Jan 19, 2021
सामाजिक

त्याचा राग आणि सासू सास-यांचा उध्दार 

Read Later
त्याचा राग आणि सासू सास-यांचा उध्दार 

त्याचा राग आणि सासू सास-यांचा उध्दार 

ती आपल्या नंदेच्या घरी सहजच भेटायला म्हणून गेली ,सगळं कसं काय आहे ,हे विचारुन झालं ,तसं तिचे नंदावे तिला बोलले, हे बघ ,पाहुणा(त्यांचा जावई ) तुझं  ऐकतो,त्यांना जरा समजून सांग ,ते सारखं आईबापावरुन आरतीला शिव्या देत असतात ,आम्हाला बरं नाही वाटतं असं त्यांनी केलेलं .

ती -तुम्ही रागाच्या भरात ताईंना कधीच शिवी नाही देत का

नंदावे- तू विचार हवं तर तिला ,मी आतापर्यंत तिला एक शिवीही दिली नाही 

ती लगेच त्यांच्या पाया पडते ,अगं हे काय करतेस असं म्हणत त्यांनी तिला उठवलं 

ती-तुमच्या सारखी व्यक्ती शोधून सापडणार नाही ,कारण मी कुठेही गेले तरी , मला नेहमीच सगळे पुरुष राग आला की,शिव्या देताना दिसतात ,तुम्ही कमी शिकलेले असूनही तुम्ही शिव्या देत नाही ,पण मी कोणत्या तोंडाने त्यांना शिव्या देऊ नका असे सांगू ,कारण मी सुध्दा कधी कधी आमची स्वारी रागवली की,त्यांच्या शिव्या ऐकते,काही उलट उत्तर दिलं तर अजून माझ्याच आई वडीलांचा उद्धार होणार ,त्यापेक्षा मौन धारण करणं ,सगळयात उत्तम पर्याय.

नंदावे-मला नव्हतं माहित,एवढे शिकलेले असून शिव्या देतात 

ती-दिसतं तसं नसतं ना आणि झाकली मूठ सव्वा लाखाची आणि असंही माझे आई वडील म्हणतात ,त्यांनी तसे बोलल्याने थोडी आम्ही तसे होणार आहोत ,उगाच छोट्या गोष्टींचा बाऊ करू नको ,आता आईवडीलही बाजू घेत नाही म्हटल्यावर ऐकून घेतल्या शिवाय पर्याय नाही आणि वर म्हणतात ,मला राग आला की,मग माझ्या तोंडातून शिव्या येतात,एकदा तर सासुबाई बसल्या होत्या ,त्यांच्या समोर यांनी मला आईवरुन शिवी दिली,तरी त्या काहिच बोलल्या नाही ,मग न राहवून मी म्हटलं,समोर तुमची आई बसली तिला नाही का.

तसं ते अजून चिडत बोलले,किती पुढच बोलतेस.

मी म्हणाली - यात काय पुढचं

तसं सासुबाई विषय वाढायला नको म्हणून मलाच शांत रहा ,असं बोलल्या ,पण मला नेहमीच हा प्रश्न पडतो की,पुरुषांना शिव्या देण्याचा काय जन्मसिध्द अधिकार आहे का , तेच जर एखाद्या स्त्रीच्या तोंडातून रागाच्या भरात चुकून जरी  शिवी बाहेर पडली ,की ती असभ्य असते ,तिच्यावर चांगले संस्कार झाले नाहीत असे समजले जाते.

बायकोने खर्चावरून जरी काही प्रश्न विचारले,तरी बहुतेक नव-यांचे उत्तर असते ,मग काय तुझा बाप भरतो का ? ,मला एक कळत नाही ,संसार तुमचा मग बायकोचा बाप का पैसे भरणार,एक तर बापाने त्याच्या मुलीला लहानाची मोठं करायचं आणि नंतर लग्न करून दयायचे ,लग्न झाल्यानंतर जावयाने मात्र घालून पाडून सासू सास-यांचा उध्दार करायचा. तोच जावई नंतर बापाच्या भूमिकेत गेल्यावर मुलीला जावई बोलतो ,म्हणून नाराज होतो ,यात चूक कुणाची हे कळतच नाही आणि आता हे कुठे तरी थांबायला हवं असं वाटतं,आत्ताची जी पिढी आहे ,त्यांनी जर आपल्या मुलां समोर बायकोला शिव्या दिल्या नाही तर कदाचित हे बदलू शकते ,कारण आपली मुलं आपलच अनुकरण करतात हे विसरून चालणार नाही.भारतात पुरुष प्रधान संस्कृती आहे ,त्यामुळे पुरुषांनी काही केले तरी प्राधान्य दिले जाते,शिव्या देणे हा तर त्यांचा जन्मसिध्द हक्क असल्या सारखेच वागतात ,अडाणी तर अडाणी ,शिकलेले ही काही कमी नसतात. जर ही परिस्थिती बदलवायची इच्छा असेल ,तर त्याची सुरुवात प्रत्येक पुरुषाला स्वत:पासून केली पाहिजे ,कारण प्रत्येक पुरुष हा भाऊ,नवरा,मुलगा ,वडील ,आजोबा ,काका अशा किती तरी भूमिका जगत असतो,या सगळ्याचा त्रास तुम्हालाही होतोच की,मग काय करणार ना सुरुवात स्वत:पासून,शुभस्य शिघ्रम.

जर लेखातले विचार आवडले असतील ,तर नावासहित शेअर करा आणि हसत रहा,वाचत रहा आणि अभिप्राय अवश्य द्या.

रुपाली थोरात 

 

 

Circle Image

रूपाली रोहिदास थोरात

Assistant professor

I love to read and write , from my college time, I am writing poems, whenever thoughts come in mind ,I wrote it in words, but no platform to share with others . when I saw this site, I got a platform to share my thoughts and views with all, Thanks to Era creators to giving me such a wonderful platform as well inspiring new writers, Hope all of you will enjoy our journey of reading and writing and will give comments to encourage me . also suggestions are welcome by me so that I can improve because always we are learners at the end of our life. Rupali Thorat