❤️

❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️             ❤️

              ❤️                 ❤️             ❤️

              ❤️                 ❤️             ❤️

❤️❤️❤️                     ❤️             ❤️


                                  ❤️❤️❤️❤️

                               ❤️

                                    ❤️

                                          ❤️

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

                                          ❤️

                                          ❤️

                     ❤️❤️❤️❤️

               ❤️

                ❤️

                    ❤️❤️❤️❤️

                                          ❤️

                 ❤️                     ❤️

            ❤️       ❤️❤️❤️❤️

                     ❤️

                         ❤️

                              ❤️