Jan 26, 2022
नारीवादी

ज्वलंत....7 ( तयारी रक्तरंजित खेळाची)

Read Later
ज्वलंत....7 ( तयारी रक्तरंजित खेळाची)


प्लीज तुम्ही नुसत छान, नाइस असं नका ना म्हणू ?....थोडी जास्तीची कमेंट करा ना ....मला तुमच्या कमेंट खूप जास्त प्रोत्साहन देतात .?..जर माझी कथा छान आहे तर मग इतक्या छोट्या कमेंट का प्लीज .....??????❤️

म्हणून मी जी झलक दाखवली ती लवकर पोस्ट करणार नाही मला तुमच्या अपेक्षित अश्या कमेंट हव्यात .....?
      """"""""#####"'''''######"""""#####""""'''
धनू ...." तो शून्यात नजर काहीतरी विचार करत बसला होता ,आईच्या हाकेने भानावर आला 


"आता कशी आहे ती .." आवाज कातर झाला होता त्याचा .


" तुझं काम झालं आहे आता फक्त रिझल्ट काय येतोय हेच पहायचं ..." त्यांनी त्याला शास्वत


"अणि जर तिने ते इंजिक्शन घेतलं तर..? " कुठेतरी त्याला भीती वाटत होती .


" हा तुझाच प्लॅन होता ना मग तूच असा घाबरला तर कसं होईल..." त्या त्याला समजावत होत्या .


" आई आता पुन्हा काही गमवायची हिम्मत नाही माझ्यात ..." हाताच्या मुठी घट्ट आवळून धरल्या होत्या त्याने ..


डोळ्यातून एक अश्रू हि खाली पडू द्यायचा नाही हा हट्टाहास होता त्याचा.....


" मग तूच का मदत करत नाहीस तिची तू मनात आणलं तर तिच्यासमोर त्या नराधमाना पुढच्या 10 मिनिटात आणून ठेऊ शकतो मग तू का तिची मदत करत नाहीस .." आई


" नाही करायची मला तिची मदत आणि का लागावी तिला माझी मदत आई..? प्रत्येकवेळी स्त्रीला पुरुषाची च मदत का लागावी ..? ती स्वतः स्वतःची मदत नाही करू शकत का ..? असं कधीपर्यंत चालणार हे ..? खरतर पुरुषांच्या मनानं स्त्रीशक्ती खूप स्ट्रोंग असते असं बोलतात आणि आहेच ...मग ती स्वतःसाठी कधी लढेल..? प्रत्येकवेळी आपल्याला कुणी दुसऱ्यांनी न्याय द्यावा या आशेवर का बसावं तीन....? मला तिची हिम्मत आणि ताकत बनायची आहे कमजोरी नाही ....आणि ती स्वतः इतकी समर्थ आहे की ती स्वतःची मदत करू शकेल......आई असं नाही की मी काहीच करू शकत नाही ....मी आता अशी त्या नीच.....लोकांना मृत्यूच्या दारात पोहचवू शकतो ....पण मला नाही करायचं असं काही ......"  त्याच्या बोलण्याचा आधी रागच आला त्यांना पण त्याच पुढचं बोलण ऐकुन तितकंच समाधानही 


" दरवेळी हरोच हिरोईन ला वाचवायला यावा हा हटहास का ...? हिरॉईन समर्थ नसते का ..? आणि तुला तिच्यातल्या सामर्थ्याची प्रचिती आलीच असेल ना ...." त्याने किंचित गालात हसत आईकडे पाहिले तर त्यांच्या चेहऱ्यावर  थोडी भीती आणि आपसूकच त्यांचा हात गळ्यावर गेला .


"हा ते पण आहे ती कोणी साधारण मुलगी नाही याची जाणीव झाली मला फक्त आता हीच जाणीव तिला होऊदे म्हणजे मिळवलं ..." त्या काहीतरी विचार करत बोलल्या 


"तिला जाणीव होणार आणि ती उद्याच होईल आपण चिंगारी लावली आहे बास आता त्याच रूपांतर वणव्यात झालं पाहिजे ...." तो गहन विचार करत बोलला 


" आई उद्याची तयारी झाली ना ..." तो खिडकीबाहेर पहातच बोलला 


"हो झाली आहे .गुरुजींना ही कळवल आहे ते पोहोचतील टाईम मध्ये आपल्या घरी मूर्तीची स्थापना करून आपण दुर्ग मंदिरामध्ये हवन साठी जाणार आहोत हे ही कळवल आहे ...." त्या आर्याच्या चेहऱ्याकडे पाहत म्हणाल्या 


" हम्म..."आर्य


"पण आर्य अग्नी ला इथे घरी एकट सोडून जाणं जोखमीचे नाही का वाटत तुला ..." त्या चिंतेच्या सुरात बोलल्या 


" रिस्क आहे पण घ्यावी तर लागेलच ना आई कुठून तरी सुरवात करावीच लागणार ना ,तिच्यातल्या शक्तीला जाग करणं गरजेचं आहे .आणि मी आहेच तिच्यावर लक्ष ठेवायला ...." त्याने मनोमन काहीतरी ठरवल 


" तुझ्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे ...." त्या इतकं बोलून तिथून निघून गेल्या


त्याने मोबाईल काढला आणि कुणाशी तरी बोलून फोन ठेवला 
" तयार रहा उद्याची शिकार करायला तुझ्यातल्या वाघिणीला जागं करायला ...तयार रहा......तुझ्या वर झालेल्या प्रत्येक घावाचा हिशोब घेतला जाईल ...आणि एकदा का त्या नीच माणसांना त्यांची शिक्षा दिली की मग मी तुझी शिक्षा ठरविन अग्नी...." थोड्यावेळ पूर्वी तिने त्याच्या आईचा पकडलेला गळा डोळ्यासमोर आला आणि त्याच्या डोळ्यात रागाची लकेर उमटली.


." तुला कल्पना ही नाही तू काय केलं आहेस.....जिच्या डोळ्यात पाणी पाहिलं तरी मला त्रास होतो ती आज तुझ्यामुळे जखमी झाली ......जिच्या पायाला स्पर्श करतानाही माझे हात थरथरत असतात तिच्या गळ्याला हात लावला तू .......फक्त तुझी लढाई संपू दे मग मी माझा हिशोब चुकता करून घेइन तुझ्याकडून ......." एक डेव्हिल वाली स्माईल आली त्याच्या चेहऱ्यावर ...
*********************************************


" आर यु शुअर ऑफिसर समर....? म्हणजे यात खूप रिस्क आहे आणि हे कायद्याच्या विरोधात आहे तुम्हाला कल्पना आहे ना ...? " कमिश्नर 


" हो सर मलाही कल्पना आहे याची पण तुम्हीच विचार करा ना की त्या पापिनी किती निष्पाप कळ्या उध्दवस्त केल्या आहेत .... आणि आपण काय करतोय फक्त त्यांना पकडुन कस्टडीत टाकतो .......मग त्या मुलींच्या परिवाराकडून केस फाईल करून घेऊन यांना जेल मध्ये टाकतो......नंतर ह्या हरामखोरांना वाचवण्यासाठी कुणीतरी मंत्री संत्री येऊन यांना बाहेर काढून जातात ....आणि आपण काय करतो यामध्ये सर ...इतकी मेहनत करून या नीच लोकांना पकडतो आम्ही त्यांना कोर्टात हजर ही करतो, त्यांच्या विरोधात पुरावे ही असतात ,पण तरीही या लोकांना शिक्षा भेटत नाही .....काही वर्ष जेल मध्ये टाकतात मग पुन्हा हे लांडगे बाहेर पडून मोकाट सुटतात ....या मध्ये त्या मुलीची इज्जत भर कोर्टात उचलली जाते ते वेगळच ....तिला शब्दांनी निर्वस्त्र केलं जातं ते वेगळं .....या सगळ्यात तिला कुठेच न्याय भेटत नाही .......आपण ही वर्दी अंगावर घालूनही आपण या मंत्र्यांचे नोकरच आहोत हे सिद्ध करून देतो....." त्याच्या बोलण्यात राग होता ."ऑफिसर समर...तुम्ही काय बोलतायत कळतय का तुम्हाला ..." कमिश्नर ओरडून 


"हो सर मला पूर्ण भान आहे या गोष्टीचं पण कदाचित तुम्ही हे विसरला आहे .की आपण पाहिले जनतेचे रक्षक आहोत आणि नंतर मंत्र्यांचे ... आणि सर आतापर्यंत जितक्या मुली बलात्काराला बळी पडल्यात त्यातल्या एकाही मुलीला न्याय दिला आहे का आपण .....? तुम्ही स्वतःला हा प्रश्न विचारा ....तुमची पण मुलगी आहे ....देव न करो आणि उद्या तुमच्याही मुलीच्या बाबतीत असं काही........" तो पुढे बोलणार 


" समर....." कमिश्नर मोठ्याने ओरडले


" कल्पना होत नाही ना सर मग विचार करा त्या मुलींचा ज्या या घटनेच्या शिकार झालेत .आपल्याला फक्त कल्पनेन ही नकोस वाटत तिथे त्या मुलींनी कसं सहन केलं असेल याचा विचार करा जर आज आपण निर्णय घेतला नाही तर उद्या कदाचित ..त्या मुलींच्या जागी माझीही बहीण असेल ,तुमचीही मुलगी असू शकते ...." ऑफिसर समर कमिश्नर च्या चेहऱ्याकडे बघत 


कमिश्नर ही विचारत पडले काय चुकीचं बोलत होता तो खरचं तर होत सगळ अश्या भ्याड लांडग्यांनी असच सोडून देणं म्हणजे पुन्हा अश्या कितीतरी कळ्यांचा बळी देणं असेल. कारण अश्या विकृतीचे लोक कधीच बदलत नाहीत , जसं एका हिंस्र प्राण्याला रक्ताची चट लागली की ते कस प्रत्येकाची शिकार करतं तसच काहीस असत यांचं.......


"ठीक आहे ऑफिसर समर.....तुम्ही करा जे करायचं आहे ते,आणि खूप अभिमान वाटतो मला तुमचा की तुमच्यासारखे ऑफिसर आमच्या डिपार्टमेंट मध्ये आहेत .......द्या त्या नराधमांना बळी आणि करा अभिषेक कालीचा पुढचं सगळं मी सांभाळून घेईन......" त्यांनी ऑफिसर समर च्या खांद्यावर हात ठेवला आणि त्यांनी संस्कार एक बॉक्स टाईप समाधानी स्माईल त्याला दिली .


"थँक्यू सर थँक्यु सो मच...."त्याने स्माईल करून एक कडक सल्यूट मारून तो तिथून निघाला .


*********************************************************************************""""******

मी खूप उशीर करतेय ना तुम्हाला तिचा रुद्रावतार पहायचा आहे माहिती आहे मला ..... पण थोडा सब्र करो मेरे जानो ....?? आणि नेहमी प्रमाणे सॉरी मी उशीर करतेय .................

क्रमशः 


ईरा वाचनाचा आनंद घ्या आता app मधून, आजच download करा. Download App Now
Circle Image

Gaytri Kamble