Mar 03, 2024
अष्टपैलू लेखक महासंग्राम

अनोळखी दिशा भाग १० अंतिम

Read Later
अनोळखी दिशा भाग १० अंतिम

©®प्रज्ञा बो-हाडे

अनोळखी दिशा भाग १० अंतिम

सर्वांत पहिला संशय पोलिसांचा नुकत्याच जाॅईन झालेल्या कंपनीवर जातो. चौकशी दरम्यान काही कामाचा तणाव अथवा भांडणे, राजकारण केल जात होत का? या गोष्टींविषयी माहिती मिळवली असता, राजकारण सगळ्यांच्याच बाबतीत थोड्याफार प्रमाणात सगळीकडेच चालते. इतकं टोकाला जाण्याइतपत तर काही घडले नसल्याचे यातून उत्पन्न होते.

योगायोग असा घडला की, अक्षयाचे नुकतेच लग्न ठरलेल असते. तेव्हा अक्षयाच्या घरच्यांनी किंवा अक्षयाने हे केल असाव असा संशय घेतला जातो. पण जवळ जवळ ब-याच महिन्यांपासून रिदांश आणि अक्षया भेटलेच नव्हते. परीक्षेच्या काळात देखील एकमेकांच्या समोरासमोर देखील आले नव्हते. तसेच अक्षयाच्या घरच्यांनी रिदांश तात्पुरत्या स्वरुपात रिदांशच्या घराजवळच्या काकांनी नोकरीची आॅफर केली होती. त्या काकांच्या घरी जावून देखील पोलिस चौकशी करुन रिदांश ज्या कंपनीत काम करणार होता. तो कधी मुलखतीला आला होता का? असे विचारताच. रिदांश घराजवळच्या काकांच्या मदतीने कामावर रुजू होणार होता. तो सध्या काम करण्यास इच्छूक नाही असा निरोप त्या काकांकडूनच आला होता. पुन्हा पोलिस त्या घराजवळ राहणा-या पोलिसांकडे जातात.

काकांना असा निरोप रिदांशच्या बहिणीकडून म्हणजेच दिव्या कडून आला असे समजते. लहानपणीचा छोटा - मोठा वाद डोक्यात घालून दिव्या ने तर हा प्रकार केला नसेल कशावरुन. दिव्याची देखील याबाबत चौकशी केली जाते.

गावाकडील मित्रांसोबत रिदांशचे भांडण झाले होते. हि गोष्ट पोलिसांच्या कानावर येते. पोलिस त्या मित्रांना रिदांशच्या गावी जावून चौकशी करतात. त्यांच्याकडूनही पुरेशी माहिती मिळत नाही.

काॅलेजमध्ये असताना कबड्डी खेळणा-या मित्रांपैकी दुस-या टिम बरोबर झालेली भांडणे निर्दशनास येतात. तिथे कसून चौकशी केल्यावर रिदांश एका नाईट ड्यूटी वाल्या वाॅचमन काकांच्या सान्निध्यात जास्त असायचा. त्या वाॅचमन काकांचा पत्ता काॅलेजमधून पोलिसांना मिळाल्यावर ते वाॅचमन काकां बरोबर चर्चा करतात. त्यात काॅलेज सोडल्यापासून रिदांशला भेटलो नसल्याचे सांगतात. तसेच एकदा रिदांश असताना त्याच्या घरी जावून तब्येती विषयी चौकशी केली होती हे प्रामाणिक पणे पोलिसांना वाॅचमन काकांनी माहिती दिली होती.

नक्की कोण असणार या खूणामागे पोलिस देखील हाताश होत असतात. शेवटचा उपाय म्हणून एकदा पुन्हा रिदांश ज्या जागी सापडला त्याची पाहणी करतात. काही क्लू नव्याने सापडतो आहे का हे पाहण्याकरता रस्त्यावरील सी. सी. टिव्ही फुटेज चेक करण्यात येतात. त्यातही काही आढळून येत नाही.

पोलिस रिदांश जिथे सापडला तिथून निघत असताना त्यांना एक पिशवी दृष्टीस पडते. त्यात एक मोबाईल नंबर आणि पत्ता लिहलेला आढळतो. पोलिस त्या दिलेल्या पत्यावर जातात. आणि आश्चर्याचा खूप मोठा धक्का त्यांना बसतो. 

तपासाला अनोळखी दिशा मिळावी तसे हे प्रकरण क्षणात सुटले गेले.
तो मोबाईल नंबर दुस-या कोणाचा नसून विहानचा म्हणजेच रिदांशच्या भावाचा असतो. आणि पत्ता देखील रिदांशच्या घरचा असतो. रिदांशची आई आणि भाऊ कबूल करतात की आम्ही दोघांनी रिदांशचा खूण केला आहे. तो ही ह्या रुम मध्ये. रिदांशच्या अंगावर गरम पाणी ओतून त्याला एका पोत्यात बांधले आणि घाटावरुन ढकलून दिले.
हे कृत्य करताना जरा ही पाऊल डगमगले नाही का? या पोलिसांच्या प्रश्नाला आईने उत्तर द्यायला सुरवात केली. दारुच्या व्यसनामुळे हा वाईट परीस्थितीत आधार द्यायचा सोडून जन्मदात्या आईला मारत होता. घरात अन्नाचा कण नसताना गावाला मित्रांसोबत दारू, सिगरेट ओढत असायचा, काॅलेजमध्ये रात्रभर थांबायचा. जिथे जाईल त्यांच्याशी भांडत बसयचा. कबड्डी तर रिदांशचा आवडता खेळ. त्या खेळाडूंशी कायमच वैर पत्कारुन कबड्डी खेळाला मुकला. अक्षयाला पाहायाल आलेल्या लोकांसमोर तमाशा केला. त्या मुलीची नाचक्की केली. मुलीची जात आरश्या सारखी असते, एकदा का तिला तडा गेला की कोणी परत नाही. तिची झालेली बदनामी कशी सहन करणार तिच्या घरचे लोक. रिदांशची आई सांगू लागली दिव्या देखील आमची मुलगी आहे. तिच्या बाबत अस काही बाही घडले असते तर आम्ही त्या नाचक्की करणा-या मुलाला कधीच ठार केले असते.

त्या मनाने अक्षयाच्या घरचे लोक समजूतदार आणि संयमी निघाले. रिदांशला प्रत्येक वेळी समज देण्याचा आतोनात प्रयत्न सुरु होता. पण तो कधी सुधारायचा तर कधी पुन्हा त्याच वाईट मार्गावर पाऊल ठेवू लागला. 

त्याच्या या वागण्याला कंटाळलो होतो. त्याला नविन कंपनीत लागून आता एक वर्ष होणार होत. चांगली पोस्ट देखील मिळणार होती. या बातमीने घरातले सर्वच खूश होतो. तो त्या रात्री अचानक दार जोरजोरात वाजवू लागला. विहानच्या बायकोने दार उघडले होते. तो बाहेर जेवण करुन येणार होता. घरचे काम आवरुन विहानची बायको झोप येत नव्हती म्हणून पुस्तक वाचत होती. तर जेवायला का बनवले नाही यावरुन घरात वाद घातला. विहानची बायको दोन महिन्याची गरोदर होती. रिदांशने विहानच्या बायकोला जोरात ढकलून दिले आणि तिला मारहाण करायला सुरवात केली. आईवर हात उगारला तसा विहानच्या बायकोवरही हात उचलला. हे कुठेतरी थांबायला हवे. याकरता विहानच्या बायकोला माहेरी पाठवून देण्यात आले.

ती माहेरी गेल्यानंतर विहानच्या मदतीने रिदांशच्या अंगावर गरम पाणी ओतले. त्याला एका पोत्यात बांधले घाटाजवळच खाली ढकलून दिले. सर्व तपास होताच विहानला पोलिस परत एकदा त्या ठिकाणी चौकशी करता जाणार आहेत, ही बातमी कळताच विहानने स्वत:च मोबाईल नंबर आणि घरचा पत्ता त्यात दिला.

दिलेल्या जबाबानुसार आई आणि विहान ने रिदांशचा खूण केला. जे गुपित पूर्वजांकडून दामले परीवाराला समजणार होते, ते रिदांश बरोबरच पुसले गेले.

वाईट संगत, वाईट प्रवृत्ती, व्यसने जडायला एक क्षण देखील पुरेसा असतो. त्या प्रवृत्ति इतक्या टोकाला जावून पोहचतात तिथे कोणाच न वय पाहिले जात ना कोणतेही नाते.

समाप्त : 


ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
ईराच्या कथांचे कुठलेही भाग मिस करू नका, आजच जॉईन करा ईरा वाचनालय. व्हाट्सएप: व्हाट्सएप:
Circle Image

Pradnya Pavan Borhade

Home Maker

मनातल्या भावना कल्पकतेने गुंफूण कथांच्या माध्यमात मांडायला आवडते.

//